اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
توجه به حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي در فن آوري هاي نوين
در ديدار مديران شهرك علمي تحقيقاتي با شهردار تاكيد شد؛

در ديدار مديران شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان با شهردار اصفهان بر لزوم توجه به حوزه هاي علوم انساني در فن آوري هاي نوين تاكيد شد.

 قدرت الله نوروزي با بيان اينكه شهرداري اصفهان به دنبال حمايت از شركت هاي دانش بنيان است، اظهار كرد: در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان نسل جوان فرهيخته اي وجود دارد كه مي تواند نقش مهمي را در اداره شهر ايفا كند.   

وي ضمن تاكيد بر ايجاد تعامل ميان شهرداري و شهرك علمي تحقيقاتي براي اداره بهتر شهر، تصريح كرد: از ايجاد اين تعامل هم شهرك و هم شهرداري مي توانند بهره مند شوند.

شهردار اصفهان با بيان اينكه شهرك علمي تحقيقاني حتي مي تواند در موضوعاتي مانند حقوق شهروندي نيز وارد شده و به ايجاد فن آوري لازم بپردازد، ادامه داد: با توجه به ظرفيتي كه اين مركز علمي دارد لازم است ارتباط و تعامل خود را با بخش هاي ديگر افزايش داده تا ديگر بخش ها نيز بتوانند از فرصت هاي به وجود آمده استفاده كنند.   

وي اضافه كرد: امروزه ديگر براي اداره و مديريت شهر و كشور تنها نمي توان با ذهن خشك مهندسي عمل كرد بلكه اين ذهن بايد با مسائل اجتماعي و فرهنگي آميخته شده و فضايي ايجاد شود تا يك مهندس با درك دقيقي از نيازهاي جامعه بتواند استراتژي هاي دقيقي تدوين كند.    

نوروزي با بيان اينكه تحقق چنين موضوعاتي در ايجاد تعاملات و تشكيل گروه هاي همكار قابل انجام است، افزود: زماني كه يك توليد در شهرك علمي تحقيقاتي رخ مي دهد، فرهنگ اين توليد نيز بايد ايجاد شده و ارزيابي هاي صحيح علوم اجتماعي براي آن صورت بگيرد. بخش عظيمي از كار مهندسان و پزشكان را بخش هاي علوم اجتماعي و علوم انساني مي تواند اجرايي كند.    

وي با بيان اينكه به عنوان نمونه ظرفيت استفاده مسافران از خط يك قطار شهري بسيار بيش از تعداد فعلي است، تاكيد كرد: يكي از علت هاي اين موضوع كم بودن تعداد رام هاي قطار است، اين رام ها از كشور چين تامين مي شود كه مي توان بسياري از اين ها را با استفاده از توان جوانان و شركت هاي توانمند داخل كشور تامين كرد.  

آمادگي براي پيوند بيشتر شهرك علمي تحقيقاتي با مديريت شهري

سرپرست شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان نيز در اين جلسه اظهار كرد: رشد شهرك طي سال هاي گذشته بيشتر به سمت فن آوري هاي صنعتي، صنايع استان و ... بوده است، اين نياز وجود داشته و حركتي طبيعي بوده است، ‌با اين وجود اين شهرك مي تواند در ادامه مسير خود فرصت هايي در موضوعات علوم انساني و اجتماعي را با حضور اساتيد اين حوزه ايجاد كند.      

جعفر قيصري با بيان اينكه اين شهرك سال گذشته برنامه اي مدون در موضوع توسعه فناوري مرتبط با مشاوره در زمينه مسايل جامعه شناسي، روانشناسي و ... با تمركز بر مسائل دانشجويان تدوين كرد، گفت: طي اين مدت متوجه شديم فناوري هاي بسياري براي كمك به مشاوران و روانپزشكان وجود دارد و مردم مي توانند با استفاده از اين فن آوري ها اين خدمات را دريافت كنند.  

وي با بيان اينكه برخي از فن آوري ها نيازمند استفاده از مسائل حقوقي است، ادامه داد: در اين زمينه مي توان طرح هم پيمايي شهرداري را مثال زد كه از طريق شركت هاي دانش بنيان مي توان به برخي مسائل حقوقي و اجتماعي آن پرداخت.   

سرپرست شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان گفت: بيشتر نگاه ها در حوزه فناوري به خارج از كشور است در حاليكه شركت هاي ايراني در بسياري از مسائل مي توانند همان خدمات را به شكلي با كيفيت ارائه كنند. برخي مديران انتظار كيفيت بسيار بالايي از محصولات ايراني دارند كه تفكري هزينه بر براي كشور بوده و باعث مي شود اشتغال از بين برود. انتظار مي رود شهرداري به عنوان يك كارفرماي بزرگ در زمينه خدمات شهري از دانش شركت هاي موجود در كشور و شهرك علمي تحقيقاتي استفاده كند

تاریخ:
1398/04/27
تعداد بازدید:
20
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.