اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
اجراي پروژه‌هاي محرك توسعه با 13 و نيم ميليارد تومان اعتبار/شهر فروشي نكرده‌ايم
كيهاني:

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان با بيان اينكه دو پروژه خانه كودك و پارك سوار صمديه پروژه‌هاي محرك توسعه اين منطقه است، گفت: 13 و نيم ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين دو پروژه در نظر گرفته شده است.

 محمد كيهاني صبح امروز_سه شنبه 21 خرداد_ در سي و يكمين نشست «سه شنبه‌ها با رسانه، پاسخگويي در مسير اميد» اظهار كرد: منطقه دو تنها منطقه سه تكه شهرداري اصفهان است و همين موضوع مشكلات خاصي براي آن ايجاد كرده است.

وي با اشاره به مساحت منطقه دو افزود: از مجموع دو هزار و 145 هكتار مساحت منطقه، 52درصد خارج از محدوده و 48درصد باقيمانده محدوده قانوني است و البته يك سوم 48درصد زمين‌هاي كشاورزي است.

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان با بيان اينكه 104 هكتار از وسعت اين منطقه را بافت فرسوده تشكيل مي دهد، تصريح كرد: تنها 17 درصد زمين‌هاي موجود در اين منطقه را مي‌توان براي درآمدزايي به حساب آورد.

كيهاني اظهار كرد: تخفيف هاي خوبي براي بازآفريني اين بافت‌ها در نظر گرفته شده، اما بيشتر مردم ساكن در اين بافت‌ها مخالف سكونت در واحدهاي آپارتماني هستند از اين رو بايد گفت بازآفريني بافت فرسوده همت مشترك مردم و مسئولان را مي‌طلبد.

وي ادامه داد: يكي از معضلات شهرداري اصفهان اين بود كه مناطق متكي به خود بودند و خزانه واحد متمركز در آن وجود نداشت يعني هرمنطقه به ميزان درآمدزايي خود هزينه مي‌كرد و اين عامل نخستين ريشه شكاف بين مناطق برخوردار و غيربرخوردار بود.

كيهاني تأكيد كرد: مديريت جديد شهري موضوع خزانه واحد در شوراي اسلامي شهر پيگيري كرد و خوشبختانه اكنون اين خزانه تشكيل و درآمدهاي شهرداري به آن واريز مي‌شود تا از طريق آن اعتبارات به مناطق عودت داده شود.

صرف 22 ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌ها

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان با بيان اينكه بودجه سال گذشته منطقه دو 35.5 ميليارد تومان بود كه 22 ميليارد تومان آن براي پرداخت بدهي‌ها صرف شد، اظهار كرد:  تمام بودجه جاري و بيش از 70درصد بودجه عمراني منطقه را محقق كرده‌ايم.

وي خاطرنشان كرد: بودجه عمراني سال جاري منطقه دو نسبت به سال گذشته 21درصد رشد داشته، اما بودجه جاري پنج درصد كاهش پيدا كرده است.

كيهاني با بيان اينكه ايجاد نظم مالي در منطقه دو، يكي از اقدامات مهم انجام شده است، افزود: با احتساب 14 ميليارد تومان بودجه محرك توسعه، بودجه عمراني منطقه دو شهرداري اصفهان در سال جاري به رقم 54 ميليارد تومان رسيده است.

وي با بيان اينكه گفت: منطقه دو با جمعيت صدهزار نفر داراي 9 محله از جمله محله‌هاي جاوان، بابوكان، رسالت، مشكين و ولدان و ... است و همچنين مردم اين منطقه 542 شهيد تقديم انقلاب كرده‌اند.

وي با بيان اينكه منطقه دو از قديمي‌ترين مناطق شهر اصفهان است كه با مناطق يك، هشت، 9، 11، 12 مجاور است، اظهار كرد: خوشبختانه بافت سنتي اين منطقه از ديرباز حفظ شده و تب و تاب شهرنشيني بافت آن را دگرگون نكرده است.

كيهاني تأكيد كرد: منطقه دو يك منطقه محروم نيست بلكه پتانسيل كمك به شهرداري مركزي را دارد، اما نياز به نگاه ويژه دارد.

بهشت گمشده نيازمند نگاه ويژه است

وي منطقه دو را بهشت گمشده عنوان كرد و افزود: در اين منطقه پتانسيل تبديل زمين‌هاي كشاورزي به باغ شهر وجود دارد چرا كه آب و زمين به ميزان كافي درآن وجود دارد، البته اعتقاد داريم نبايد اجازه دهيم به بهاي كسب درآمد چوب حراج به زمين‌هاي كشاورزي بزنيم.

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان نبود مديريت واحد شهري را مشكل بزرگ كشور دانست و تصريح كرد: در بسياري از شهرهاي دنيا شهردار كليددار شهر است درحالي كه در اصفهان مديريت واحد وجود ندارد، البته اصفهان شهر پارادوكس‌ها است، اما بسياري از مشكلات با انديشيدن قابل رفع است.

وي با بيان اينكه قيمت زمين و پروانه در منطقه دو نسبت به ساير مناطق شهر اصفهان بسيار پايين است، افزود: اين پتانسيل باتوجه به اينك مشكل ميراثي در منطقه نداريم، بستر مناسبي براي انبوه سازي و سرمايه گذاري در منطقه است.

كيهاني با تأكيد بر اينكه بايد درآمدهاي پايدار براي شهر و شهرداري ايجاد شود، افزود: بايد گره‌هاي مغزي را باز كرد تا رشد و توسعه اتفاق افتاد.

وي با بيان اينكه پروژه انتقال پساب شاهين شهر نجات بخش فضاي سبز مناطق دو و 12 شهرداري شده است، تصريح كرد: درحال حاضر 200متر فاصله باقيمانده تا پساب به پروژه استقلال برسد.

رشد 550 درصدي برنامه‌هاي فرهنگي

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان با اشاره به افزايش برنامه‌هاي فرهنگي در منطقه دو گفت: در سال 95، 56 برنامه فرهنگي در منطقه دو اجرا شده كه اين تعداد در سال 97 به 594 برنامه افزايش يافت و شاهد رشد 550 درصدي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در منطقه بوده‌ايم.

وي ادامه داد: برنامه‌هاي اجتماعي در سال گذشته نسبت به سال 95، 110درصد رشد داشته است، افزود: در سال 95 تنها 72 برنامه اجتماعي در سطح اين منطقه اجرا شد درحالي كه تعداد برنامه‌هاي اجتماعي در سال گذشته به 151 برنامه افزايش يافته است.

كيهاني با بيان اينكه اجراي برنامه‌هاي ورزشي در منطقه دو 360درصد افزايش داشته است، خاطرنشان كرد: سال 95، تعداد افراد استفاده كننده از برنامه‌هاي فرهنگي شهرداري 56 هزار و 700 نفر بوده كه اين آمار در سال 97 به 149 هزار و 700 نفر افزايش يافته است.

وي با اشاره به پروژه‌هاي عمراني منطقه دو ادامه داد: احداث زمين‌هاي ورزشي، ساماندهي مادي‌ها، مناسب سازي پياده‌روهاي خيابان امام خميني و محله دهنو از جمله اقدامات عمراني است كه باتوجه به شرايط سخت اقتصادي در اين منطقه انجام شده است.

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان از احداث بزرگترين مجموعه استخر آبي در خيابان صمديه خبرداد و افزود: خوشبختانه مجموعه هتلينگ و زمين‌هايي براي برگزاري اردوهاي تيم ملي در منطقه دو ايجاد شده است.

وي سرانه فضاي سبز منطقه دو شهرداري اصفهان را 26 مترمربع عنوان كرد و گفت: اين منطقه در رتبه چهارم مناطق 15گانه شهرداري اصفهان از نظر سرانه فضاي سبز قرار گرفته است.

به هيچ عنوان شهر فروشي نكرده‌ايم

مديرمنطقه دوشهرداري اصفهان با اشاره به رشد صدرصدي صدور پروانه ساختماني در سال گذشته نسبت به سال 96 گفت: منطقه دو شهرداري اصفهان در سال گذشته از نظر صدور پروانه ساختماني رتبه دو را در بين مناطق 15 گانه به خود اختصاص داده است و موفق به جلب نظر سرمايه گذاران براي ساخت و ساز و ايجاد آباداني در منطقه شد.

وي ادامه داد: متراژ پروانه‌هاي صادر شده در هفت ماهه پاياني سال گذشته 129 هزار و283 مترمربع است درحالي كه در منطقه به هيچ عنوان شهر فروشي نكرده‌ايم.

انتقال كارگاه‌هاي موزاييك‌سازي

كيهاني در خصوص انتقال كارگاه‌هاي موزاييك‌سازي از محدوده شمس‌آباد به بختياردشت، گفت: يكي از مناطق مهم كشاورزي در اين منطقه نهر شمس‌آباد است كه از ديرباز محل كشت ميوه، گندم، جو، برنج و دامداري بوده است و به دليل وسعت زمين‌هاي اطراف اين نهر به منطقه 18 هكتاري معروف شده است.

وي افزود: هم اكنون زمين‌هاي كشاورزي جاي خود را به شغل‌هاي خودگردان داده‌اند و در طول 13 سال اين ساخت و سازها به جايي رسيد كه تقريبا نيمي از كشاورزي‌هاي محلي از بين رفته و جاي آن كارگاه‌هاي مختلف و ساختمان‌ها ساخته شده است.

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان ادامه داد: براساس طرح تفصيلي سال 72 و همچنين طرح بازنگري آب در سال 1389 كه در هر دوي آنها بر كاربري فضاي سبز اين 18 هكتار تاكيد كرده، بسياري از اين كارگاه ها و ساختمان ها به صورت غيرمجاز و بدون طي شدن مراحل قانوني به زمين هايي با كاربري غير كشاورزي تبديل شده است.

وي با بيان اينكه بر اساس آمار و بررسي‌هاي ميداني بيشترين درصد اشغال اين 18 هكتار بعد از زمين‌هاي موجود كشاورزي مربوط به اقدامات غيرقانوني موزاييك سازي است، گفت: در اين محور عمده مشاغل شامل خدمات كارگاهي، ساختماني، فلزي، چوبي، تعميرگاهي، شيميايي، فروش ملزومات ساختماني، ملزومات اتومبيل و ... انجام مي‌شود و همين فراواني باعث شده كم‌كم بافت زيست محيطي اين محل دچار تغييرات جدي شود و با تغييرات اقليمي اصفهان در 20 سال اخير رفته رفته نهر شمس آباد و زمين‌هاي اطراف آن به يكي از كانون‌هاي آلوده و توليد آلودگي بدل شود به طوري كه بر اساس آمار مركز پايش و كنترل كيفيت هواي شهر اصفهان ايستگاه‌هاي ميثاق و رهنان بيشترين بار آلودگي شهر را به خود اختصاص داده است.

كيهاني تاكيد كرد: ديگر آسيب اين كارگاه‌ها، نفوذ فاضلاب سيماني و آهكي كارگاه‌ها به سفره‌هاي زيرزميني و آبهاي سطحي است كه باعث آلودگي و پخش شدن ذرات در منطقه شده است.

وي با تاكيد بر اينكه در سال 79 بنا به درخواست اتحاديه موزاييك سازان قسمتي از زمين‌هاي بختيار دشت جهت انتقال كارگاه‌ها خريداري شد، افزود: از سال 81 با رعايت تمامي موارد قانوني تعدادي پروانه ساختماني با كاربري صنايع كارگاهي صادر شد، اما به دليل مشكلاتي در سال 83 انتقال موزاييك سازان متوقف شد.

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان ادامه داد: در سال 86 و با پيگيري مجدد شهرداري دوباره طرح انتقال به جريان افتاد، با اين حال به دليل بي اعتمادي ميان شهرداري و نهادهاي متولي دولتي باز هم فرآيند انتقال، 9 سال به طول انجاميد تا اينكه در سال 95 يك ليست 12 نفره از صاحبان موزاييك سازي آماده و جهت انتقال ارسال شد البته فرآيند انتقال بسيار كند صورت گرفت و عملا تا سال 96 اتفاق تازه‌اي رخ نداد.

وي با بيان اينكه با حضور تيم مديريت جديد شهرداري در شهرداري اصفهان دوباره فرآيند انتقال موزاييك سازان به جريان افتاد، تاكيد كرد:  در نيمه دوم سال 96 با تغيير كاربري 12 پلاكي كه در سال 95 معرفي شده بود موافقت صورت گرفت كه اين 12 املاك به تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي ارجاع شود.

كيهاني تصريح كرد: اكنون در سال 98 اين پروژه مهم در منطقه دو با جديت دنبال مي‌شود و با همكاري شهرداري مركزي و سازمان‌هاي متولي در كلانشهر اصفهان روند واگذاري و انتقال با سرعت در جريان است.

وي با بيان اينكه تا كنون با انتقال 12 كارگاه موزاييك‌سازي به منطقه بختياردشت موافقت شده است، افزود: علاوه بر تغيير كاربري زمين‌هاي بختياردشت، جابه‌جايي شش كارگاه ديگر نيز در دست بررسي است.

ديوار بي اعتمادي بين شهرداري و نهادهاي دولتي بايد كوتاه شود

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان با تاكيد بر اينكه ارتفاع ديوار بي اعتمادي بين شهرداري و نهادهاي دولتي بايد كوتاه شود، گفت: منطقه 18 هكتاري مي‌تواند به منطقه خاص گردشگري غرب اصفهان تبديل شود.

وي تصريح كرد: هفته گذشته با حضور شهردار اصفهان تفاهم نامه‌اي بين شهرداري منطقه دو شهرداري و سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده‌هاي كشاورزي شهرداري اصفهان امضاء شده و ريل گذاري خوبي براي آينده منطقه 18 هكتاري انجام شده است.

احداث خانه كودك و پارك‌سوار از پروژه‌هاي محرك توسعه

وي احداث خانه كودك در حاشيه پارك قلمستان و احداث پارك‌سوار صمديه را از پروژه‌هاي محرك توسعه منطقه دو برشمرد و گفت: طراحي ايجاد فضاي پارك كودك در حاشيه پارك بزرگ قلمستان در حال انجام است و نقشه‌هاي اين طرح تا 15 مردادماه 98 نهايي مي‌شود.

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان با بيان اينكه مبلغ سه و نيم ميليارد تومان در رديف پروژه‌هاي محرك توسعه بودجه سال 98 منطقه براي احداث خانه كودك در نظر گرفته شده است، افزود: در صدد هستيم كلنگ اين پروژه را در نيمه نخست سال جاري به زمين بزنيم، البته عمليات احداث آن دو سال به طول مي‌انجامد.

وي تاكيد كرد: غير از احداث خانه كودكي كه در دستور كار منطقه دو شهرداري قرار دارد، خانه كودك ديگري نيز در حاشيه زاينده رود است كه به صورت تخصصي به امور كودكان مي‌پردازد، اما اين خانه كودك جديد بزرگترين خانه كودك اصفهان است.

وي با اشاره به تاكيد شهردار اصفهان در زمينه ضرورت فراهم كردن شرايط مناسب براي تحقق شهر دوستدار كودك، ادامه داد: احداث پارك موضوعي الفبا براي كودكان نيز در كنار خانه كودك و با رديف بودجه مشخص در دستور كار شهرداري منطقه قرار دارد و بودجه مورد نياز براي احداث آن تامين مي‌شود.

وي با اشاره به پروژه بزرگ پارك سوار صمديه، گفت: پارك‌سوار صمديه پهنه مثلثي شكلي است كه سال‌ها رها بوده از اين رو سازمان ميادين و سازمان پايانه‌ها بخشي از زمين‌هاي آن را خريداري كرده بود.

كيهاني گفت: در گذشته گاراژهاي كوچكي در مسجدسيد و چهارراه جهاد براي جابه جايي مسافران شهرهاي اطراف ايجاد و مشكلاتي را به وجود آورده بود، از اين رو در سال‌هاي گذشته پروژه‌اي تحت عنوان پارك‌سوار در اين پهنه مثلثي شكل تعريف شد و درحال حاضر تفاهم‌نامه‌اي با سازمان پايانه‌‎هاي مسافربري شهرداري اصفهان امضاء شده مبني برآنكه آن ميزان زمين تملك شده به صورت كامل براي احداث پارك‌سوار استفاده شود.

وي با بيان اينكه بخشي از آزادسازي زمين‌ها براي اجراي طرح پارك‌سوار انجام شده و با توجه به دستورات و تاكيد شهردار اصفهان در زمينه احداث اين پارك‌سوار همكاري خوبي با سازمان پايانه‌ها انجام و جلسات متعددي در اين زمينه برگزار شده است، گفت: با اجرايي شدن طرح جديد خدمت‌رساني ارتقاء پيدا كرده و اين پايانه به يكي از ايستگاه‌هاي مهم اتوبوس‌هاي شهري در غرب اصفهان تبديل مي‌شود.

مدير منطقه دو شهرداري اصفهان ادامه داد: رديف بودجه تخصيص يافته براي اين پارك‌سوار صمديه 10 ميليارد تومان از محل بودجه پروژه‌هاي محرك توسعه است و براي آغاز عمليات عمراني اين پارك‌سوار پيگيري‌هاي لازم انجام مي‌شود.

وي جمع‌آوري گاراژهاي كوچك و تجميع آنها، كاهش آلودگي و سوخت را از جمله مزاياي اجراي طرح پارك سوار صمديه عنوان كرد و افزود: ايجاد جزيره حرارتي در حاشيه اتوبان شهيد خرازي از معايت اجراي اين طرح به شمار مي‌رود.

تاریخ:
1398/03/21
تعداد بازدید:
63
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.