header
اخبار سازمان
تمهيدات ويژه براي بافت‌هاي ناكارآمد شهري تمهيدات ويژه براي بافت‌هاي ناكارآمد شهري
محله‌هاي فرسوده شهر اصفهان در چند دهه گذشته يكي از دغدغه‌هاي مهم متوليان و برنامه‌ريزان امر مديريت شهري بوده است؛ اين اراضي كه بخش قابل توجهي از مساحت شهر را به خود اختصاص داده و 23 درصد جمعيت شهر اصفهان در اين محلات ساكن هستند، يكي از كانون‌هاي نگران كننده در حوزه ايمني شهري به شمار مي‌رود.
بازارچه «آقا» در گذر هارونيه سنگ فرش مي‌شود بازارچه «آقا» در گذر هارونيه سنگ فرش مي‌شود
عمليات سنگ فرش گذر آقا با هزينه‌اي بالغ بر دو ميليارد و 500 ميليون ريال در دست اجرا قرار گرفته است.
مرمت و ساماندهي تكاياي تخت فولاد مرمت و ساماندهي تكاياي تخت فولاد
ساماندهي و مرمت عناصر تاريخي مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فولاد با هدف احياي محور تاريخي اين مجموعه در حال اجراست
بازديد دانشجويان علوم پزشگي دانشگاه هامبورگ بازديد دانشجويان علوم پزشگي دانشگاه هامبورگ
بازديد دانشجويان علوم پزشگي دانشگاه هامبورگ از مدرس ابن سينا و خانه تاريخي هريتاش
آدرس:
اصفهان خيابان ابن سينا مقابل بانك ملي كوچه كدخدايي
 
 سامانه ارتباط مردمي: 137 دورنگار: 34484895 تلفن: 34484892-5
سامانه پيامكي:
30001657
وب سايت: www.isfnsbs.ir

پست الكترونيكي: Emailinfo@isfnsbs.ir