سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
تجهيزات

تجهيزات

 

 

تجهيزات سازمان قطارشهري اصفهان و حومه شامل سيستمهاي سيگنالينگ، OCS، مخابرات، پست هاي برق، مكانيك و تأسيسات مي باشد:

 

1- سيستم سيگنالينگ: 

اين سيستم شامل تجهيزات كنار خط و نصب شده در قطار (on - Board) بوده و وظيفه اصلي آن كنترل حركت و سرعت قطارها جهت جلوگيري از برخورد قطارها مي باشد.

تجهيزات كنار خط كه در ساختمان occ، اتاق هاي سيگنالينگ واقع در ايستگاهها و در طول خطوط اصلي و دپو نصب مي شود از جمله اينتراكينگ، تابلوهاي كنترل كننده واسطه، سرورها، مدار راه، ماشين سوزن، چراغ سيگنال و ... وظيفه شناسايي حضور قطار در قسمتهاي مختلف مسير، مسيرسازي و صدور فرامين لازم جهت حركت قطارها طبق جداول زماني و ارسال اطلاعات مربوط به محدوديت سرعت در قسمتهاي مختلف مسير براي قطار را بر عهده دارند.

 

از طرف ديگر سيستم كنترلي نصب شده بر روي قطار با دريافت اطلاعات كنترلي موظف است در صورت تخطي راهبر قطار، وارد عمل شده و با اعمال فراميني همچون قطع سيستم محركه قطار، فعال كردن ترمز سرويس و در نهايت فعال نمودن ترمز اضطراري از بروز هرگونه سانحه و تصادفي جلوگيري نمايد.

 

با استفاده از اين سيستم مي توان ضمن اطمينان خاطر از حركت ايمن و قابل اعتماد قطار، به Headway يا سرفاصله زماني بسيار كمي براي قطارها دسترسي پيدا كرد كه اين ميزان در مورد خط يك قطار شهري اصفهان در افق طرح 5/2 دقيقه خواهد بود.

 

  

2- شبكه برق رساني و روشهاي انتقال برق به قطار:

تأمين برق قطارهاي برقي شهري (مترو) يا از طريق ريل سوم با ولتاژ مستقيم   V750 يا ازطريق شبكه بالاسري (OCS) با ولتاژ مستقيم V 1500 يا V 3000 انجام مي پذيرد.

 

قطار شهري اصفهان از شبكه بالاسري V1500 تغذيه مي نمايد . در خط يك  اين شبكه در اكثر مسير از دو سيم حمال (messenger) و يك سيم كنتاكت و در قسمتي ديگر از مسير از دو سيم حمال و دو سيم كنتاكت تشكيل شده است كه توسط ساپورت ها و يراق آلاتي در تونل ها و دپو و Wall U-نگه داشته مي شوند.

 

برق از طريق پانتو گراف هاي قطارها و سيم هاي كنتاكت ocs به سيستم رانش قطارها تزريق مي گردد.

 

جهت توليد برق مستقيم V1500 در 7 عدد پست TPS كه بفاصله تقريبي 3Km از هم واقع شده اند، ترانسفورماتورهاي 3 سيم پيچه نصب شده اند كه ولتاژ اوليه آن ها از شبكه 20KV توزيع برق منطقه اي تغذيه شده و ولتاژ ثانويه آن ها به يكسو سازهاي 12 پالسه با ولتاژ 1270 ولتي ارسال مي گردد و ولتاژ V1500 را از يكسو سازها دريافت و آن را در 14 نقطه به خطوط  OCS رفت و 14 نقطه خطوط  OCS برگشت، متصل مي نمايند.

 

توسط رله هاي اختصاصي جريان مستقيم و PLC مخصوص حفاظت هاي لازم جهت اتصال زمين و اتصال ريل به شبكه انجام گرفته و با ايجاد سيستم انتخابي و جايگزين همواره برق مطمئن در دسترس خواهد بود، كنترل و بهره برداري از شبكه OCS از دو طريق دستي و راه دور امكان پذير مي باشد.

 

3- سيستم مخابرات: 

سرويس هاي ارتباطي و مخابراتي نقش عمده و چشمگيري در عمليات بهره برداري ايمن و ايجاد بستر مطمئن شبكه Data وVoice  قطار شهري اصفهان خواهند داشت. لذا در طراحي زير ساخت ارتباطي قطار شهري اصفهان موارد زير مورد توجه قرار گرفته است:

 

-          مختصات مسير و ايستگاه هاي آن، دپو وتوقفگاهها 

-          نيازهاي ارتباطي بخش هاي مختلف قطار شهري اصفهان 

-          نيازهاي ارتباطي مسافرين قطار شهري اصفهان 

-          نيازهاي ارتباطي قطار شهري و مسافر ين در شرا يط اضطرار براساس استانداردهاي ملي و بين المللي

-          هماهنگي با ساير سيستم ها و تجهيزات ثابت 

-          هماهنگي با تجهيزات ناوگان

-          ارائه خدمات به قسمت هاي مختلف قطار شهري اصفهان مانند بهره برداري، خط، علائم Power Supply ، نيروي كشش الكتريكي و...

-          ارائه خدمات به مسافران شامل سيستم اطلاع رساني عمومي سيستم فروش بليط و سرويس هاي ارتباطي صوتي و داده

زيرسيستمهاي مخابراتي

 

با توجه به بهره هاي مفيدي كه مي توان از يك سيستم مخابراتي مناسب گرفت، سيستم مناسبي براي قطار شهري اصفهان كه شامل بخش هاي زير بوده و هر يك داراي كاربرد و جايگاه ويژه خود مي باشد، انتخاب شده است:

 

SDH شبكه انتقال ديجيتال (فيبر نوري)

(PBX/PABX) سيستم تلفن خودكار 

 (ETS) سيستم تلفن هاي اضطراري 

(PA) سيستم اعلام عمومي (پيجينگ )

(PIS) سيستم اطلاع رساني مسافرين 

(CLK) سيستم ساعت مركزي 

(TRS) شبكه ارتباطات راديويي 

(CCTV) سيستم نظارت تلويزيوني 

(UPS) سيستم منبع تغذيه بدون وقفه 

(LAN & MAN) سيستم شبكه صنعتي و اداري

 

سيستمهاي فرعي فوق الذكر داراي نقاط اشتراكي) اينترفيس( هستند كه در مرحله طراحي مورد توجه قرار گرفته اند و با پيش بيني تمهيدات لازم نسبت به يكپارچگي آنها جهت تأمين نيازهاي متعارف و حتي افزايش امكانات و خدمات اقدام شده است.

  

بستر لازم جهت ارتباط و انتقال اطلاعات ساير سيستم هاي كنترلي و مخابراتي زير روي كانالهاي سيستم انتقال فيبرنوري منظور شده است:

- سيستم سيگنالينگ و كنترل قطارها

- اسكادا

- سيستم بليط فروشي و كارتهاي اعتباري

- سيستم مديريت تأسيسات و ساختمان 

- سيستم اعلان حريق 

- سيستم كنترل تردد 

 

4- سيستم مكانيك و تأسيسات:

شامل سيستمهاي تهويه و هواساز، اطفا حريق، آسانسور، پله برقي و .. مي باشد كه به صورت مجزا توضيحاتي در اين باره داده مي شود :

 

- سيستم هاي تهويه و دفع دود خط يك قطارشهري، از نوع سيستم تبخيري بوده و طراحي و شبيه سازي آن توسط شركت آلماني Caverion انجام شده است و شامل اجزا اصلي فن، صداگير، فيلتر، رطوبت زن و دمپر مي باشد.

 

با وجود اينكه سيستم تهويه، توانايي معكوس پذيري (Reversible) با ضريب 95% را دارد ليكن جهت ايجاد اطمينان بيشتر، خروج دود در ايستگاه (سيستم Exhaust)، به صورت مجزا پيش بيني شده است.

 

خط يك متروي اصفهان شامل 20 ايستگاه بوده كه 1 ايستگاه بصورت روباز، 8 ايستگاه سكو جزيره اي بوده و مابقي به صورت سكو طرفين مي باشد.

 

ايستگاههاي سكو جزيره اي توسط تونل هاي عميق بهم متصل مي شوند كه سيستم تهويه در اين تونل ها به اين صورت است كه از يك ايستگاه هوا دميده شده و از ايستگاه بعدي خارج مي شود.

 

ايستگاههاي سكو طرفين توسط تونل هاي نيمه عميق بهم متصل مي شوند كه در اين تونل ها از دو ايستگاه مجاور هوا به تونل دميده مي شود و از شفت مياني خارج مي شود.

 

 

  • سيستم AFC

(Automatic Fare Collection):

سيستم فروش بليت و جمع آوري كرايه متشكل است از گيت هاي تردد، سيستم فروش بليت، تجهيزات كنترل ايستگاهي و تجهيزات و نرم افزارهاي كنترل مركزي.

 

مسافر با خريد بليت مورد نظر خود در باجه هاي بليت فروشي اجازه ورود به سكو و استفاده از قطار را پيدا مي كند.

 

همزمان تراكنش هاي مربوطه از جمله خريد بليت و تردد مسافر از طريق كامپيوترهاي ايستگاهي و بستر مخابراتي مترو به ساختمان كنترل مركزي منتقل شده و در آنجا مورد پردازش قرار مي گيرد.

 

 

انواع بليت:

 

-              بليت هاي مبلغ دار:

هم اينك كارت هاي بليت استفاده شده در حمل و نقل شهري اصفهان (اصفهان كارت) با سيستم حمل و نقل مترو اصفهان سازگار بوده و مسافرين مي توانند با خريد يا شارژ اصفهان كارت از مترو استفاده نمايند.

 

-              بليت هاي تك سفره: 

براي يك بار سفر با خطوط مترو سيستم Token در نظر گرفته شده است. مسافر پس از خريد و انداختن آن در مخزن گيت اجازه تردد پيدا مي كند و نهايتاً توكن ها از مخازن جمع آوري گرديده و دوباره به چرخه فروش باز مي گردد.