اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
توسعه خدمات با رويكرد شاخص پذيري در برنامه عملياتي دو ساله شهرداري
.

سي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي شهرداري اصفهان با حضور شهردار، روساي كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر، معاونان و مديران شهرداري اصفهان به منظور تدوين برنامه عملياتي دوساله شهرداري اصفهان برگزار شد.

در اين جلسه بررسي مقاصد، سياست‌ها و شاخص‌هاي برنامه عملياتي شهرداري اصفهان در بازه زماني سال 98 تا 1400 مورد بررسي قرار گرفت.    

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان در اين خصوص اظهار كرد: اين برنامه عملياتي در راستاي برنامه اصفهان 1400 و برنامه سنجش پذير شهردار اصفهان بررسي و تدوين مي شود و قرار است ارتباطي بين برنامه هاي راهبردي، بودجه هاي ساليانه و عمليات و اقدامات شهرداري براي سال هاي آتي باشد.  

سعيد فرداني با بيان اينكه دو رويكرد بسيار مهم براي اين برنامه عملياتي مدنظر قرار گرفته است، تصريح كرد: تدوين برنامه بر اساس نتايج نه بر اساس وظايف و كمي نمودن برنامه در قالب شاخص هاي سنجش پذير دو رويكرد مهم برنامه عملياتي شهرداري اصفهان هستند. در صورتي‌كه بتوانيم اين دو اتفاق را در موعد زماني خود و با مشاركت مديران شهري اجرايي كنيم توافق جمعي قبل از تخصيص منابع يا بودجه هاي ساليانه انجام شده و برنامه بر اساس اولويت بندي ها اجرا مي شود.

وي ادامه داد: در اين برنامه به دنبال اين هستيم كه اولويت‌هاي راهبردي در برنامه عملياتي و بودجه ساليانه تسري پيدا كند، ارتباط منطقي و كيفي بين برنامه عملياتي و راهبردي شكل گرفته و عدالت اجرايي شود.

كاهش هزينه‌هاي شهرداري با افزايش استفاده از فناوري‌ها

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان با بيان اينكه توسعه خدمات با رويكرد عدالت را براي سال آينده مدنظر قرار داده ايم، افزود: با توجه به شرايط اقتصادي موضوع كاهش هزينه ها در دستور كار قرار گرفته است. اين كاهش در دو بعد كاهش هزينه هاي نگهداري شهر و كاهش هزينه هاي اداره شهر با استفاده از فناوري هاي نوين صورت مي گيرد.

وي تاكيد كرد: حدود پنج ماه تيم كارشناسي و حوزه برنامه ريزي معاونت سرمايه انساني شهرداري درگير تدوين برنامه الگوي عملياتي است. همچنين جلسات بسيار خوبي با مديران و كارشناسان حوزه هاي مختلف و موسسات وابسته برگزار شده و تعامل شايسته اي با ذينفعان و واحدهاي مختلف شهرداري صورت گرفت.

فرداني با بيان اينكه براي تدوين برنامه عملياتي شهرداري اصفهان بيش از يك هزار نفر ساعت كار كارشناسي و مديريتي صورت گرفته است، گفت: مهمترين چالش ما بررسي و تصميم گيري در خصوص پروژه هاي نيمه تمام، تخصيص منابع محدود و پروژه هاي بسيار زياد از سال هاي گذشته با توجه به شرايط اقتصادي است. گفتمان حال حاضر مديريت شهري تمركز روي پروژه هايي است كه بيشترين اثرگذاري را روي توسعه شهر و رضايت شهروندان خواهد داشت.  

وي اضافه كرد: مديريت شهري معتقد است با استفاده از بررسي روش هاي متعدد تامين مالي براي پروژه ها و يا استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مي توانيم چالش كمبود منابع و پروژه هاي نيمه تمام را پشت سربگذاريم.  

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان با بيان اينكه با توجه به چالش هايي كه شهرداري اصفهان در سال هاي اخير با آن مواجه بوده رويكرد نتيجه محوري به جاي وظيفه محوري يك اختيار نيست بلكه يك الزام است، ‌ تاكيد كرد: به طور مثال زماني كه بر اساس وظيفه خيابان سازي انجام شود اين خيابان‌سازي توسعه پيدا مي‌كند، اما وقتي بر اساس نتايج تصميم گيري مي كنيم و قرار است سرعت سفر در معابر شهري و خيابان ها را بالا ببريم شايد لزوما خيابان سازي ما را به اين نتيجه نرساند بنابراين لازم است روي راهكارهاي ديگر مانند ساماندهي مشاغل، استفاده از حمل و نقل همگاني و يا توسعه خدمات الكترونيك تمركز كنيم كه هزينه هايي به شدت كمتر از توسعه معابر و اثرگذاري بيشتر در راستاي روان سازي معابر خواهد داشت.           

وي گفت: كاهش آلايندگي‌ها، روان سازي عبور و مرور، تاب آوري و افزايش ايمني در محيط‌هاي شهري، بازآفريني بافت‌هاي ناكارآمد و تاريخي در شهر و سرزندگي فضاهاي شهري از جمله مقاصد و برنامه‌هايي است كه در برنامه عملياتي شهرداري براي شهر اصفهان در نظر گرفته شده است.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان افزود: مقصد راهبردي كه در اين برنامه براي شهرداري در نظر گرفته شده افزايش بهره برداري بهينه از دارايي هاي شهرداري است. شهرداري قرار است در سه سال آينده بر دارايي هاي اقتصادي، سرمايه اقتصادي، سرمايه اطلاعاتي و سرمايه انساني خود تمركز كند تا بهبود را در اين حوزه ها رقم بزند.

تاریخ:
1397/09/15
تعداد بازدید:
81
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.