سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
ارتقاء و بهبود مركز داده شهرداري
.

 با توجه به اينكه در دنياي علم و فناروي، اطلاعات و داده ها يك سرمايه محسوب مي شوند و به علت هزينه زياد تهيه، توليد، نگهداري و به روز رساني؛ لازم است محل نگهداري آنها داراي شرايط مطلوب و مطابق با استانداردهاي بين المللي باشد كه سازمان فاوا شهرداري عهده دار اين مسئوليت خطير مي باشد.

هر چه شهرداري بيشتر به سمت الكترونيكي شدن پيش مي رود، وجود مكاني امن و مناسب جهت نگهداري اطلاعات و تجهيزات به عنوان مهمترين زيرساخت هاي ارائه خدمات مطلوب و دائمي به مجموعه شهرداري و شهروندان، از اهميت بالاتري برخوردار مي گردد.

در اين راستا وجود يك مركزداده يا ديتا سنتر (Data center)به عنوان مكاني امن، با شرايط مطلوب تهويه، برق، اعلام و اطفاء حريق، و سرويس هاي نگهداري روزانه و ماهانه امري حياتي مي باشد.

اين درحالي است كه مركزداده قبلي شهرداري اصفهان در حدود 25 سال پيش و بر اساس نيازها و استانداردهاي گذشته  طراحي و راه اندازي گرديده بود و با مستهلك شدن تجهيزات، مصرف بالاي انرژي، ناياب بودن قطعات، و جهت افزايش ضريب اطمينان؛ ارتقاء و بهبود اين مركز احساس مي شد. ضمن آنكه با رشد و توسعه خدمات و تجهيزات الكترونيكي شهرداري،  شرايط گذشته  توانايي و ظرفيت پوشش نيازهاي آتي شهرداري را نداشت و لازم بود ظرفيت و شرايط اين تجهيزات متناسب با نيازهاي شهرداري ارتقاء يابد.

با در نظر گرفتن اهم موارد مطرح شده، شهرداري اصفهان در قالب پروژه اي با عنوان"ارتقاء و بهبود مركزداده" اجراي اين پروژه مهم را در دستور كار خود قرار داد.

در اين رابطه سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در فرآيند مقدماتي طراحي و ساخت سايت موقت مركز داده را در فضايي نزديك به سايت اصلي جهت فراهم نمودن  شرايط استقرار موقت و ايمن سرويس ها و تجهيزات شهرداري در دستور كار خود قرار داد.

اقدمات كلي اجراي سايت موقت شامل:‌ فضاسازي و عايق بندي ديوارها؛ سيني كشي، لَدِر گذاري و شاسي كشي در خصوص هدايت كابل هاي برق و ديتا و نصب رك ها؛ تامين و نصب سيستم برق و برق اضطراري؛ نصب و راه اندازي سيستم اعلام و اطفاء حريق؛ تأمين و نصب سيستم تهويه مطبوع، و تست كارايي و يكپارچگي تجهيزات بود كه با رعايت بهينه استانداردهاي موجود و هزينه هاي مربوطه توسط همكاران اين سازمان و با استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي انجام شد.

پس از آن در يك عمليات حساس و در قالب فرآيندي از پيش طراحي شده، انتقال تجهيزات و سرويس هاي مركز داده فعلي آغاز و تجهيزات موجود با تلاش شبانه روزي و بي وقفه بدون ايجاد خلل در امور جاري شهرداري و با كوتاهترين قطعي ممكن(حدود 3 ساعت) به سايت موقت منتقل و  با موفقيت راه اندازي گرديد.

در ادامه، عمليات اجرايي پروژه اصلي آغاز، كليه تجهيزات مستهلك از سايت اصلي خارج و طراحي مجدد و تجهيز مركزداده موجود براساس فناوري روز، متناسب با نياز هاي سالانه شهرداري انجام شد.

در اين راستا و با توجه به ابعاد وسيع و حيطه هاي كاري متنوع، اجراي اين پروژه در قالب دو فاز اصلي شامل؛ "ارتقاء زيرساخت فيزيكي" و "توسعه بخش اكتيو" در دستور كار قرار گرفت.

بايد يادآور شد جهت اجراي هرچه بهتر و موفق تر، فاز اول اين پروژه با عنوان" ارتقاء زيرساخت فيزيكي"  به عنوان اصلي ترين بخش پروژه، همراه با طراحي و اجراي سايت موقت به زير پروژه هاي مخلتفي تفكيك و برنامه ريزي لازم جهت اجراي آن  انجام شده بود كه خوشبختانه با كمترين ميزان خطا و برآورد به انجام رسيد.

در فاز دوم  اين پروژه"توسعه بخش اكتيو"  مركز داده موجود شهرداري در دستور كار گرفته است كه براساس برنامه سالانه مصوب قابل اجرا خواهد بود.

تاریخ:
1395/08/03
تعداد بازدید:
4389
منبع:
روابط عمومي