logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

ترن هوايي معلق :

يك نوع جديد از سرگرمي هاي رولر كاستر است كه هر وسيله مانند يك تاب بروي مسير آويزان شده است. مسافران مي توانند احساس بي وزني ، فشار و حركت تابي را مانند جاذبه رولر كاستر اما نه دقيقا شبيه به آن داشته باشند. اين وسيله با زنجير بالا برنده سازگار است. وقتي اين وسيله با زاويه خاصي بين خطوط افقي بالا مي رود ، كابين آن مي تواند از شاقول مسير جدا شود و به دليل وجود بازوهاي طويل با آن شيب پيدا كند. مسير اين وسيله از لوله هاي فولادي يكپارچه اي ساخته شده است و ترمز آن سازگار با سيستم پنوماتيك است كه در هنگام عمل با زنجيرهاي داخلي توسط هر كابين كنترل مي شود.