اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
«جزيره حرارتي شهري» از دغدغه‌هاي سياست‌گذاران شهري است
حسيني‌نيا:

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: يكي از نگراني‌هاي مهم سياست‌گذاران مديريت شهري، افزايش مداوم درجه حرارت شهرها تحت عنوان «جزيره حرارتي شهري» است.

 سيداحمد حسيني‌نيا اظهاركرد: نحوه ساخت و ساز، فضاسازي و چگونگي آرايش ساختمان‌ها در سطوح شهري، توأم با بكارگيري نوع خاصي از مصالح ساختماني و چگونگي زيست شهروندان در محيط‌هاي شهري، منجر به شكل گيري نوع خاصي از شرايط آب و هوايي بر روي سطوح شهري مي‌شود.

وي با بيان اينكه مهمترين نمود ارتباط معماري شهري با شرايط آب و هوايي در آرايش مكاني دما تجلي يافته است، افزود: آب و هواي شهري با مناطق اطراف شهر از لحاظ دما، رطوبت، سرعت و جهت باد و ميزان بارندگي متمايز است، اين تفاوت‌ها عمدتاً به دليل تغييرات پوشش سطوح طبيعي با تعداد زيادي پاركينگ، توده بتن، آسفالت جاده‌ها و در نتيجه، جذب بيشتر انرژي تابش خورشيدي، ظرفيت حرارتي و هدايت بيشتر است.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان تصريح كرد: شهر تحت تأثير محيط حرارتي قرار مي‌گيرد و اين امر منجر به ذخيره سازي حرارت در طول روز و آزاد سازي آن در طول شب مي‌شود، البته بررسي اثر شهر بر دما از ابعاد مختلف ارزشمند است.

وي با بيان اينكه يكي از نگراني‌هاي مهم سياست‌گذاران مديريت شهري، افزايش مداوم درجه حرارت شهرها تحت عنوان «جزيره حرارتي شهري» است، گفت: جزيره حرارتي همانند چتري از هوا است كه اغلب بر روي شهر يا مناطق ساخت و ساز شده قرار دارد و دماي درون آن در زيست بوم‌هاي خشك در شب هنگام، گرم‌تر از هواي اطراف است.

حسيني‌نيا افزود: اين پديده به عوامل متعددي مانند عرض جغرافيايي، ارتفاع از تراز دريا، توپوگرافي، اندازه شهر، جمعيت شهر و پايداري جوي وابسته است.

وي تاكيد كرد: در دهه‌هاي اخير انتظار مي‌رود جزاير حرارتي، چالش‌هاي فراواني از جمله آلودگي هوا، سلامت جامعه و رفاه اجتماعي براي شهرها ايجاد كند.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان ادامه داد: امروزه يكي از دغدغه‌هاي بزرگ پيش روي مهندسان معماري و شهرسازي اين است كه چگونه براي كاهش اثرات مضر جزاير حرارتي شهري و ايجاد شهرهاي پايدار تلاش كنند.

وي اظهار كرد: متغيرهاي اثرگذار بر جزيره گرمايي به دو دسته مهار شدني و مهار نشدني تفكيك مي‌شود كه متغيرهاي آب و هوايي اثرگذار بر جزيره گرمايي مهارنشدني است.

اصفهان بدون رودخانه و با رودخانه به دو پهنه آب و هوايي متفاوت تعلق دارد

حسيني‌نيا با بيان اينكه شهر اصفهان بدون رودخانه و با رودخانه به دو پهنه آب و هوايي متفاوت تعلق دارد، تصريح كرد: پهنه‌هايي كه داراي آب سطحي يا زيرسطحي هستند مانند پيل گرمايي انرژي تابشي روزهنگام را در خود انبار كرده و در هنگام شب انرژي گرمايي انبار شده را گسيل مي كنند.

وي افزود: به عنوان مثال گاوخوني در هنگام روز مانند يك پيل الكتريكي انرژي تابشي را در خود انباشته مي‌كند و از اين رو از پيرامون خود سردتر است و در هنگام شب انرژي انباشته شده را آزاد كرده و از پيرامون خود گرم‌تر است، اين سازوكار همانند سازوكاري است كه بر روي شهر هم ديده مي‌شود؛ به بيان ديگر شهر انرژي تابشي را در هنگام روز انبار و در هنگام شب آزاد مي‌كند.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان با اشاره به راهكارهاي كاهش اثر جزيره گرمايي، گفت: اقدامات براي كاهش اثر جزاير حرارتي و ايجاد فضاي زندگي شهري پايدار يكي از موضوعات پيچيده و وسيعي است كه در دهه‌هاي اخير مورد توجه سازمان‌هاي مختلف قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه كيفيت حرارتي محيط زندگي شهري بـه يك موضوع مهم محلي تبديل شده است كه سلامت و سرزندگي شهروندان متأثر از آن است، اظهار كرد: اين مهم با طراحي و برنامه‌ريزي‌هاي درست در مقياس خرد و كلان صورت مي‌گيرد كه علاوه بر خلق آسايش حرارتي مورد نظر، از هدر رفتن انرژي‌هايي كه در جهت رفع اين كمبود مصرف خواهيم كرد، جلوگيري مي‌كند.

حسيني‌نيا افزود: در مقياس كلان براي كنترل جزاير حرارتي نياز به رعايت بعضي اقدامات خاص است و در مقياس خرد نيز راهكارهايي از جمله ايجاد سطوح سرد با استفاده از پوشش سبز شامل حفظ زمين‌هاي سبز مانند باغ ها، بام سبز و باغ بام، ايجاد چمن و درخت در كنار جاده‌ها، توسعه در جهت تهويه شهر (پيكربندي بلوك‌هاي شهري، شامل مسير تهويه و چيدمان ساختمانها و پيكربندي ساختمان ها، شامل به حداقل رساندن مانع در مسير باد و پيلوت‌ كردن ساختمان‌ها به منظور ايجاد شرايط جريان باد) كاهش گرمايش ناشي از توسعه با صرفه جويي در مصرف انرژي شامل استفاده از وسايل كم مصرف، مديريت حمل و نقل، سبك زندگي ذخيره انرژي (صرفه‌جويي) است.

تاریخ:
1398/03/27
تعداد بازدید:
114
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.