سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
تاريخچه مترو در اصفهان
 
 
 
تفكر ايجاد قطار شهري در اصفهان به زمان احداث ذوب آهن در دهه 1340 باز مي گردد كه مطالعه و پيشنهاد اولين مسير از طرف مشاور خارجـــي از فرودگاه بين المللي اصفهان به فولاد شهر و ذوب آهن مطرح و ارائه شد كه هيچگاه اين طرح به مرحله اجرا در نيامد.
 
سپس در سال 1355 توسط مهندسين مشاور سوئدي ولوو مطالعات جامع حمل ونقل شهر اصفهان انجام و طرح شبكه مترو سبك و اتوبوس ارائه گرديد كه آن هم بلا استفاده ماند.
 
بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي در سال 1359 با توجه به مطالعات جامع حمل و نقل كه توسط سازمان مديريت برنامه و بودجه استان انجام شد و بر اساس نياز شهر اصفهان ودرخواست استانداري و به مدت يك سال شركت مهندسين مشاور پاسيفيك كوماگائي گومي عهده دار انجام مطالعات متروي اصفهان گرديد و پس ازآن شبكه ترامواي اصفهان پيشنهاد شد.
 
در سال 1363 مطالعات حمل ونقل برون شهري توسط مجتمع فولاد مباركه و توسط اساتيد و كارشناسان دانشگاه صنعتي انجام گرفت كه اين مطالعات محدود به ايجاد قطار مسافربري منطقه صنعتي حاشيه زاينده رود بود.
 
در طي سالهاي 1366 تا 1369 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك اصفهان توسط دانشگاه صنعتي و با مديريت سازمان حمل ونقل و ترافيك انجام و متعاقب آن بين سالهاي 73-1371 مطالعات پيش امكان پذيري حمل ونقل انبوه منطقه اصفهان توسط مشاور فرانسوي سوفرتو و در سالهاي 75-1374 مطالعات امكان پذيري آن توسط مشاور استرليايي ppk انجام شد و شبكه حمل ونقل انبوه منطقه اصفهان مشخص گرديد.
 
در سالهاي 77-1375 طراحي اوليه خطوط اولويت دار قطارشهري اصفهــــان و حومه انجام مي پذيرد و در سال 79 بودجه احداث قطارشهري در پنج شهر كشـــور در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
 
در سال 1380 طرح نهايي خط يك ( شمال - جنوب ) به طول 12/5 كيلومتر مصوب و عمليات اجرايــــــــــي ساخت تونل آن آغاز ميگردد و با اضافه شدن 7/7 كيلومتر مسير كاوه – قدس (شمال - غرب) اينك خط اول قطار شهري اصفهان از شمال غرب تا جنوب بطول 20/12 كيلومتر در دست احداث مي باشد.
 
مسير خط 2 قطار شهري اصفهان حدفاصل دپوي زينبيه تا خميني شهر به طول 23 كيلومتر در سال 1385 به تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور رسيده و مطالعات آن در سال 1390 توسط مشاركت مترا - پژوهش - سيسترا آغاز گرديده مطابق با برنامه ريزي انجام شده است.