مرکز همایش های بین المللی حضرت امام خامنه ای
خانه
جستجو
تزريق اعتبارات به رگ هاي خشكيده مركز همايش ها جان مي بخشد
تزريق اعتبارات به رگ هاي خشكيده مركز همايش ها جان مي بخشد آغاز به ساخت مركز همايش هاي بين المللي را از سال 89 مي توان خواند. آنجايي كه براي برگزاري اجلاس سران كشورها بايد مكاني در ايران ساخته مي شد.

بيست و سوم تيرماه سال 1389 روزي بود كه هياتي از دولت براي جانمايي اين پروژه وارد اصفهان شدند. حالا اين اصفهان بود كه بعد از كيش و شيراز، منتخب ساخت اين مركز در كشور شد. البته قرار هم بود تا مبلغ 100 ميليارد تومان همان اول از سوي دولت به اين پروژه اختصاص يابد تا روند اجرايي با سرعت بيشتري پيگيري شود.

در حالي كه به گفته نماينده مجلس شوراي اسلامي، دولت بودجه خوبي براي اجراي اين طرح داشت،  اما در حق اصفهان اجحاف شد. چرا كه از 100 ميليارد تومان تنها 20 ميليارد تومان از سوي دولت اختصاص يافت به همين دليل به دليل كمبود منابع مالي اجراي طرح به كندي پيش رفت تا اين مركز براي برگزاري اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد آماده نشود.

البته اگرچه اين سالن در تهران ساخته شد و اجلاس برگزار شد اما اصفهان فرصت را مغتنم دانست تا اين شهر از وجود چنين مركزي براي برگزاري ساير برنامه هاي بين المللي بي بهره نماند. از اين رو اين مركز در كنار تغيير كاربري، نامش هم به مركز همايش هاي بين المللي امام خامنه اي تغيير يافت.

 اما ناهيد تاج الدين نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم تخصيص منابع دولتي به اين پروژه به ايمنا مي گويد: «به گفته دوستان، نمايندگان شهرهاي مختلف مجلس درباره اعطا اين ميزان اعتبار به اصفهان موضع گيري مي كنند، اين درحالي است كه دليل قانع كننده اي براي اين موضوع وجود ندارد. اين همان موضوع اصفهان گريزي را نشان مي دهد و دليل ديگري براي اين مخالفت وجود ندارد.» 

وي ادامه مي دهد: «در اين راستا طي ماه هاي گذشته پيگيري هايي از سوي نمايندگان مجلس براي تخصيص اعتبارات به اين پروژه انجام شد و ماحصل اين جلسات تصميم گيري براي ارائه 80 ميليارد تومان به پروژه مركز همايش ها و 150 ميليارد تومان هم براي قطار شهري بود. اما به گفته دوستان، اين ارقام براي ارائه به ترتيب به 65 ميليارد براي مركز همايش ها و 15 ميليارد هم براي قطار شهري تقليل يافته است.»

پروژه از سال 90 كه كلنگ زني شد با بودجه شهر پيش رفت اين در حالي بود كه كمبود اعتبارات اختلاف ميان شهرداري و كار برخي پيمانكاران هم در اجراي كار، مته به پايه هاي اين پروژه مي زد.
سال بعدي اما سال سخت تري براي شهرداري به عنوان نهادي كه بار ساخت اين پروژه به دوشش بود، طي شد. سال 92 تحريم ها عليه جمهوري اسلامي اوج گرفت و شركت «اتكينز» از ادامه همكاري با اين پروژه منع شد. گرچه در اين ميان عدو سبب خير شد و استعدادهاي اصفهان و ايران به رخ كشيده شد اما بايد با يكسري از كمبود ها دست و پنجه نرم مي كرديم.
به لطف الهي اين مشكلات چندان ادامه دار نبود زيرا براي ساخت اين پروژه بخش هاي مختلفي تعريف و هر بخشي به پيمانكار سپرده شد. اين رويه به قدري خوب پيش رفت كه اكنون نزديك به 42 شركت از 70 پيمانكار اين پروژه، به قرارداد هاي خود عمل كرده و كار خود را تحويل داده اند.
حتي براي ساخت اين مركز اخبار خوشي شنيده شده. قرار است تا دولت مبلغ 65 ميليارد تومان به اين پروژه اعتبار تزريق كند تا رگ هاي خشك شده پايه هاي بتني اين مركز جاني دوباره بگيرند.
برآورد كلي از هزينه هاي اين مركز 450 ميليارد تومان است و تا به امروز كه اين مركز پيشرفت 66 درصدي را شاهد بوده، 350 ميليارد تومان برايش هزينه شده. همينطور پيش بيني شده تا 120 ميليارد تومان از هزينه هاي اين پروژه به صورت مشاركتي تامين شود. البته به گفته معاون عمران شهرداري اصفهان 60 درصد از هزينه هاي اين پروژه به عهده شهرداري و 40 درصد به عهده بخش خصوصي است.
با وجودي كه شهرداري پروژه هايي همچون پاركينگ هاي شهري ساخته كه بلا استفاده است، اين نگراني به زعم برخي از كارشناسان در مورد اين پروژه هم وجود دارد. اما در اين باره كوروش خسروي رييس مركز پژوهش هاي شوراي شهر در گفتگو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد كه چنين چيزي نيست. «اين مركز فرصت خوبي را براي اصفهان پيش مي آورد و براي توسعه اكوسيستم كارآفريني از اين مركز به عنوان بهترين ابزار مي توان استفاده كرد. البته رسالت اصلي اين مركز ارائه مكاني براي همايش هاست و اميدواريم از اين امكان مركز هم استقبال شود.» 
گرچه تا به امروز تاريخ تحويل يك و نيم ساله به 6 سال افزايش يافته اما پيش بيني مي شود اگر تمام هزينه هاي اين طرح آماده باشد، يك سال و نيم براي اتمام اين پروژه وقت نياز است. اين درحالي است كه آمار ماهيانه پيشرفت اين مركز حاكي از تغييرات 6 دهم درصدي است در صورتي كه در ابتداي فعاليت اين پروژه پيشرفت هاي 1.7 درصدي گزارش شده است، با اين حال هنوز تا ميزان مطلوب پيشرفت يعني رقم 2.5 درصدي فاصله زيادي است.  
حال بايد منتظر ماند تا مشخص شود بودجه هاي لازم به رگ هاي خشك شده اين پروژه دميده مي شود يا اين يك سال و نيم باز هم به درازا خواهد كشيد.

1396/07/24 تاریخ بروزرسانی :
60 تعداد بازدید :