اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
يك كارشناس:
"شهر دوستدار كودك" مفهومي فرا كالبدي دارد

يك كارشناس طراحي شهري گفت: توجه به افراد كم‌توان در شهر و مناسب‌سازي فضاهاي شهري به‌منظور برقراري اصل همه‌شمولي در فضاها و مكان‌هاي عمومي از رسالت‌هاي برنامه ريزان، طراحان و مديران شهري است.

پيمان طوطيان اظهار كرد: عبارت شهر دوستدار كودك مفهومي فرا كالبدي دارد به طوري كه مطابق با پيمان جهاني و اعلاميه جهاني حقوق بشر، شهر دوستدار كودك بايد شاخصه‌هايي را براي كودكان فراهم كند.

وي افزود: در شهر دوستدار كودك لازم است فرصتي فراهم شود كه كودكان حق اظهارنظر درباره شهر مطلوب خود را داشته باشند و همچنين
در تصميم گيري در مورد شهر خود به آن ها حق مشاركت داده شود.

اين كارشناس طراحي شهري حق دريافت خدمات اوليه را از اصلي ترين شاخصه هاي شهر دوستدار كودك دانست و خاطرنشان كرد: خدمات اوليه مانند مراقبت‌هاي بهداشتي و آموزشي است كه بايد بستر دسترسي راحت به آن براي كودكان فراهم شود؛ در شهر دوستدار كودك بايد كودكان حق دسترسي به آب سالم را داشته باشند همچنين اين فرصت به او داده شود كه حق زندگي و رشد در محيطي پاكيزه شهري را داشته باشد.

وي افزود: در شهر دوستدار كودك، كودكان در رويدادهاي فرهنگي و اجتماعي مشاركت دارند و امكان رفت‌وآمد امن در گذرگاه‌ها و خيابان‌ها
به آن ها داده مي شود.

اين كارشناس طراحي شهري ادامه داد: پرداختن صرفاً كالبدي به اين موضوع، راه‌حلي مناسب جهت دستيابي به جايگاه "شهر دوستدار كودك" نيست بلكه رفع معضلات مربوط به كودكان كار، آموزش كودكان در راستاي درك مسئوليت و نقش اجتماعي آنها در برابر محيط انسان‌ساخت پيراموني و ايجاد فرصت دسترسي به خدمات و امكانات عمومي و آموزشي فارغ از نژاد، جنسيت و طبقه اجتماعي و ... مواردي ازاين‌دست، از ابتدايي‌ترين و اساسي‌ترين گام‌ها جهت نيل به اين مهم است. 

طوطيان تاكيد كرد: اين موضوعات ذكر شده كتمان كننده اقدامات كالبدي همچون مناسب‌سازي فضاها، تأمين روشنايي اماكن عمومي در شب، ايجاد فضاي باز و سبز در دسترس براي همگان نبوده و بيانگر ضرورت توجه توأمان به هر دو موضوع است.

 
تاریخ:
1397/11/23
تعداد بازدید:
40
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.