اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
ايجاد شهرهاي دوستدار كودك در اولويت سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها
.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور از برگزاري نشست تخصصي شهر دوستدار كودك در اصفهان طي هفته آينده خبر داد.

مهدي جمالي نژاد با بيان مطلب فوق افزود: اجرايي شدن دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك با توجه به مفاد آن در خصوص بروز خلاقيت‌هاي كودكان و نوجوانان و نظام مندي فضاهاي فعاليتي كودكان در شهر در اولويت كاري سازمان شهرداريها و دهياريها قرار دارد. 

وي افزود: دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك، اخيرا از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري ها به استان‌ها ابلاغ شده و اهداف عمده تهيه آن ايجاد بسترهاي لازم براي بروز استعدادها و خلاقيت هاي كودكان و نوجوانان در شهر، توسعه، نظارت، استانداردسازي، سطح بندي و نظام مندي فضاهاي فعاليتي كودكان در شهر است.

رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ادامه داد: تامين امنيت و ايمني جهت حضور فعال و بانشاط تمامي كودكان و نوجوانان در شهر و افزايش فرصت هاي شادي و ملاقات كودكان با يكديگر در شهر و محلات شهري و كمك به ارتقاء سلامت جسمي و رواني كودكان از اهداف عمده تهيه دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك است.

جمالي نژاد با اشاره به اينكه دستورالعمل مذكور با همكاري شهرداريهاي فعال در اين حوزه، دستگاه ها و سازمانهاي مرتبط، سازمان هاي مردم نهاد و صندوق كودكان ملل متحد(يونيسف) تهيه شده گفت: يونيسف از شهرهاي فعال در اجراي اين دستورالعمل حمايت مي كند.

 وي افزود: در راستاي تحقق استفاده از ظرفيتهاي بين المللي در زمينه تجارب موفق در حوزه مديريت شهري و به منظور اجرايي شدن دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك و تلاش براي ايجاد اين شهرها در كشور، نشست تخصصي و كارگاه آموزشي به منظور ارتقاي سطح اگاهي و دانش مسئولان مرتبط با حوزه دوستدار كودك در شهرداري ها طي روزهاي 25 تا 27 دي ماه با حضور اساتيد و متخصصان يونيسف به ميزباني شهرداري اصفهان برگزار مي شود.

 رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور اضافه كرد: در اين نشست از شهرداري مراكز استانها دو نفر كه مسئوليت اجراي دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك را برعهده دارند و يك نفر عضو مرتبط شوراي اسلامي شهر مركز استان كه مسووليت نظارت و پيگيري امور را برعهده دارد، حضور خواهند داشت.

 جمالي نژاد در ادامه اظهار كرد:‌ در اين كارگاه آموزشي، مسئوليت‌هاي شهرداري و شوراي شهر در ايجاد شهر دوستدار كودك شامل ماموريت‌ها و اهداف و ساحتار سازماني شوراي اجرايي و همچنين موضوعات اصول و ضوابط برنامه ريزي و طراحي شهر دوستدار كودك، نظارت و پايش آن و اصول طراحي فضاهاي بازي كودكان و مكان‌يابي فضاهاي دوستدار كودك به حاضران يادآوري و عمليات اجرايي دستورالعمل اين موضوع با توجه به تجارب شهرداري اصفهان به طور عملي تشريح مي شود.

وي افزود: تجارب موفق بين المللي اين موضوع نيز از سوي صندوق كودكان ملل متحد(يونيسف) براي حاضران ارايه خواهد شد.

 جمالي نژاد ابراز اميدواري كرد: با اجرايي شدن اين دستورالعمل و نتايج حاصله از برگزاري نشست تخصصي و كارگاه آموزشي، الگوهاي اجرايي مربوط به ايجاد شهرهاي دوستدار كودك در شهرهايي كه به اين نشست دعوت شدند اجرايي و عملياتي شود و ساير شهرداري ها با الگوبرداري از اين اقدامات، فعاليت‌هاي حمايتي و برنامه ريزي مربوط به حوزه كودكان در شهر را در دستور كار جدي قرار دهند.

وي گفت: توجه به ايجاد شهرهاي دوستدار كودك، در واقع كمك موثري به ايجاد فضاهاي مناسب براي كودكان در چارچوب قوانين و مقررات و كنوانسيونهاي بين المللي است.

به گزارش ايسنا، مهدي جمالي نژاد با بيان مطلب فوق افزود: دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك، اخيرا از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري ها به استان‌ها ابلاغ شده و اهداف عمده تهيه آن ايجاد بسترهاي لازم براي بروز استعدادها و خلاقيت هاي كودكان و نوجوانان در شهر، توسعه، نظارت، استانداردسازي، سطح بندي و نظام مندي فضاهاي فعاليتي كودكان در شهر است.

وي، تامين امنيت و ايمني جهت حضور فعال و بانشاط تمامي كودكان و نوجوانان در شهر و افزايش فرصت هاي شادي و ملاقات كودكان با يكديگر در شهر و محلات شهري و كمك به ارتقاء سلامت جسمي و رواني كودكان؛ را ساير اهداف عمده تهيه دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك ذكر كرد.

جمالي نژاد در ادامه با اشاره به اينكه دستورالعمل مذكور با همكاري شهرداريهاي فعال در اين حوزه، دستگاه ها و سازمانهاي مرتبط، سازمان هاي مردم نهاد و صندوق كودكان ملل متحد(يونيسف) تهيه شده گفت: يونيسف از شهرهاي فعال در اجراي اين دستورالعمل حمايت مي كند.

وي افرود: در راستاي تحقق استفاده از ظرفيتهاي بين المللي در زمينه تجارب موفق در حوزه مديريت شهري و به منظور اجرايي شدن دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك و تلاش براي ايجاد اين شهرها در كشور، نشست تخصصي و كارگاه آموزشي به منظور ارتقاي سطح اگاهي و دانش مسوولان مرتبط با حوزه دوستدار كودك در شهرداري ها طي روزهاي 25 تا 27 دي ماه با حضور اساتيد و متخصصان يونيسف به ميزباني شهرداري اصفهان برگزار مي شود.

رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور اضافه كرد: در اين نشست از شهرداري مراكز استانها دو نفر كه مسووليت اجراي دستورالعمل شهرهاي دوستدار كودك را برعهده دارند و يك نفر عضو مرتبط شوراي اسلامي شهر مركز استان كه مسووليت نظارت و پيگيري امور را برعهده دارد، حضور خواهند داشت.

جمالي نژاد در ادامه اظهار كرد:‌ در اين كارگاه آموزشي، مسووليت‌هاي شهرداري و شوراي شهر در ايجاد شهر دوستدار كودك شامل ماموريت ها و اهداف و ساحتار سازماني شوراي اجرايي و همچنين موضوعات اصول و ضوابط برنامه ريزي و طراحي شهر دوستدار كودك، نظارت و پايش آن و اصول طراحي فضاهاي بازي كودكان و مكان يابي فضاهاي دوستدار كودك به حاضران يادآوري و عمليات اجرايي دستورالعمل اين موضوع با توجه به تجارب شهرداري اصفهان بطور عملي تشريح مي شود.

وي افزود: تجارب موفق بين المللي اين موضوع نيز از سوي صندوق كودكان ملل متحد(يونيسف) براي حاضران ارايه خواهد شد.

جمالي نژاد ابراز اميدواري كرد كه با اجرايي شدن اين دستورالعمل و نتايج حاصله از برگزاري نشست تخصصي و كارگاه آموزشي، الگوهاي اجرايي مربوط به ايجاد شهرهاي دوستدار كودك در شهرهايي كه به اين نشست دعوت شدند اجرايي و عملياتي شود و ساير شهرداري ها با الگوبرداري از اين اقدامات، فعاليت‌هاي حمايتي و برنامه ريزي مربوط به حوزه كودكان در شهر را در دستور كار جدي قرار دهند.

براساس گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، وي در خاتمه گفت: توجه به ايجاد شهرهاي دوستدار كودك، در واقع كمك موثري به ايجاد فضاهاي مناسب براي كودكان در چارچوب قوانين و مقررات و كنوانسيونهاي بين المللي  است
تاریخ:
1397/10/17
تعداد بازدید:
78
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.