اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
حسيني‌نيا:
نگاه كاسب‌كارانه را از برنامه جامع فاكتور بگيريم

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: امروز حال اصفهان خوب نيست و جزء اولين‌ها در حوزه اجرايي، كاري و پژوهشي از منظر شهرسازي قرار ندارد.

سيداحمد حسيني‌نيا صبح امروز ( پنجشنبه) در اختتاميه هفته شهرسازي اظهار كرد: دردي كه اصفهان طي 16 سال گذشته با آن دسته و پنجه نرم كرده نگاه محافظه كارانه و خوسانسوري بوده است.

وي با بيان اينكه نگاه كاسب‌كارانه را از مقوله برنامه جامع فاكتور بگيريم، افزود: روي سخنم با افرادي است كه طي چندين ماهي كه برنامه جامع اصفهان كليد خورده، برخي مباحث را مطرح كردند، اما بايد گفت ما قراردادي در اين راستا با كسي منعقد نكرديم و اگر طرحي بوده وزارت راه و شهرسازي آن را تدوين كرده است و حتي در انتخاب مشاور مادر شايد نقص‌هايي داشته باشيم.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان ادامه داد: در حوزه برنامه‌ريزي شهري بعد از جنگ جهاني دوم و خرابي هاي آن، تفكر سوسياليستي شكل گرفت و برنامه هاي جامع و صرفا كالبدي براي رفع نيازهاي برنامه ريزي تدوين شد.

حسيني نيا با بيان اينكه در گذشته رويكردها در برنامه هاي شهري كالبدي و به صورت بالا به پايين بوده است؛ اظهار كرد: در دهه 1950 برنامه هاي جامع به سمت برنامه هاي جامع عقلاني حركت كرد؛ پس از آن در 1980 برنامه‌ريزي هاي شهري از قالب كمي فاصله گرفت و بر اساس رويكردهاي مبتني بر كيفيت حركت كرد، اما استنباط من اين است كه ما در تهيه طرح هاي شهري هنوز در سال 1950 باقي مانده‌ايم در حالي كه بايد فكرمان از نگاه صرف برنامه كالبدي تغيير دهيم و به سمت تهيه برنامه‌هاي جامع حركت كنيم.

وي اضافه كرد: آنچه تجربه 15 ساله من در شهرداري حكايت دارد اين است كه نگاه حاكميتي و جزيره‌اي در مديريت شهر، امروزه شهرها را نابسامان كرده است طوري كه مديران وحدت فكري نداشتند و انسجام فكري و يكصدايي براي تحقق طرح جامع شهر تا به امروز صورت نگرفته است.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان با اشاره به مفهوم "حق به شهر" گفت: 50 سال از موضوع تئوري حق به شهر مي گذرد و بايد اين مهم را تحقق بخشيم، در حوزه حق به شهر بايد با دو مفهوم "حق مشاركت شهري" و "حق تخصيص فضا" كار كنيم كه در بخش مشاركت شهري بايد در حاكميت شهر ويرايش انجام و مديريت واحد شهري جدي‌تر دنبال شود؛ همچنين در خصوص حق تخصيص فضا بايد انسجام اجتماعي و توانمندسازي را رصد كنيم.

حسيني نيا تصريح كرد: افزايش توجه به توليد اسناد يكپارچه شهري مبحثي است كه تا كنون مغفول مانده است و اعتقاد داريم انسجام تهيه اسناد مي‌تواند مقصد راهبردي برنامه جامع باشد.

وي با اشاره به سند پايدار توسعه شهري گفت: سند توسعه شهري هزاره سوم را سازمان ملل در 17 شاخص تهيه كرده است كه نابرابري فضايي، فقر اقتصادي و تاب آوري شهرها نگاه به حوزه كيفي شهرها دارد.

وي اظهار اميدواري كرد: انسجام تئوري تا عملي بين دانشگاه و مديران شهري افزايش يابد تا برنامه هاي جامع سرانجام خوبي داشته باشد.

تاریخ:
1397/09/08
تعداد بازدید:
132
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.