header
اخبار سازمان
اجراي برنامه جامع اقدام مشترك براي 28 محله شهر اصفهان اجراي برنامه جامع اقدام مشترك براي 28 محله شهر اصفهان
مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان گفت: بر اساس ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، برنامه جامع اقدام مشترك محدوده‌ها و محلات با هدف بازآفريني در شهر اصفهان براي 28 محله داراي بافت ناكارآمد توسط شهرداري تهيه و تدوين شده است.
پيشرفت 90 درصدي مرمت و بازسازي حمام شاهزاده‌ها پيشرفت 90 درصدي مرمت و بازسازي حمام شاهزاده‌ها
مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان گفت: تاكنون بيش از 90درصد از عمليات مرمت و بازسازي حمام شاهزاده‌ها انجام شده است.
آثار و مستندات دولتخانه صفوي به رشته تحرير در آمده است آثار و مستندات دولتخانه صفوي به رشته تحرير در آمده است
مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان گفت: دولتخانه صفوي يكي از پروژه‌‏هاي مهم شهر اصفهان به شمار مي رود كه تاكنون تعداد زيادي از طرح‌‏هاي آن به نتيجه رسيده است.
بازآفريني بافت فرسوده با رويكرد توسعه پايدار بازآفريني بافت فرسوده با رويكرد توسعه پايدار
همزمان با افزايش شهرنشيني، بافت‌هاي ناكارآمد به عنوان يكي از چالش‌هاي نظام برنامه‌ريزي و مديريت شهري مطرح شد و لزوم بازآفريني اين بافت‌ها مديران شهري را به اين نتيجه‌ رساند كه اقدامات پراكنده و جزيره‌اي نمي‌تواند راهكار مناسبي براي رفع اين مشكل باشد.
آدرس:
اصفهان خيابان ابن سينا مقابل بانك ملي كوچه كدخدايي
 
 سامانه ارتباط مردمي: 137 دورنگار: 34484895 تلفن: 34484892-5
سامانه پيامكي:
30001657
وب سايت: www.isfnsbs.ir

پست الكترونيكي: Emailinfo@isfnsbs.ir