logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

بازي هاي مفرح كامپيوتري عبارتند از :

اسكي روي برف، چرخش 360 درجه اي، خمپاره انداز، ماشين سرعت، موتور چهارچرخ، تخت اسكي، سيمرغ پرنده، سرزمين اژدها، تصاوير جادويي، اسب سواري، مبارز فضايي، قايق سواري، پليس شهر، طبل و توپ، بولينگ، فوتبال، موتورسيكلت، سرعت در آب، كماندار حرفه اي، جنگل شادي، فرمول يك، ماشين صخره نوردي، ربات ها، ماشين جنگي، تيرانداز سه بعدي، كدوقلقله زن، هلكوپتر، آتش در شهر، رانندگي دوار.

در اين بازي هاي مفرح و هيجاني مي توانيد به شهر آتش به عنوان يك پليس بازي كنيد و تروريستها را در شهر از ميان ببريد. همچنين حمله نارنجك انداز اين جاذبه هيجان انگيز بازيكن را در جنگ جهاني دوم در موقعيت كنترل نارنجك ها قرار مي دهد. بازيكن از يك تيرانداز بر روي شانه اش استفاده مي كند كه در واقع يك تفنگ بادي قوي است كه توپهاي پلاستيكي بي ضرري را به سمت صفحه نمايش پرتاب مي كند. كودك يك توپ انداز بزرگ كارتوني را كنترل مي كند و توپهاي پلاستيكي بي ضرري را به سمت صفحه نمايش پرتاب مي كند كه سرشار از صحنه هاي مهيج و شاد است.

سفينه تيرانداز – اين جاذبه يك بازي شبيه سازي شده است كه شما با يك هليكوپتر تك سرنشين پرواز مي كنيد. در واقع بازيكن سوار بر يك كابينه شبيه به هليكوپتر كه از مسير خود منحرف مي شود و گلوله پرتاب مي كند ، سفينه را كنترل مي كند.

اسباب بازي ديوانه – بازيكنان در حالي كه يك هواپيماي اسباب بازي را هدايت مي كنند ، يك عمليات نظامي را بر عليه هواپيماهاي دشمن و تانكهايي كه در زير ميز ها و كتابخانه ها و بروي ديوار پنهان شده اند.