سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
پروژه ها و فعاليت هاي شاخص

پروژه هاي شاخص سازمان فاوا در سال هاي گذشته

پروژه طرح جامع:  پروژه طرح جامع به منظور گسترش خدمات و ارائه سرويس هاي غير متمركز جهت جوابگويي به نيازهاي روز شهرداري اصفهان در دست اقدام قرار گرفته و پس از خاتمه با برخورداري از تواناييها MIS جايگزين سيستم هاي كامپيوتري Main گرديد.

پروژه اطلاعات جغرافيايي شهري : پروژه اطلاعات جغرافيايي شهري از سال 75 در دستور كار شهرداري قرار گرفت، و به منظور ايجاد پايگاه لازم جهت توليد نقشه هاي ديجيتالي شهر اصفهان قراردادهايي با شركت هاي معتبر منعقد شد. هم اكنون نقشه هاي رقومي شهر اصفهان در دو سيستم UTM و Local در دسترس مي باشد و امور عمران شهري و ساير ارگانهاي نيازمند از اين نقشه ها بهره برداري مي نمايند.

پروژه تكميل نقشه ها : كار تكميل نقشه ها با اطلاعات توصيفي و لايه هاي اطلاعاتي تاسيسات عمده شهري در دست اجرا است. در زمينه تكامل پايگاه اطلاعات GIS علاوه بر خدمات تكميل شده، پيمانكاران توانمند و پرسنل مجرب سازمان در اين زمينه ها فعالند.

اجراي پروژه كتابخانه مركزي : از ديگر خدمات ارائه شده مي توان به اجراي شبكه عظيم و بي نظير كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان، ايجاد و راه اندازي پرتال و شبكه اينترانت شهرداري اصفهان، ايجاد وب سايتهاي مناطق و مديريت هاي مجموعه شهرداري اصفهان در سالهاي اخير اشاره كرد.

توليد سيستم هاي نرم افزاري : سازمان با توليد سيستمهاي نرم افزاري، حوزه خدماتي خود را به ساير شهرهاي استان اصفهان و شهرداري هاي استانهاي ديگر نيز گسترش داده و هم اكنون به بيش از 50 شهرداري ارائه خدمات مي نمايد.

پشتيباني تجهيزات سخت افزاري و نرم افزارها:  پشتيباني و نگهداري تجهيزات زير ساخت شبكه، ‌سرويس‌ها، نرم‌افزارهاي كاربردي، سخت‌افزارها و تجهيزات وابسته شهرداري اصفهان با رفع اشكالات روزانه، سرويس هاي دوره اي تجهيزات، ارتقاء دستگاهها و تعويض قطعات معيوب و...

راه اندازي سامانه بام (بانك اطلاعاتي املاك): با سه زيرسامانه مديريت بانك اطلاعاتي املاك، عوارض نوسازي و عوارض كسب و پيشه كه توسط سازمان فاوا به صورت داخلي تهيه شده است.

راه اندازي سامانه پگاح (پرسنلي، كارگزيني، احكام و حقوق): شامل سه زيرسامانه حقوق و معوقه، پرسنلي و احكام است كه كليه مراحل تحليل، توليد، پياده‌سازي و توسعه كه اين سامانه نيز توسط سازمان فاوا تهيه شده است.

راه اندازي سامانه گام (گردش امور مالي): با سه زيرسامانه اعتبارات، صندوق، حسابداري كه به عنوان ديگر محصول داخلي سازمان فاوا مطرح مي باشد.

سامانه هوشمند و مكانمند نظارت خدمات شهري: جهت نظارت بر عملكرد پيمانكاران تنظيف شهري، به صورت نقشه مبنا و بر روي ابزارهاي تلفن همراه توليد و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

سامانه آمار و اطلاعات پروژه هاي عمراني: حاوي اطلاعات فني و ريالي كليه پروژه هاي عمراني در دست اقدام شهرداري، با قابليت ارائه كليه آمارها و گزارش هاي مديريتي.

راه اندازي سامانه مديريت و ناوبري :AVLبا تجهيز  1250 دستگاه اتوبوس شركت واحد اتوبوس راني به منظور مديريت بهينه ناوگان حمل و نقل درون شهري، همچنين نصب و راه اندازي بر روي بيش از 450 دستگاه خودرو در حوزه معاونت خدمات شهري، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني، سازمان خدمات موتوري شهرداري و پيمانكاران طرف قرارداد به منظور نظارت بر عملكرد و نحوه ماموريت هاي محوله.

تهيه نقشه هاي 1:2000 ديجيتال شهر اصفهان(سال 1392):  به منظور استفاده از نقشه هاي به روز در پاسخگويي به شهروندان و كليه سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي شهرداري اصفهان.

تهيه پايگاه داده مكاني شهرداري اصفهان (Geo database): در راستاي  نگهداري، به روزرساني و ساماندهي اطلاعات مكاني مورد نياز حوزه هاي مختلف در يك پايگاه داده مكاني متمركز .

راه اندازي سامانه تعيين موقعيت ماهواره اي (RTK GPS): به منظور ارائه مختصات دقيق در سيستم مختصات UTM.

احداث شبكه نقاط ارتفاعي شهر اصفهان (يا Plan Code): با هدف تعيين موقعيت ارتفاعي نقاط شهر اصفهان.

مميزي املاك شهر اصفهان: شامل برداشت ميداني اطلاعات كليه معابر، املاك، ساختمان ها و واحدهاي كسبي، در سطح شهر اصفهان و ايجاد بانك يكپارچه از اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.

طراحي و برنامه ريزي جهت تاسيس مركز مانيتورينگ تاسيسات و تجهيزات شهري: با هدف برنامه ريزي و نظارت بر تجهيزات تامين كننده انرژي تحت اختيار شهرداري در سطح شهر به منظور مصرف بهينه انرژي.

اجراي سامانه مكانيزه شهرسازي: برنامه مكانيزه و يكپارچه كل مناطق شهرداري جهت استفاده از مجموعه سيستم هاي مورد نظر معاونت شهرسازي شامل: سيستم صدور پروانه، سيستم طرح تفصيلي، سيستم امور مهندسين و مجريان ذيصلاح، سيستم ماده صد، سيستم كنترل ساختمان، سيستم اجرائيات، سيستم گروه كارشناسان و توافقات، سيستم بايگاني الكترونيكي، سيستم ثبت و اعمال مصويات بخشنامه ها و آئين نامه ها، سيستم مديريت اطلاعات، سيستم درآمد، ثبت اطلاعات تصاوير پرونده هاي املاك، آرشيو بايگاني الكترونيكي، تلخيص پرونده شامل ورود اطلاعات شهرسازي در سيستم شهرسازي، درج برچسب بايگاني بر روي پرونده هاي املاك شهرداري جهت بهبود عملياتي اجراي منطقه كه از اطلاعاتي ملكي استفاده مي نمايند.

اجراي بايگاني الكترونيكي پرونده‌هاي املاك شهرداري و حذف گردش فيزيكي پرونده‌ها: با ثبت اطلاعات تصاوير پرونده هاي املاك، آرشيو بايگاني الكترونيكي، تلخيص پرونده شامل ورود اطلاعات شهرسازي در سيستم شهرسازي، درج برچسب بايگاني بر روي پرونده هاي املاك شهرداري

اجراي سامانه اتوماسيون اداري با بيش از 1600 كاربر در سطح شبكه شهرداري: شامل ثبت و نگهداري كليه نامه هاي صادره و وارده و ارجاع نامه ها، ‌همچنين پيوست نمودن و ارتباط بين نامه ها و بايگاني نامه ها در فولدرهاي شخصي و جستو و گزارش گيري براي انواع نامه ،‌بر اساس مكانهاي ارسال و دريافت نامه، ‌قابليت تعريف Work Flow ‌براي مسير فرم ها و نامه ها.

اجراي پروژه كارت بليط الكترونيكي شهرداري:  با صدور بيش از 3 ميليون عدد كارت الكترونيكي حمل و نقل و جايگزيني با بليط‌هاي كاغذي و  امكان آمارگيري و تصميم گيري هاي به موقع مديريتي

راه اندازي اولين دفتر صدور گواهي الكترونيكي (امضاي ديجيتالي): به عنوان اولين مركز صدور گواهي الكترونيكي در بين شهرداري هاي كشور، از اسفند 1389  به منظور افزايش امنيت در دنياي مجازي و سيستم هاي متعدد رايانه اي.

طراحي و اجراي شبكه فيبر نوري اختصاصي شهرداري: با هدف تأمين نيازهاي ارتباطي و ايجاد شبكه امن با سرعت بالا بين كليه ساختمان ها و تقاطع هاي مورد نظر اين پروژه با هدف تأمين نيازهاي ارتباطي و ايجاد شبكه امن با سرعت بالا بين كليه ساختمان ها و تقاطع هاي مورد نظر از سال 1387 آغاز و تاكنون در حال توسعه مي باشد. اين شبكه ضمن اتصال ساختمان هاي شهرداري و تقاطع سطح شهر؛ از پشتيباني، تعمير و نگهداري 24 ساعته و خدمات مستمر و به هنگام به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال در ارتباط ميان ساختمان ها، تقاطع ها و مركز داده شهرداري برخوردار مي باشد.

طراحي مركز داده جديد شهرداري: با هدف متمركز نمودن و در راستاي كاهش هزينه ها، افزايش امنيت موجود و خدمات­رساني به كليه دستگاه هاي اجرايي استان با برخورداري از بالاترين استانداردهاي بين المللي مراكز داده در حوزه جغرافيايي، فيزيكي، تاسيساتي ، مانيتورينگ و امنيت.

ارتقاء مركز داده شهرداري: با بازسازي، استاندارد سازي و تجهيز مركز داده موجود به عنوان يكي از مراكز داده استاندارد كشور با توجه بهي اينكه مركزداده قبلي شهرداري اصفهان در حدود 25 سال پيش و بر اساس نيازها و استانداردهاي گذشته  طراحي و راه اندازي گرديده بود و با مستهلك شدن تجهيزات، مصرف بالاي انرژي، ناياب بودن قطعات، و جهت افزايش ضريب اطمينان؛ ارتقاء و بهبود اين مركز احساس مي شد. ضمن آنكه با رشد و توسعه خدمات و تجهيزات الكترونيكي شهرداري، شرايط گذشته  توانايي و ظرفيت پوشش نيازهاي آتي شهرداري را نداشت و لازم بود ظرفيت و شرايط اين تجهيزات متناسب با نيازهاي شهرداري ارتقاء يابد.

در اين راستا و با توجه به ابعاد وسيع و حيطه هاي كاري متنوع، اجراي اين پروژه در قالب دو فاز اصلي شامل؛ "ارتقاء زيرساخت فيزيكي" و "توسعه بخش اكتيو" در دستور كار قرار گرفت.

برنامه ريزي جهت راه اندازي زيرساخت مديريت فرايندBPMS: با هدف استفاده از يك استاندارد مشترك به عنوان راهكاري براي يكپارچه سازي و افزايش انعطاف پذيري توسعه نرم افزارها.

پياده سازي چهارچوب استاندارد:ITIL  براي ارائه خدمات مناسب‌تر ارائه خدمات با كيفيت و كمترين هزينه با استفاده از تجربيات جهاني كه از سال 1386 تا كنون براي بهبود فعاليت‌هاي خود استفاده نموده و به نتايج بسيار موثري دست يافته است.

امنيت اطلاعات: ارائه خدمات امنيتي به پروژه هاي مختلف شهرداري، تدوين مستندات امنيتي و ارائه خدمات امنيت شبكه و تست نفوذ نرم افزارها و وب سايت‌هاي شهرداري اصفهان، همچنين راه اندازي دفتر ثبت نام امضاي ديجيتال و برگزاري سمينارهاي آموزشي و تهيه و توزيع پوسترهاي فرهنگي، در جهت آموزش و فرهنگ‌‌‌سازي و افزايش ضريب امنيت اطلاعات سيستم‌هاي شهرداري.

اجراي طرح آموزش رايگان شهروند الكترونيكي: با همكاري كميته فرهنگ شهروندي و محوريت مركز آموزش سازمان به منظور آموزش و توانمند سازي شهروندان و كاركنان دولت در شهر اصفهان.

راه اندازي در گاه الكترونيكي (پرتال) شهرداري اصفهان: به منظور تحقق شهرداري الكترونيكي و ارائه خدمات مورد نياز شهروندان به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته. شهرداري اصفهان در سال 1388 اقدام به راه اندازي اين پروژه نمود و  تاكنون در بخش هاي خدمات الكترونيكي، گردشگري، معاونت ها، مناطق و سازمان ها، و پرسنلي، خدمات مختلفي ارائه و به نشاني الكترونيكي www.isfahan.ir در دسترس عموم شهروندان قرار گرفته است.

دبيرخانه شوراي راهبردي فاوا شهرداري‌هاي كلان‌شهرهاي كشور: اين سازمان از سال 1383  تا اواخر 1393 به عنوان دبيرخانه شوراي راهبردي فاوا شهرداري‌هاي كلان شهرهاي كشور انتخاب در جهت تحقق اهداف فاوا در كلان شهرها و نيل به شهرداري الكترونيكي با هم افزايي، استفاده از تجربيات موفق، اجراي پروژه هاي مشترك و تدوين برنامه جامع فاوا كلان شهرها(ICTMP) گام‌هاي ارزنده اي را برداشت.

انتخاب اصفهان به عنوان شهر هوشمند كشور: هوشمند سازي يكي از ابعاد توسعه شهري در دنياي امروز است. بر همين اساس مركز همايش هاي بين المللي برج ميلاد تهران در شهريورماه 1394 و 1395 ميزبان جمعي از مسئولان و نمايندگان شهرداري ها، استانداري ها، وزارت كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود كه اين سازمان به نمايندگي از شهرداري و شهر اصفهان در آن شركت نمود.

 در ارزيابي انجام شده توسط هيئت داوران در هر دو همايش، اصفهان براي دو سال متوالي به عنوان شهر هوشمند منتخب كشور معرفي گرديد.

تاریخ به روز رسانی:
1395/08/25
تعداد بازدید:
5485