اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
خسروي در برنامه راديويي«صداي شهر» مطرح كرد:
ابلاغ شيوه‌نامه طراحي پروژه‌هاي محرك توسعه به مناطق 15 گانه

رييس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: شيوه‌نامه طراحي پروژه‌هاي محرك توسعه در قالب يك سند 15 صفحه‌اي مطابق با تعاريف استاندارد روز دنيا آماده و به مناطق 15 گانه شهرداري ابلاغ شده است.

كوروش خسروي در برنامه راديويي «صداي شهر» با اشاره به اهميت پروژه‌هاي محرك توسعه شهري اظهار كرد: به طور معمول در فرايند برنامه‌ريزي براي بودجه به دو سرفصل جاري و عمراني توجه مي‌شد، اما در مطالعات مركز پژوهش‌ها دريافتيم كه سرفصل"پروژه‌هاي محرك توسعه" نيز در اين زمينه بايد مورد توجه مديريت شهري قرار گيرد چرا كه اين سرفصل در ايران مغفول مانده است.

وي تصريح كرد: پروژه‌هاي محرك توسعه وقتي در يك منطقه توسط مديريت شهري اجرا شود يا مديريت شهري زمينه اجراي اين پروژه‌ها را فراهم كند، منجر به شهرت آن منطقه در سطح ملي يا بين‌المللي مي‌شود.

رييس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان با بيان اينكه اجراي پروژه‌هاي محرك توسعه باعث افزايش سرمايه‌گذاري در محدوده اطراف آن پروژه خواهد شد، افزود: بي‌شك هر پروژه‌ محرك توسعه داراي تاثيرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و ما از اين ظرفيت‌ها در اصفهان كم نداريم.

وي ادامه داد: تيرماه سال‌جاري با تلاش مركز پژوهش‌هاي شوراي شهر اصفهان پس از مدت‌ها مطالعه پروژه‌هاي كاتاليستي يا محرك توسعه را انجام داد و در حال حاضر نيز مديران مناطق 15 گانه ملزم به معرفي حداقل يك پروژه محرك توسعه در بودجه  98 منطقه خود شده‌اند.

خسروي با بيان اينكه در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان شيوه‌نامه طراحي پروژه‌هاي محرك توسعه آماده شده است، گفت: اين شيوه‌نامه در قالب يك سند 15 صفحه‌اي مطابق با تعاريف استاندارد روز دنيا آماده و به مناطق 15 گانه شهرداري ابلاغ شده است.

از استانداردها عدول نمي‌كنيم

وي با بيان اينكه تعريف پروژه‌هاي محرك توسعه شايد در سال اول براي مديران پُر مشغله يك حركت سخت بود، اما با مديريت معاون برنامه‌ريزي شهرداري و شهردار اصفهان، اين فرايند به سمت و سوي خوبي حركت مي‌كند، اضافه كرد: اين پروژه‌ها در حال داوري و ارزيابي است؛ البته ممكن است چند منطقه از اين موضوع عقب بمانند، اما نمي‌خواهيم از استانداردها عدول كنيم.

رييس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان با تاكيد بر اينكه قرار نيست هر خياباني احداث مي‌شود، پروژه محرك توسعه باشد، گفت: اميدوارم براي سال آينده در هر منطقه يك پروژه محرك توسعه تعريف شود.

وي گفت: يكي از پروژه‌هاي محرك توسعه، پياده‌راه‌سازي ميدان جلفا تا كليساي وانك با اعتبار كم در منطقه پنج شهرداري اصفهان است كه با اين اقدام و ممنوعيت تردد خودروها در اين محور، اين منطقه شهرت يافت و سرمايه‌گذاري در آن نقطه رونق گرفت.

خسروي با بيان اينكه پروژه محرك توسعه مي‌تواند يك پياده راه سازي و يا مرمت حمام تاريخي جذاب براي گردشگران باشد،  افزود: پروژه محرك توسعه ممكن است يك رويداد مثل تعزيه‌خواني، يك بازار، يك مركز تجاري يا حتي يك پارك باشد، همچنين يك پروژه مبتني بر IT نيز مي‌تواند باعث رونق محله‌هاي شهر شود.

وي با اشاره به افتتاح سينما بهمن در منطقه 15 شهرداري اصفهان، اظهاركرد: اين پروژه پس از سال‌ها محروميت در خوراسگان افتتاح شد، البته شايد محرك توسعه نباشد، اما باعث رشد منطقه خواهد شد.

رييس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان خوراسگان را پايتخت خاتم ايران خواند و گفت: خاتم كاري خوراسگان مي‌تواند باعث رشد و رونق آن منطقه شود.

وي تاكيد كرد: يكي از ايده‌هاي مدير منطقه 15 اين است كه  يك باغ را به كارگاه خاتم تبديل كند، اگر اين پروژه عملياتي شود، محرك توسعه خواهد بود.

خسروي با بيان اينكه حمام تاريخي نقاشي كانديداي جدي منطقه 15 براي محرك توسعه است، تصريح كرد: دو باشگاه مهم  اسب‌سواري در منطقه خوراسگان وجود دارد كه مي‌توان از اين ظرفيت با توجه به علاقه مردم به رشته اسب سواري به خوبي استفاده كرد.

وي گفت: يكي از معيارهاي ارزيابي پروژه‌هاي محرك توسعه، مشاركت مردم، نخبگان و متخصصان در طراحي اين پروژه‌ها است، البته در اين راستا 10 معيار براي پروژه هاي محرك توسعه تعريف شده است.

رييس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان به اهم معيارهاي تعريف شده براي پروژه‌هاي محرك توسعه اشاره و خاطرنشان كرد: پروژه‌هاي محرك توسعه بايد داراي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي در محدوده اطراف خود باشد، تاثيرات زيست محيطي داشته باشد، داراي تاثيرات اقتصادي با قابليت جذب سرمايه گذار باشد، باعث تحول در بافت پيراموني خود شود، ايجاد اعتبار و برند كند و زمينه مشاركت بخش خصوصي و مردم عادي را فراهم كند.

 
تاریخ:
1397/11/17
تعداد بازدید:
83
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.