اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
اجراي 115 ميليارد تومان پروژه در يكسال/ رشد 23 درصدي در جذب بودجه عمراني
طرفه‌تابان در گفت و گو با ايمنا مطرح كرد:

باتوجه به اينكه شهر اصفهان براي حفظ اصالت و هويت و تداوم، نشاط و شادابي نيازمند سازندگي و پويايي خاص بوده است، از اين رو سال 1379 شهرداري در صدد تشكيل سازماني تحت عنوان «سازمان عمران» برآمد تا پروژه‌هاي عمراني شهر با پويايي بيشتري به سرانجام برسد.

 به گزارش خبرنگار ايمنا،سازمان عمران از بدو تاسيس تاكنون وظايف مختلفي را برعهده داشته است كه از جمله آنها مي‌توان به توليد و توزيع مصالح راهسازي، اجراي ده‌ها پل، پروژه، طرح‌هاي عمراني شامل بزرگراه‌ها، معابر اصلي، تقاطع هاي غير همسطح و... اشاره كرد كه موجب تحول ساختار شهري، رفع معضلات و مشكلات عديده ترافيكي، روان شدن عبور و مرور شهري و دگرگون شدن چهره شهر اصفهان به شهري زيبا و مدرن با حفظ اصالت واحياء بافت‌هاي سنتي شده است.

به منظور اطلاع از اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده در اين سازمان طي يكسال گذشته، رويكردها، پروژه‌هاي در حال اجرا، ميزان جذب بودجه، قراردادهاي عمراني و ... گفت و گويي را با «مجيد طرفه‌تابان» مديرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان انجام داده‌ايم كه مشروح آن در ادامه مي خوانيد:

بودجه امسال سازمان چقدر و درصد پيشرفت آن نسبت به سال گذشته چگونه بوده است؟

كل بودجه‌اي كه امسال براي سازمان عمران در نظر گرفته شده 116 ميليارد و 500 ميليون تومان است، در شش ماهه اول سال در بحث پروژه‌هاي عمراني از 83 ميليارد و 800 ميليون تومان بودجه مصوب 61 ميليارد و 800 ميليون تومان معادل 73 درصد جذب شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد در جذب بودجه پروژه‌هاي عمراني رشد داشتيم.

در خصوص پروژه‌هاي آسفالت و فروش كارخانه از 32 ميليارد و 700 ميليون تومان بودجه مصوب، در شش ماه نخست سال‌جاري حدود 17 ميليارد و 400 ميليون تومان معادل 53 درصد جذب شده است.

مجموع بودجه پروژه‌هاي عمراني و آسفالت در سال‌جاري 116 ميليارد و 500 ميليون تومان است كه 79 ميليارد و 200 ميليون تومان آن يعني 68 درصد در شش ماه گذشته جذب شده كه اين يك عدد قابل قبول است و اميدواريم تا پايان سال اين ركورد را ادامه داده و گزارش خوبي از جذب بودجه ارايه كنيم.

اگر بخواهم ميزان بودجه و درصد جذب آن را با شش ماه نخست سال گذشته مقايسه كنم بايد گفت سال گذشته بودجه پروژه‌هاي عمراني 72 ميليارد و 800 ميليون تومان بود كه در شش ماهه نخست 16 ميليارد و 500 ميليارد تومان معادل 22 درصد جذب شد، همچنين از بودجه 33 ميليارد و 700 ميليون تومان پروژه‌هاي آسفالت و فروش هفت ميليارد و 800 ميليون تومان معادل 23 درصد در شش ماه سال گذشته جذب شد.

بودجه سازمان عمران شهرداري اصفهان در سال گذشته  106 ميليارد و 500 ميليون تومان بود كه در شش ماهه نخست 24 ميليارد و 300 ميليون تومان معادل 23 درصد جذب شده در حالي كه در شش ماه نخست سال‌جاري 68 درصد بودجه محقق شده است و نشان مي دهد حدود 45 درصد نسبت به سال قبل تلاش بيشتري در جذب بودجه انجام شده است.

بيشترين رشد جذب بودجه در سال‌جاري طي ماه‌هاي تيرماه، شهريور ماه و خرداد ماه بوده است؛ نكته مهم ديگر اينكه از 116 ميليارد و 500 ميليون تومان اعتباري كه براي سال‌جاري مي توانيم پروژه عمراني داشته باشم، تاكنون حدود 36 ميليارد و 400 پروژه تعريف شده و سيستم شهرداري مركزي و معاونت عمران بايد براي مابه التفاوت آن پروژه تعريف كند تا به عدد پيش بيني شده دست يابيم.

رويكردهاي سازمان در سال جاري بر چه اساسي تدوين شده است؟

رويكرد هر مهندس عمران در درجه اول كيفيت و در درجه دوم سرعت است، همواره تاكيد داريم كه هيچگاه كيفيت نبايد فداي سرعت شود زيرا آنچه ماندگار خواهد بود، كيفيت پروژه‌ها است. شهر اصفهان حدود 38 هزار نفر مهندس دارد، از اين رو كاركردن در چنين شهر بسيار سخت است زيرا بسيار قضاوت مي‌شويم. توجه به كيفيت پروژه‌هاي عمراني علاوه بر اينكه براي آينده شهر بسيار مهم است، باعث مي‌شود، الگويي براي ديگر شهرها باشيم.

انجام فعاليت‌هاي عمراني به پويايي شهر بسيار كمك كرده و اين انگيزه را در شهروندان ايجاد مي‌كند كه تمايل براي ساخت و ساز ملك و املاك خود داشته باشند كه پيرو آن نيز اشتغال ايجاد مي‌شود؛ به هر حال اگر صنعت ساختمان رونق نداشته باشند بسياري از مشاغل مرتبط غيرفعال مي‌شود.

در خصوص آسفالت معابر و لكه‌گيري، در يك ماه اخير تمام بزرگراه‌هايي كه آسفالت آن دچار مشكل شده بود، را بدون حادثه لكه گيري و آسفالت كرديم و براي براي شش ماه دوم سال نيز قراردادها و مواردي كه از سوي معاونت عمران شهري در ارتباط با زيرسازي، لكه‌گيري معابر و روكش آسفالت ابلاغ مي‌شود را انجام خواهيم داد.

اجراي پروژه‌هاي عمراني در شهر را باتوجه به شرايط سخت اقتصادي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟  

سازمان عمران حدود 217 پروژه فعال در شهر دارد، حجم فعاليت‌ها در شهر بسيار سنگين و فشرده است، البته سعي شده پروژه‌هاي اجرايي بالاترين كيفيت را داشته باشد.

خوشبختانه علي‌رغم شرايط سخت اقتصادي موجود، روند پيشرفت پروژه‌ها بسيار خوب بوده و حتي تعدادي از آنها چند درصد جلوتر از زمان‌بندي شده پيشرفت داشته است.

قراردادهاي ابلاغ شده در سال جاري چه تعداد بوده و چه ميزان از آنها تحويل داده شده است؟

در شش ماهه نخست سال‌جاري تعداد 35 قرارداد به مبلغ 36 ميليارد و 400 ميليون تومان منعقد شده است، با توجه به اينكه در فروردين ماه سال‌جاري تعداد چهار قرارداد به مبلغ يك ميليارد و 450 ميليون تومان، ارديبهشت ماه سه قرارداد به مبلغ 850 ميليون تومان، خردادماه سه قرارداد به مبلغ شش ميليارد و 700 ميليون تومان و در تيرماه 21 قرارداد به ارزش 20 ميليارد و 700 ميليون تومان منعقد شده كه در اين 21 قرارداد آسفالت مناطق 15 گانه نيز قرار دارد.

در مرداد ماه سال‌جاري نيز دو مورد قرارداد به مبلغ دو ميليارد و 700 ميليون تومان و در شهريورماه نيز دو قرارداد به مبلغ چهار ميليارد و 200 ميليون تومان منعقد شده است. از نظر تحويل موقت و قطعي قراردادها در سال 98 بايد اعلام كنم كه در شش ماهه نخست سال‌جاري در مجموع 64 پروژه با مبلغ كل حدود 115 ميليارد و 700 ميليون تومان انجام و تحويل كارفرما شده است.

از اين تعداد 19 قرارداد در بخش پروژه‌هاي عمراني به مبلغ 64 ميليارد تومان و 20 قرارداد در بخش پروژه‌هاي آسفالت به مبلغ 97 ميليارد و 33 ميليون ريال تحويل موقت شده و 11 قرارداد در بخش پروژه‌هاي عمراني و 14 قرارداد در بخش پروژه هاي آسفالت نيز تحويل قطعي شده است؛ اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد سازمان عمران در يكسال گذشته حدود 115 ميليارد تومان پروژه انجام داده كه به تحويل موقت و قطعي رسيده است.

چه پروژه‌هايي امسال در دست اجرا است؟

امسال 19 پروژه وجود دارد كه 14 مورد آن قرارداد پيماني دارد و با نزديك به 220 ميليارد تومان اعتبار در حال اجرا است؛ از جمله اين 14 پروژه، محوطه‌سازي داخلي پروژه نمايشگاه بزرگ اصفهان با اعتبار هفت و نيم ميليارد و كف‌سازي داخل سالن علامه مجلسي با چهار ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار تكميل شده است.

قرارداد جديدي كه براي تكميل محوطه‌سازي داخل نمايشگاه منعقد شده نيز حدود سه ميليارد تومان است؛ ديگر پروژه جاري سازمان تكميل پلازها و پل VIP مركز همايش‌ها است كه مبلغ كل پيمان آن 16 ميليارد و 200 ميليون تومان است كه در حال اجرا است.

احداث پروژه تقاطع غيرهمسطح روح‌الامين، پلي كه روبه‌روي مجموعه مركز همايش براي خروج خودروها در حال اجرا است نيز با هفت ميليارد تومان اعتبار در حال احداث است.

احداث بلوار فرزانگان كه بخشي از رينگ چهارم شهر اصفهان به شمار مي‌رود، همچنين عمليات تكميل بلوار و اصلاح ميدان فرزانگان در مجموع 13 ميليارد 900 ميليون تومان مبلغ كل اعتبار در نظر گرفته شده است.

رينگ چهارم يكي از ابرپروژه‌هاي شهر اصفهان است كه اگر بتوانيم تا پايان سال‌جاري بخشي از آن حدفاصل بزرگراه شهيد اردستاني تا بلوار فرزانگان را راه‌اندازي كنيم، خودروهاي سنگين داخل شهر تردد نكرده و امنيت شهروندان و كاهش ترافيك رقم مي‌خورد.

براي احداث ادامه مسير رينگ آمادگي و توان اجرايي داريم البته اكيپ هايي نيز فعال هستند و شهردار اصفهان به صورت ويژه پيگيري مي‌كند تا آزادسازي مسير حدفاصل كارخانه قند تا بزرگراه شهيد اردستاني استارت زده شود.

از ديگر پروژه‌ها احداث ساختمان توانمندسازي حوالي باغ فدك در محدوده منطقه هفت با اعتبار حدود دو ميليارد و 200 ميليون تومان در دست اجرا است، همچنين پروژه تقاطع غيرهمسطح شهيد اردستاني «آفتاب» با حدود 60 ميليارد تومان اعتبار در حال احداث است؛ در پروژه آفتاب تقريبا دو دهانه پل باقي مانده تا بتن‌ريزي انجام و قرنيزها، نيوجرسي وسط و پياده‌روها را اجرا كنيم، البته حجم خاكريزي در اين پروژه بسيار سنگين است به طوري كه در چند روز گذشته حدود 11 هزار تن خاك براي پروژه آورده شده است؛ در صدد هستيم تا پايان سال‌جاري اين پروژه را تحويل شهروندان دهيم.

احداث پروژه تقاطع غيرهمسطح نصف جهان در مجاورت كارخانه قند نيز با اعتبار 97 ميليارد و 600 ميليارد تومان قرارداد در حال اجرا است، در اين پروژه به دليل بعضي از مسايل مربوط به آزادسازي نتوانستيم طرح موقت ترافيكي اجرا كنيم، از اين رو يك طرح پيشنهادي ترافيكي ديگر پيشنهاد شده كه بايد مراحل تصويب آن انجام شود.

اگر بتوانيم آزادسازي بخش مورد نياز براي طرح موقت ترافيكي را انجام دهيم، طرح اوليه را اجرا خواهيم كرد و اگر نشد طرح جديدي كه پيشنهاد شده را اجرا و عمليات حفاري شمع در بخشي كه ترافيك برقرار است را انجام بدهيم.

در پروژه محوطه‌سازي پايانه صفه نزديك به سه ميليارد و 700 ميليون تومان كل قرارداد است، حجم كار در فرصت محدود بالا بوده، به طوري كه در حال‌حاضر 90 درصد كف سازي انجام شده، سكوهاي توقف و روشنايي آن در حال تكميل است؛ به زودي سكوها و مسيرگذرگاه ها يا عابر پياده را بلوك فرش مي‌كنيم، در بخش ورودي پايانه نيز اصلاحاتي در حال انجام است تا كف سازي انجام و تحويل شهروندان شود؛ البته نرده‌گذاري نيز در فاز دوم انجام مي‌شود.

پروژه ديگر احداث لوپ‌هاي غربي پل رضوان نزديك به يك ميليارد و 950 ميليون تومان است كه با پيشرفت قابل توجهي در حال انجام است؛ هدف از اجراي لوپ ها براي تكميل دسترسي ها به بلوار رضوان به سمت بزرگراه و از بزرگراه به سمت بلوار رضوان است.

ايمن‌سازي بزرگراه شهيد كشوري را نيز در دستور كار قرار دارد تا گاردريل‌هاي مياني به لحاظ مباحث ايمني جمع آوري و از جنس نيوجرسي شود، در اين راستا قراردادي منعقد شده كه براي آن يك ميليارد و 200 ميليون تومان پيش بيني قرارداد پيماني شده است.

چند قرارداد در حال انعقاد نيز شامل خاكبرداري و خاك‌ريزي لوپ‌هاي رضوان، ادامه محوطه سازي پايانه قدس، احداث خيابان گلزار شهداي دهنو در منطقه دو شهرداري اصفهان، احداث ايستگاه آتش نشاني در منطقه 14 و احداث ايستگاه آتش نشاني شاهد در منطقه هشت را در برنامه آينده داريم كه اميدواريم به نتايج خوبي برسد.

تاریخ:
1398/07/15
تعداد بازدید:
298
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.