سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
فرهنگ عمومي

فرهنگ عمومي

 

 • برخورداري از مكارم و فضايل اخلاقي و اخلاق نيكو سفارش پيامبر اكرم، ائمه اطهار و بزرگان علم و ادب است. رعايت اخلاق به منزله پرورش صفات پسنديده در جان و دل و بروز و ظهور خلقيات در عمل ، جامعه را به سمت آرامش، محبت و عشق ورزي و گسترش ارزشها و هنجارها مي‌كشاند و لذا كليه شهروندان در تمام فعاليت‌ها و كاركردها و در هر موقعيت مكاني و زماني (از جمله در طول سفر با قطار شهري) مي‌بايست به تعهدات اخلاق شهروندي پايبند باشند.
 • ما مي دانيم مسائل فرهنگي اخلاقي، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و... در فضاهاي جغرافيايي مترو از جمله در ايستگاهها و داخل قطار بسيار مهم است بنابراين سعي مي كنيم روح ديانت و اخلاق اسلامي و شهروند واقعي را در فضاي قطار شهري جاري كنيم.
 • چه در هنگام ورود و خروج به ايستگاه‌ها و چه در زمان استفاده از قطار شهري در مسير عبور ديگران قرار نمي‌گيريم. 
 • زباله هاي خود را در سطل هاي تعبيه شده در نقاط مختلف ايستگاه مي اندازيم.
 • در زمان حضور در فضاي قطار شهري (ايستگاه ها يا داخل قطار) با ايجاد سر و صداي بلند باعث اذيت و آزار ساير مسافران نمي‌شويم و از آوردن وسايل صوتي كه باعث سلب آسايش و آرامش سايرين مي‌شود خودداري مي كنيم.
 • از تماس بي مورد با تجهيزات و وسايل شخصي همراه مسافران مثل كيف شخصي، تلفن همراه و... اجتناب مي‌كنيم.
 • رعايت حجاب و صيانت از نواميس ساير مسافران را ارزشمند قلمداد كرده و خود را ملزم به رعايت آن مي‌دانيم.
 •  
 • به كليه تابلوهاي نصب شده در ايستگاه ها و داخل قطار و تمامي پيام‌هاي صوتي، هشدارهاي نيروهاي انتظامي و پرسنل قطار شهري توجه كرده و از آنها در جهت استفاده مطلوب از خدمات قطار شهري بهره مي گيريم.   
 •  به خوبي مي دانيم با كشيدن سيگار در فضاي جغرافيايي مترو (ايستگاه ها يا داخل قطار) نه تنها سلامتي خود و ديگران را به مخاطره مي افكنيم بلكه زمينه بروز حوادثي چون آتش سوزي و... رافراهم مي كنيم. 
 •  آرام و بدون شتاب و عجله به ايستگاه وارد شده و به قطار سوار يا از آن پياده مي شويم ، هل نمي دهيم ، از تمامي درهاي قطار استفاده مي كنيم.، از دويدن روي سكو خودداري مي كنيم، ابتدا سالخوردگان و معلولين يا بيماران را سوار و سپس خود سوار مي شويم.
 •  ابتدا اجازه مي دهيم افرادي كه به مقصد رسيده اند از قطار پياده شوند و آنگاه به قطار سوار مي شويم.
 •  
 •  از كشيدن خط يا نقاشي و حكاكي بر در و ديوار ايستگاه‌ها و داخل واگن‌ها خودداري مي‌كنيم زيرا زيبايي مستمر و هميشگي فضاهاي قطار شهري مديون رفتار پسنديده ماست.
 •  
 •  از ارسال بلوتوث هاي غيراخلاقي و مشاهده تصاوير يا فيلم‌هاي و نامناسب در هنگام حضور در فضاي قطار شهري (به ويژه داخل قطار) خودداري مي كنيم.
 • در صورت پيدا كردن اشياء و وسايل گم شده ساير مسافرين آن را به مأمورين ايستگاه تحويل مي دهيم.
 • از دخالت بي مورد در كار پرسنل قطار شهري خودداري مي‌كنيم زيرا مي دانيم آنها در كار خود داراي مهارت كافي هستند.
 • اگر به هر دليلي (بويژه نقص فني) اشكالي در استفاده از قطار شهري حاصل شد خونسردي خود را حفظ كرده و ديگران را نيز به پرهيز از رفتارهاي ناپسند تشويق مي كنيم.