سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
اهداف و رسالت سازمان

اهداف و رسالت سازمان

 

 

 

سازمان قطارشهري اصفهان در راستاي ايجاد و توسعه شبكه قطارشهري، باتلاش جهت جذب حداكثري و بهره گيري بهينه از منابع ملي،شهرداري و ساير ظرفيتهاي موجود، و حاكميت مديريت شايسته سالاري، جهت دستيابي به آرمان هاي خويش و جلب رضايت ذي نفعان، نهادينه شدن رسالت هاي زير را الزامي مي داند:

 

  • منابع انساني هر سازمان، عامل اصلي حيات آن است. تلاش جهت جذب، ارتقاء، توسعه و حفظ منابع انساني كارآمد، متعهد و با انگيزه از طريق ايجاد فضاي منصفانه، پويا و پايا در مسير تعالي، يكي از رسالت هاي اين سازمان مي باشد. 
  • شهروندان ولي نعمتان ما مي باشند. تلاش مي گردد فرآيند اجرا ي پروژه ها به گونه اي طرح ريزي شود كه با رعايت و حفظ سيماي شهري، در رفت و آمد شهروندان كمترين اختلال ايجاد شود و كاهش اتلاف وقت و آرامش در  سفر همزمان با توسعه اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي شهروندان را ايجاد نمايد.  
  • ميراث فرهنگي مجموعه اي گران بها از هويت و ميراث تمدني جامعه بشري است. در راستاي تقويت و معرفي ارزش هاي تمدني و همسويي با مكتب اصفهان به عنوان بنيان پيوست فرهنگي و همچنين ايجاد بستري مناسب جهت استفاده از فرصتهاي گردشگري از طريق دسترسي مناسب و آسان و كاهش اثرات مخرب ساير سيستم هاي حمل و نقل عمومي، احداث سيستم حمل و نقل ريلي كارآمد با استفاده از استانداردهاي روز دنيا در اتخاذ روشهاي فني و اجرايي مناسب جهت عبور ايمن از محدوده هاي ميراث فرهنگي از اساسي ترين رسالتهاي اين سازمان به شمار مي رود. 
  • حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي امري اجتناب ناپذير و حياتي است. استفاده از حمل و نقل ريلي يكي از موثرترين و اساسي ترين راهكارهاي كاهش منابع تجديد ناپذير، آلودگي هوا و آلاينده هاي صوتي به شمارمي رود. سازمان قطار شهري اصفهان از طريق ايجاد سيستم حمل و نقل ريلي پاك و كارآمد رسالت مهمي دركاهش اين آلاينده ها  و حفظ محيط زيست و منظر شهري خواهد داشت. 
  • تلاش جهت كمك به دولت در راستاي رشد مناسب زير ساختهاي ريلي درون شهري و ارتقاء شاخصهاي رفاه و كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و صرفه جويي ارزي. 
  • بهبود عبور مرور شهري و ايجاد انگيزه براي افزايش استفاده از سيستمهاي حمل و نقل عمومي در راستاي تحقق اهداف كلان شهرداري، يكي از اصلي ترين رسالت هاي سازمان مي باشد. 
  • اطمينان بخشي به نهادهاي نظارتي مرتبط از طريق تعهد مستمر به اجراي دقيق قوانين. 
  • سازمان قطار شهري بر اين اعتقاد تأكيد دارد كه، بهره برداري مطمئن ، ايمن و سريع از اصلي ترين فاكتور هاي ايجاد سامانه هاي حمل ونقل ريلي است. لذا نگرش كيفيت مدار در ساخت خطوط ريلي يك رسالت مهم واساسي سازمان به شمار مي رود.  
  • سازمان قطار شهري بر اين باور است كه مشاوران و پيمانكاران دو بال اصلي و شركاي اقتصادي سازمان مي باشند و ارتباط سودمند متقابل ميان آنها به افزايش توان كمي وكيفي و ايجاد ارزش افزوده كمك مي نمايد. بر همين اساس مشاركت در مسائل فني، شناسايي و انتخاب مشاوران و پيمانكاران كليدي و كارآمد، برقراري ارتباط شفاف و باز، ارائه اطلاعات و اعلام برنامه هاي آتي به يكديگر، انجام فعاليت هاي بهبود مشترك و توسعه آن و ترغيب، تشويق و قدرداني از بهبود ها و موفقيت هاي مشاوران و پيمان كاران از رسالت هاي مهم سازمان مي باشد.   
  • سازمان بر اين اعتقاد است كه تأسيسات شهري اعم از آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ... از شريان هاي اساسي و حياتي بسيار مهم و عام المنفعه مي باشد. پرهيز از وارد آمدن آسيب و خسارت و جابجا نمودن مناسب و اجتناب از اختلال در روند زندگي و كسب و كار شهروندان در هنگام احداث قطار شهري، از ديگر رسالت هاي مهم سازمان به شمار مي آيد.