logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

سقوط آزاد :

جاذبه سقوط آزاد يك دستگاه سرگرم كننده جديد با تم پرش قورباغه است . كابين همانند سر غورباقه ، به بالا و پايين مي رود و جهش هاي ثابتي را در طول مسير عمودي انجام مي دهد. اين بازي براي بچه هاي بين 13 تا 17 سال مناسب است.