سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
نكات ايمني در مترو
 
 
✔ . به هشدارهاي ايمني و تذكرات كاركنان ايستگاه توجه فرماييد. 
 
✔. به تابلوها و برچسب هاي ايمني و هشدار دهنده نصب شده در ايستگاه توجه نماييد و مفاد آن را كاملا رعايت فرماييد .
 
✔. جهت تعيين مسير به علايم و تابلوهاي راهنما توجه فرماييد.
 
✔. در زمان تردد در ايستگاه ها از سمت راست خود حركت نماييد و در مسير عبور ديگران قرار نگيريد.
 
✔. ورود هرگونه مواد، مايعات و تجهيزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 
✔. ورود هرگونه حيوان به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 
✔. استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 
✔. كپسول هاي آتش نشاني مستقر در ايستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري مي باشد.
 
✔. از دستكاري بي مورد تجهيزات و وسايل موجود در تمامي فضاهاي مترو خودداري نماييد.
 
✔. در صورت بروز هرگونه مشكل يا حادثه در ايستگاه يا داخل قطار با حفظ آرامش سريعاً به كاركنان ايستگاه يا اپراتور قطار اطلاع دهيد.
 
✔. چنانچه شخصي اقدام به اعمال مشكوك و سرقت نمود سريعاً كاركنان ايستگاه و يا راهبر قطار را مطلع فرماييد.
 
✔. روي سكوها، پله ها، پله برقي ها، هنگام سوارشدن به قطار مراقب كودكان خود باشيد و حتماً دست آنها را بگيريد.
 
✔. از دويدن روي پله برقي خودداري فرماييد.
 
✔. در صورت داشتن عصا و يا چتر، هيچگاه آن را روي پله برقي قرار ندهيد.
 
✔. بانوان گرامي هنگام استفاده از پله برقي مواظب چادر و لباس هاي بلند خود باشيد.
 
✔. از خاموش نمودن بي مورد پله برقي خودداري نماييد.
 
✔. در زمان بروز دود و حريق از آسانسور استفاده ننماييد.
 
✔. در هنگام استفاده از آسانسور مانع بسته شدن در آن نشويد.
 
✔. به موارد ايمني نصب شده در داخل اتاقك آسانسور توجه شود.
 
✔. از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهيز نماييد.
 
✔. براي سوار شدن به قطار از تمامي درها استفاده نماييد و از تجمع در مقابل يك در خاص خودداري فرماييد.
 
✔. زباله هاي خود را در سطل هاي تعبيه شده در نقاط مختلف ايستگاه بياندازيد.
 
✔. ورود به تونل و محوطه ريلي ممنوع مي باشد.
 
✔. خط زرد لبه سكو حريم ايمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نكنيد.
 
✔. هنگام ورود به قطار و خروج از آن مراقب فاصله بين سكو و قطار باشيد. 
 
✔. به منظور تسهيل در ورود و خروج از قطار ابتدا اجازه دهيد مسافران داخل قطار خارج شوند سپس جهت ورود از كناره هاي در قطار استفاده نماييد.
 
✔. هنگام باز و بسته شدن درهاي قطار از آن فاصله بگيريد.
 
✔. هنگام بسته شدن درهاي قطار به هيچ عنوان مانع بسته شدن آن نشويد. 
 
✔. از دويدن بر روي سكو خودداري نماييد.
 
✔. در صورت احساس ضعف و بي حالي بلافاصله در محلي مناسب بنشنيد و كمك بخواهيد.
 
✔. در صورت افتادن وسايل شخصي خود در محوطه ريلي، جهت برداشتن آن از كاركنان ايستگاه كمك بخواهيد.