سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
چشم انداز سازمان

چشم انداز سازمان

 

بيانيه چشم انداز: سرآمدي در ايجاد و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي بي وقفه، مطمئن، سريع و ارزان در كشور