سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
تاريخچه مترو در دنيا

تاريخچه مترو در دنيا

 

 

 

قطارهاي شهري برحسب اهداف و وظايفي كه براي آنها برنامه ريزي شده به سه گروه اصلي تقسيم شده اند: مترو، تراموا و مونوريل كه از آن زمان تاكنون مترو از بهره وري بيشتري برخوردار بوده است.

 

تاريخچه استفاده از مترو به نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي برمي گردد؛ زماني كه شكوفايي صنعتي در كشورهاي اروپايي به اوج خود رسيده بود و هر روز طرح ها و ايده هاي بسياري براي توسعه و پيشرفت زندگي شهري جوامع مطرح مي شد.

 

مترو نيز در همين راستا مديون پيشرفت تكنولوژي در عرصه راه آهن و همچنين توسعه فيزيكي شهرهاي اروپايي است. ايده احداث مترو اولين بار بطور جدي در كشورهاي انگلستان و آلمان مطرح شد كه اين ايده اوليه به اين صورت بود كه دو ايستگاه اصلي راه آهن در دو سوي شهر توسط يك محور زيرزميني به هم متصل شود.

 

اولين طرحي كه در اين زمينه اجرايي شد، در سال 1863 ميلادي در شهر لندن بود كه يك قطار زيرزميني به كمك نيروي لوكوموتيو بخاري، مسافران را جابجا مي كرد.

 

پيشرفت واقعي در اين زمينه وقتي آغاز شد كه از نيروي الكتريسيته براي حركت قطارهاي زيرزميني استفاده شد. در سال 1890 ميلادي در شهر برلين اولين قطار زيرزميني كه به كمك الكتريسيته حركت مي كرد، به كار افتاد.

 

تا زمان جنگ جهاني اول (1917 ميلادي) بحث و اختلاف در خصوص اينكه آيا سيستم حمل و نقل ريلي شهري در زيرزمين احداث شود و يا روي زمين، بين كارشناسان ادامه داشت، اما پس از جنگ جهاني اول، كفه طرفداران احداث مترو در زيرزمين سنگين تر شد و امروزه در كليه كلانشهرهاي دنيا احداث و يا توسعه شبكه مترو صرف نظر از اينكه در زيرزمين، در سطح زمين و يا در ارتفاع پيش بيني كردند در اولويت طرح هاي حمل و نقل شهري قرار دارد و از ساير وسائل حمل و نقل شهري نظير اتوبوس و به عنوان سيستم مكمل مترو استفاده مي شود.

 

پتانسيل و حجم جابجايي مسافر توسط مترو در شهرها آنچنان عظيم است كه وسايل نقليه ريلي ديگر را ياراي رقابت با آن نيست و از اين رو شهرهاي بزرگ محور اصلي حمل و نقل عمومي را روي اين وسيله نقليه ريلي بنا نموده اند.

 

البته از سال 1980 ميلادي با توجه به هزينه سنگين ساخت مترو، آهنگ احداث آن در كشورهاي اروپايي آهسته و برعكس در كشورهاي آسيايي شتاب بيشتري به خود گرفت. در اروپا پرحجم ترين برنامه توسعه متعلق به كشور اسپانيا است.

 

در اروپا اولين مترو در سال1863 ميلادي در انگلستان به كار گرفته شد. البته بد نيست بدانيد كه اولين مترو در آسيا در سال 1927 ميلادي در ژاپن مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

در آمريكا اولين مترو در سال1892 ميلادي در شهر شيكاگو ساخته شد كه بيشترين مسير آن روي زمين احداث شد و اولين مترويي كه مسير حركت آن كاملاً در زيرزمين قرار داشت در شهرهاي بوستن در سال 1897 ميلادي و نيويورك 1904 ميلادي ساخته شدند.