اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
رفتار شايسته با مردم معيار ارزيابي مديران شهري
نوروزي مطرح كرد:

شهردار اصفهان گفت: رفتار شايسته با مردم يكي از معيارهاي ارزيابي مديران شهري است، بنابراين بايد با مردم برخورد خوبي داشته باشيد.

 قدرت الله نوروزي در دومين نشست فصلي مديران شهرداري در سال 98 اظهار كرد: مقاصد راهبردي و مياني برنامه‌هاي عملياتي شهرداري از سال 98 طبق يك برنامه سه ساله تا سال 1400 و حول هفت محور است، البته عدد هفت را براي تمام برنامه ها انتخاب كرده و اميدواريم تمام اين عددها به نحو شايسته عملياتي شود.

وي تصريح كرد: در اين برنامه و مقصدهاي راهبردي آن تلاش مي‌كنيم در مرحله نخست آلاينده‌هاي محيطي را با تمركز بر آلودگي هوا كاهش دهيم.

شهردار اصفهان تأكيد كرد: بايد در طول اين سه سال روي موضوع آلاينده‌هاي محيطي متمركز شد و آمد و شد وسايل نقليه را ساماندهي و همچنين سرانه فضاي سبز اكولوژيك را نه تنها حفظ كرده بلكه افزايش دهيم.

نوروزي ادامه داد: ناگزير هستيم فرايند مديريت پسماند را به گونه‌اي انجام دهيم تا شاهد كاهش آلاينده‌هاي محيطي باشيم و اگر اين اتفاق بيفتد در مقصد اول برنامه به توفيق دست پيدا كرده‌ايم.

وي با تأكيد بر بهينه سازي تردد شهروندان در شهر گفت: براي تحقق اين هدف بايد حمل ونقل عمومي را توسعه داده و به مترو توجه ويژه‌اي داشته باشيم تا استفاده شهروندان از خودروهاي شخصي كاهش پيدا كند.

بهره‌برداري بهينه از سرمايه‌هاي مادي و معنوي

شهردار اصفهان افزود: بايد گلوگاه‌هاي ترافيكي شهر باز شود و مديران مناطق  15 گانه موظف شوند براي بازگشايي گلوگاه ها چاره انديشي كنند.

وي با بيان اينكه بايد بهره برداري بهينه از سرمايه هاي مادي و معنوي انجام شود، گفت: مديران سرمايه‌هاي بزرگ در شهرداري هستند و سرمايه هاي انساني، اطلاعاتي و اقتصادي بايد مورد بهره برداري بهينه قرار گيرد.

نوروزي ادامه داد: بايد نسبت به تاب‌آوري شهر با تأكيد بر افزايش ايمني در محيط‌هاي شهري توجه كرده و از ترويج پدافند غيرعامل استقبال كرده و در اين راستا سرمايه گذاري كنيم.

وي با بيان اينكه بازآفريني در بافت هاي ناكارآمد، تاريخي و فرهنگي شهر امري ضروري است، گفت: براي تحقق اين موضوع جلساتي با اداره كل راه و شهرسازي استان و استانداري اصفهان برگزار شده است.

شهرداراصفهان اظهار كرد: باتوجه به اينكه 500 هكتار از فضاي شهر اصفهان بافت تاريخي است، اگر شعار تاب آوري مي‌دهيم بايد براي اين بافت‌ها چاره انديشي و بافت فرسوده را بازآفريني كنيم.

وي تأكيد كرد: بايد به سرزندگي فضاهاي شهري به صورت ويژه توجه شود و مكان‌ها و مسيرها را به گونه‌اي بسازيم كه غناي حسي در شهروندان ايجاد شود.

نوروزي با بيان اينكه بايد طرح‌هاي توسعه شهري تحقق بخشيده شود تا برنامه سه ساله را يك برنامه عملياتي با قابليت اجرايي‌شدن ببينيم، تأكيد كرد: اين برنامه‌ها بايد با هم افزايي و همكاري به صورت گام به گام عملياتي شود و در عرصه هاي مالي نيز حمايت هاي لازم صورت گيرد.

وي با تقدير از مديران مناطقي كه در بخش جذب درآمد در منطقه خود تحول ايجاد كرده اند و گفت: امروز با افتخار اعلام مي‌كنيم كه بعضي از مناطق در جذب بودجه يك درصد از آنچه پيش بيني شده بود، جلوتر هستند، اما بعضي مناطق بايد تلاش بيشتري داشته باشند و براي تحقق اعتبارات و اجراي پروژه‌ها بيشتر تلاش كنند.

مانعي براي سخن گفتن مديران با مردم ايجاد نكرديم

شهرداراصفهان با بيان اينكه هركدام از مديران شهري يك رسانه، آگاهي بخش و تبيين كننده فعاليت‌ها به شمار مي‌روند، افزود: براي سخن گفتن مديران با مردم هيچ گاه مانعي ايجاد نكرده‌ايم.

شهردار اصفهان تأكيد كرد: درصدد نيستيم كه به مردم اعلام كنيم درصد جذب بودجه چه رقم بوده يا اينكه شهرداري اصفهان در بخش جذب بودجه در ايران اول شده است، اما همه اهداف را مي خواهيم در راستاي يك رفتار انساني با مردم پيش ببريم.

شهرداري جاي باند و باندبازي نيست

نوروزي با بيان اينكه برخورد مديران شهري با مراجعه كنندگان و رعايت حقوق شهروندي و اخلاق بسيار حائز اهميت است، افزود: اين ويژگي‌ها مي‌تواند رضايت دروني را حاصل، خنده را برلب‌ها و شادي را در دل‌ها ايجاد كند.

وي با بيان اينكه شهرداري جاي باند و باندبازي و گروه بازي نيست، همه بايد كار كنيم و با هم صادق باشيم، تأكيد كرد: رفتار شايسته با مردم يكي از معيارهاي ارزيابي مديران شهري است، بنابراين بايد با مردم برخورد خوبي داشته باشيد.

وي با بيان اينكه تا پايان سال جاري چندين رويداد مهم در شهراصفهان برگزار خواهد شد، گفت: بايد ميثاق نانوشته‌اي داشته باشيم تا در اين رويدادها به خوبي مشاركت كرده و شهر را به سويي حركت دهيم كه هركس در روز رويداد، احساس كند شهر در مسير واقعي خود قرار دارد.

نوروزي از جمله اين رويدادها را اعياد غدير، قربان و جشنواره بين المللي فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان عنوان كرد و گفت: بايد براي تبليغات اين اعياد و رويدادها هماهنگي لازم بين تمام اجزاي شهر وجود داشته باشد.

وي گفت: جشنواره كودك بايد امسال متفاوت تر از سال هاي گذشته برگزار شود، همچنين از تمام ظرفيت‌هاي چهارباغ در طول ايام برگزاري جشنواره استفاده شود.

تسريع در اجرا و تكميل پروژه‌هاي شهر

شهرداراصفهان با اشاره به پروژه‌هاي شاخص شهرداري اصفهان در مناطق 15گانه اظهار كرد: در منطقه دو امسال بودجه خوبي به پايانه صمديه تخصيص يافته و بايد سازمان پايانه‌هاي مسافربري براي تحقق اين پروژه كمك كرده و تعهدات خود را عملياتي كند.

وي افزود: در منطقه 13 شهرداري اصفهان پايانه جنوب غرب (انديشه) در دستور كار قرار دارد و مدير منطقه 13، معاون حمل و نقل و ترافيك و ساير بخش‌هاي مربوطه بايد همكاري لازم را براي اجراي آن انجام دهند.

نوروزي با بيان اينكه براي احداث پايانه شمال شرق در منطقه 14 فعاليت‌هاي خوبي انجام شده و بايد همكاري لازم با دستگاه‌هاي مربوطه انجام شود، گفت: پروژه احيا محور چهارباغ از ديگر پروژه‌هاي شهرداري است كه براي تكميل آن اهتمام ويژه‌اي داريم.

وي ادامه داد: پروژه زباله سوز پزشكي در منطقه چهار و پروژه ساختمان مديريت بحران در منطقه هفت نيز در دستور كار قرار گرفته است.

شهردار اصفهان با تأكيد بر اينكه تكميل پروژه سالن گلستان شهدا در منطقه شش شهرداري اصفهان بايد امسال به نتيجه برسد، افزود: علي رغم اينكه دو سوم پرداخت هزينه‌هاي اين پروژه برعهده استانداري و بنياد شهيد بود، باتوجه به همكاري كمرنگ اين دو دستگاه منطقه شش اجراي تمام پروژه را برعهده گرفت.

وي با بيان اينكه پروژه شهرسازي الكترونيك توسط معاونت شهرسازي و معماري و معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني درحال اجرا است، گفت: مطالعات طرح پاتوق شهري در محل ميدان بزرگمهر درحال اتمام است تا در شوراي اسلامي شهر تصويب نهايي شود.

نوروزي از طرح پساب و طرح پهنه‌هاي فضاي سبز به عنوان ديگر پروژه‌هاي شهرداري ياد كرد و افزود: مطالعات طرح تراموا نيز در حال انجام است و براي تأمين اعتبار آن مذاكراتي با رييس بانك مركزي انجام شده تا 150 ميليون يورو اعتبار و اوراق مشاركت تأمين كنيم تا بخش هايي از آن اجرايي شود.

حلقه حفاظتي شهر از بزرگترين پروژه‌ها است

وي با بيان اينكه طرح حلقه حفاظتي شهر پس از مترو بزرگترين پروژه استان و حتي كشور به شمار مي‌رود، اظهار كرد: بخش زيادي از اين پروژه به طول 78 كيلومتر با 75متر عرض و 23 تقاطع غيرهمسطح در شهراصفهان است و براي بخشي كه در محدوده شهر نيست، توافقاتي با ارتش در حال انجام است.

شهردار اصفهان گفت: سامانه اتوبوس هاي تندرو درحال پيگيري است و روز گذشته 500 ميلياردتومان اوراق مشاركت براي توسعه آن دريافت شد البته 200 ميليارد تومان ديگر نيز در دستور كار قرار گرفته تا در ديوان محاسبات مباحث آن بررسي شود.

وي ادامه داد: درگذشته براي خط يك مترو شش تا هفت سال شهروندان در ترافيك چهارباغ يا ساير معابر، كارگاه هاي عمراني مترو را مشاهده مي‌كردند و فعاليت در شهرداري را نظاره گر بودند، اما در شيوه جديد و براي احداث خط دو قطار شهري همه اقدامات زيرزمين اتفاق مي افتد و به دور از نگاه شهروندان است.

آغاز عمليات اجرايي خط دو از ايستگاه مدرس نجفي در هفته آينده

شهردار اصفهان با بيان اينكه از هفته آينده احداث خط دو مترو از سمت ايستگاه مدرس نجفي نيز آغاز مي شود و فعاليت از دو جبهه ادامه مي‌يابد، خاطرنشان كرد: با برنامه ريزي انجام شده فعاليت ها در سه شيفت انجام مي شود و اين مهم يعني شش برابر كردن فعاليت‌ها و البته آزادسازي ها براي احداث ايستگاه هاي خط دو بايد سرعت بگيرد.

نوروزي با ابراز خرسندي از روندپيشرفت احداث تقاطع غيرهمسطح (آفتاب) در بزرگراه شهيد اردستاني افزود: تقاطع غيرهمسطح مهتاب نيز در مسير رينگ چهارم، در منطقه9 احداث خواهد شد.

وي با اشاره به پروژه ميدان امام علي (ع) در منطقه سه شهرداري اصفهان، افزود: در محوطه زيرين اين ميدان 14 هزار متر مربع زمين وجود دارد كه سه هزار متر آن پاركينگ و 11 هزار متر به فروشگاه رفاه اختصاص يافته تا رونق به ميدان بازگردد.

شهردار اصفهان با اشاره به طرح ميدان شورا واقع در ابتداي خيابان چهارباغ بالا، سمت هتل پل گفت: توافق هاي اوليه با هتلي كه متعلق به بنياد مستضعفان است انجام شده و شهرداري‌هاي مناطق پنج و شش بايد اهتمام بيشتري براي تحقق اين طرح داشته باشند.

وي با اشاره به خارج شدن كارخانه ناز از محدوده شهري و استقرار در ميمه گفت: اين آخرين كارخانه اي است كه از شهر اصفهان خارج شده و اميدواريم روزي برسد كه تقاطع غيرهمسطح نصف جهان و رينگ چهارم باعث تغييركاربري كارخانه قند شود و با فروش زمين كارخانه به محل بهتري انتقال پيدا كند.

نوروزي با اشاره به محور گردشگري رهنان تصريح كرد: محور گردشگري رهنان محرك توسعه است.

وي تأكيد كرد: قراردادي منعقد شده تا حمام رهنان مثل يك كارخانه پردرآمد براي رهنان جذب توريست و درآمد، اشتغالزايي و كارآفريني داشته باشد و رهنان تحت تأثير حمام گردشگري دچار تحول شود.

به گزارش ايمنا، در پايان دومين نشست فصلي مديران شهرداري اصفهان در سال 98  از سازمان هاي برتر در ارزيابي عملكرد سال 97 تقدير و تكريم تلاشگران شهرداري با اهداء لوح تقدير توسط شهردار اصفهان انجام شد.

تاریخ:
1398/05/03
تعداد بازدید:
111
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.