logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

صندلي پرواز سريع السير :

جاذبه صندلي پرواز سريع السير يك سواري پرواز تفريحي در اندازه بزرگ است كه همراه با چرخش ، بلند شدن از سطح زمين و تغيير زاويه است. هنگامي كه لايه چرخشي چتري شكل و صفحه گردان مركزي جا گذاشته مي شود ، تابها بطور آهسته بالا برده مي شوند و سطح چرخشي شروع به تاب خوردن مي كند و صندليهاي هوايي مانند امواجي ديده مي شوند. سرنشينان احساسي همانند پرواز و شناور بودن در هوا را دارند. اين ماشين بزرگ داراي چراغها و طراحي رنگارنگ فوق العاده اي مي باشد. همراه با امنيت و قابليت اطمينان آن ، اين جاذبه به عنوان يكي از جذاب ترين ماشين هاي سرگرمي شناخته شده است و يك جاذبه ارجح براي يك پارك تفريحي استاندارد و يك پارك مدرن سرگرمي است.