logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

بازوي گردان :

اپراتور پس از اينكه گردشگران اين جاذبه برروي كابين هاي پلاستيكي تقويت شده كه از 30 صندلي تشكيل شده است نشستند و ميله هاي ايمني را قرار دادند و كمربندهاي ايمني را بستند دكمه شروع را فشار مي دهد. بازوي گردان اين وسيله را در جهت عقربه هاي ساعت و بر خلاف جهت آن با توجه به زمان چرخش كنوني بالا مي برد و مي چرخاند. در همين حال ، اين بازوي گردان ، چرخش 360 درجه اي دارد و هر رديف كابين مي تواند با توجه به بارهاي تعصب مختلف بچرخد يا نوسان داشته باشد . اين جاذبه داراي چراغ ها و جلوه هاي صوتي است كه جذابيت و هيجان آن را بيشتر مي كند .