اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري‌ها چه مي‌گويد؟
.

هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان شود، شهرداري مكلف است، مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند.

بر اساس تبصره هفت ماده 100 قانون شهرداري‌ها، مهندسان ناظر ساختمان مكلف هستند نسبت به عمليات اجرايي ساختمان كه به مسئوليت آنها احداث مي شود از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن به صورت مداوم نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني را گواهي كند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را به موقع به شهرداري اطلاع ندهد، شهرداري مكلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسي ساختمان منعكس كند.

شوراي انتظامي موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختمان حسب مورد و با توجه به اهميت موضوع به شش ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورت تكرار تخلف كه منجر به صدور رأي تخريب به حداكثر مجازات محكوم و درج در پرونده شود و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام شود.

شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كميسيون ماده صد به مدت شش ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه جهت اخذ پروانه ساختماني خودداري كند و مأموران شهرداري نيز مكلف هستند در مورد ساختمانها نظارت كامل داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات و قانون به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران پليس ساختماني خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

تاریخ:
1397/10/17
تعداد بازدید:
120
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.