سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
ناوگان

ناوگان

 

 

ناوگان پيش بيني شده براي خط يك قطار شهري اصفهان و حومه با آرايش 5 واگن با طول 100 متر خواهد بود. بدين منظور طول سكوهاي سوار و پياده شدن مسافرين به اندازه همان 100 مترطول ساخته شده است و با مشخصات مشروحه ذيل مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت:

 

 

-              تعداد واگن: 5 واگن (در حال حاضر)

 

-              طول واگن: 20 متر

 

-              عرض واگن: 2/6 , 2/65 متر

 

-              ارتفاع واگن: 3/85 , 3/7 متر 

 

-              ارتفاع كف: 1125 , 1100 ميليمتر

 

-              ظرفيت حمل قطار:  1140 نفر                                               

 

-              ولتاژ خط:  1500 ولت  - DC                                                           

 

-              نوع دريافت برق: بالاسري                                                  

 

-              تعداد درب هر واگن: 8 درب (4 درب در هر طرف واگن)

 

-              حداكثر شتاب در هنگام حركت: 1 متر بر مجذور ثانيه                               

 

-              حداكثر سرعت قطار:  70 كيلومتر سرعت بهره برداري

 

-              سرعت طراحي: 80 كيلومتر بر ساعت 

 

-              سرعت متوسط: 32 كيلومتر بر ساعت

 

-              سرعت تجاري: 35 كيلومتر بر ساعت