اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
يك كارشناس:
ساخت و ساز بيش از حد، تاب آوري را از شهر گرفته است

يك كارشناس شهرسازي با بيان اينكه شهر اصفهان در برابر خشكسالي تاب آوري ندارد گفت: با توجه به شرايط بحراني آب و خشك ماندن رودخانه زاينده رود اين موضوع نشان دهنده تاب آور نبودن اصفهان در مقابله با خشكسالي است.

الهام ناظمي اظهار كرد: شهر تاب آور بايد در مقابل شرايط مختلف بحراني توان مقابله را داشته باشد و بتواند پس از وقوع حادثه با كمترين ميزان تلفات و بدون نياز به حمايت به شرايط قبل از حادثه و حتي بهتر از شرايط قبلي برگردد.

وي ادامه داد: شهر اصفهان در برابر زلزله تاب آور است، زيرا اصفهان روي گسل قرار ندارد و اگر هم زلزله اي در اصفهان رخ دهد با توجه به قدرت پايين زلزله خسارات هنگفتي شامل شهر نمي كند.

اين كارشناس شهرسازي با تاكيد بر اينكه توسعه غلط در قسمتي از شهر اصفهان سبب عدم تاب آوري شهر شده است، خاطرنشان كرد: حجم زياد ساخت و سازها در مناطقي كه ظرفيت مطلوب را ندارند باعث افزايش سطح آلاينده هاي هوا شده و تاب آوري را از شهر گرفته است.

ناظمي تاب آوري را در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي دانست و تصريح كرد: در هنگام وقوع بلاياي طبيعي تاب آوري در حوزه هاي مختلف اهميت دارد البته به طور صرف تاب آوري محدود به رسيدگي به سيل و زلزله نيست، بلكه ساير عوامل بايد مورد بررسي قرار گيرند.

وي تاب آوري اجتماعي در محله هاي قديمي شهر اصفهان را در مقايسه با ساير محلات مناسب تر دانست و گفت: در محلات قديمي تر كه سرمايه اجتماعي در آن مكان ها قوي تر است شاهد تاب آوري اجتماعي بالاتري هستيم و مهمترين مسئله در راستاي تاب آوري اجتماعي اين است مردم بتوانند در برابر تغييرات خود را سازگار كنند.

تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
119
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.