سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
اعطاي تنديس تعالي سازماني و لوح 2 ستاره سرآمدي به سازمان فاوا شهرداري اصفهان
.

در مراسم اختتاميه دومين جشنواره تعالي سازماني شهرداري اصفهان، تنديس تعالي سازماني و لوح 2 ستاره سرآمدي به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان اعطا شد.

در اين مراسم كه با حضور شهردار، اعضاي شوراي اسلامي شهر، معاونين شهردار و مديران عامل سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري اصفهان برگزار گرديد، ضمن قدرداني از اقدامات مجموعه شهرداري جهت ارتقاء كيفيت، عملكرد و دستاوردها در مسير رشد و تعالي، از سازمان ها و شركت هاي شركت كننده در اين ارزيابي تجليل و نتيجه ارزيابي اعلام شد.

در اين مراسم سازمان فاوا شهرداري اصفهان براي دومين دوره متوالي موفق به دريافت تنديس تعالي سازماني و لوح تقدير اين ارزيابي شد.  اين سازمان در اولين ارزيابي انجام شده در سال 1398 نيز موفق به كسب تنديس تعالي و لوح يك ستاره آن جشنواره شده بود كه در ارزيابي جديد با يك پله صعود لوح 2 ستاره اين جشنواره را كسب نمود.

روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان، كسب اين موفقيت را به تمامي همكار پرتلاش و سخت كوش اين سازمان و نيز مجموعه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان تبريك عرض مي نمايد. 

تاریخ:
1400/02/20
تعداد بازدید:
51
منبع: