اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
هم افزايي دستگاههاي متولي فرهنگ در 17 كلانشهر
عيدي خبر داد:

رييس كميسيون فرهنگي مجمع كلان شهرهاي كشور گفت: هدف از تشكيل اين كميسيون، ايجاد ارتباطاتي در سطح ملي با مجلس، وزارت خانه هاي متكلف امر فرهنگي و حوزه هاي اجتماعي است تا بتوان با توجه به شاخصه هاي بومي و ملي، طرح هاي ملي را در 17 كلان شهر پياده سازي كرد.

محمد عيدي با بيان اينكه مجمع كلان شهرهاي ايران شامل 17 كلان شهر بزرگ كشور است كه با حضور شهرداران كلان‌شهرها و به رياست شهردار تهران تشكيل شده است، اظهار كرد: اين مجمع از كميسيون‌هايي شامل كميسيون برنامه ريزي، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي تشكيل شده است؛ كميسون فرهنگي و اجتماعي نيز، كميته‌هاي شامل كميته گردشگري، اجتماعي، فرهنگ و هنر، ورزش، تفريح و كارآفريني دارد.

رييس كميسيون فرهنگي مجمع كلان شهرهاي كشور ادامه داد: از آنجايي كه شهرداري‌ها هم امكانات اجرايي دارند و هم واجد قدرت كارشناسي هستند، بيشترين سطح تعامل را با تشكل‌هاي مدني داشته و اين مهم يكي از اهداف كميسيون فرهنگي و اجتماعي مجمع كلان شهرهاي كشور است.

عيدي با اشاره به كلان شهر اصفهان گفت: اصفهان عصاره‌اي از شاخصه‌هاي فرهنگي ديگر كلان شهرهاي كشور را دارد و در يك زمينه گفتگويي شكل گرفته و در طول تاريخ در مركز نجد ايران زمينه حضور عناصر فرهنگي را به وجود آورده است.

وي تصريح كرد: در اين راستا اصفهان، مراودات بسيار خوبي را با اين 17 كلان شهر از جمله رشت، قزوين و تبريز داشته است؛ نگاه ما نيز در اين كميسيون در راستايي است كه هركدام از اين كلان شهرها ظرفيت مخصوص به خود را دارد و مي توان از ظرفيت آنها براي پيشبرد اهداف فرهنگي در كشور به صورت موثرتر، كارشناسانه تر و كارآمدتر استفاده كرد.

رييس كميسيون فرهنگي مجمع كلان شهرهاي كشور افزود: اين كميسيون مي تواند به عنوان يك بازو براي حوزه هاي متكلف اين امر شامل وزارتخانه ها و مجلس عمل كند بنابراين چنانچه اين شهرها بتواند يك زنجيره ارزشي را ايجاد كنند، ايران بالنده اي به لحاظ فرهنگي باز توليد مي شود.

عيدي تاكيد كرد: اولويت اين كميسيون ايجاد تعامل بين حوزه هاي مختلف است كه به صورت جزيره اي عمل مي كنند در اين صورت هم افزايي ميان ارگان ها و اهداف فرهنگي محقق مي شود اين در حالي است كه يكي از مشكلات كلان شهرهاي كشور از جمله اصفهان، جزيره اي عمل كردن ارگان ها است به نحوي كه در برخي موارد سازمان ها عملكرد يكديگر را نيز خنثي مي كنند.

وي افزود: ظرفيت كلان شهرها بايد از حالت منفرد خارج شده و تجميع شود تا اهداف فرهنگي در سطح ملي را محقق كند بنابراين اين كميسيون با ايجاد ارتباط ميان كلان شهرها مي تواند زمينه ايجاد تشكل هاي مدني از جمله خيريه ها و كانون هاي فرهنگي در يك بسترگسترده ملي را فراهم كند؛ بنابراين دركنار ارتباط نهادهاي رسمي بايد زمينه براي فعاليت نهادهاي مدني نيز فراهم شود.

تاریخ:
1397/10/17
تعداد بازدید:
83
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.