اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
وظايف شهرداري‌ها در حريم شهر چيست؟
.

طبق ماده 99 قانون شهرداري، شهرداري‌ها مكلف هستند در مورد حريم شهر اقداماتي را انجام دهند.

 
بر اساس ماده 99 قانون شهرداري‌ها، تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر، تهيه مقرراتي براي تمام اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي، خيابان كشي، ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر جزء وظايف شهرداري ها به شمار مي‌رود.

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

تبصره 1- تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.

تبصره 2- عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي‌شود بايد تماماً به شهرداري‌هاي محل اجراي قرارداد پرداخت شود.

به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري‌ها تشكيل خواهد شد.

كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آئين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل 50 درصد تا 70 درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد كرد.

مراجع ذي‌ربط موظف هستند براي ساختمان‌هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت شده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر كنند.

تبصره 3- شهرداري‌هاي سراسر كشور مكلف هستند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل 80 درصد از عوارض و درآمدهائي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي‌كنند را با نظارت فرمانداري و بخشداري ذي‌ربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهرك‌هاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه سازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه كنند.

 
تاریخ:
1397/11/18
تعداد بازدید:
80
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.