سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
تهيه نقشه هاي 1:2000 ديجيتال شهر اصفهان(سال 1392)
.

سازمان فاوا به منظور استفاده از نقشه هاي به روز در پاسخگويي به شهروندان و كليه سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي شهرداري اصفهان، اقدام به تهيه نقشه هاي ديجيتال 1:2000 در فاز اول در محدوده 27000 هكتار در مركز شهر با عنوان تهيه نقشه هاي 1:2000  ديجيتال شهر اصفهان(سال 1392) نمود.

در فاز دوم اين پروژه نيز قرار است نقشه حريم شهر اصفهان به ميزان 28000 هكتار در مناطق باقيمانده حاشيه شهر تبديل گردد. تعداد لايه هاي اطلاعاتي در نقشه هاي سال 1375 حدوداً 140 عدد و در نقشه هاي سال 1392 ،  300 عدد  و تعداد پارسل ها در نقشه هاي  92 حدودا 470 هزار عدد است.

تهيه پايگاه داده مكاني شهرداري اصفهان (ياGeo database):

پايگاه داده مكاني يكي از مهمترين زيرساخت هاي SDI در راستاي  نگهداري، به روزرساني و ساماندهي اطلاعات مكاني مورد نياز حوزه هاي مختلف در يك پايگاه داده  مكاني متمركز مي باشد.

استفاده از Geo DB تسهيل توزيع داده‌ها از طريق شبكه (اينترنت و اينترانت) را به ‌همراه داشته و كليه كاربران در تمام قسمت هاي شهرداري با استفاده از نرم افزارهاي عمومي نقشه اي از قبيل CAD و GIS، اطلاعات نقشه اي مورد نياز خود را از پايگاه داده بارگذاري و  استفاده مي كنند. همچنين سيستم هاي اطلاعاتي مكانمند، سرويس هاي نقشه اي را بر اساس استانداردهاي جهاني از قبيل WMS، WFS دريافت مي نمايند.

راه اندازي سامانه تعيين موقعيت ماهواره اي (يا RTK GPS):

اين پروزه با توجه به مطالعات انجام شده در پروژه مطالعات پايهGPS  شهر اصفهان، آنتن هاي ايستگاه دائمي GPS، در چهار ايستگاه شامل: سالن اجلاس حضرت امام خامنه اي(مدظله االعالي) و  مناطق12،13 و 14 نصب و نرم افزار Spider جهت كنترل شبكه مذكور در مركز داده شهرداري به منظور ارايه خدمات به 500 كاربر داخلي و خارج از شهرداري راه اندازي گرديد.

احداث شبكه نقاط ارتفاعي شهر اصفهان (يا Plan Code):

هدف اين پروژه ايجاد زيرساخت مبناي ارتفاعي براي ارائه كف ساختمان ها، در روند صدور پروانه ساختماني و پروژه هاي عمراني بزرگ مي باشد.

اين پروژه در دو فاز در محدوده شهر اصفهان تعريف شده كه فاز اول آن با احداث حدود 750 ايستگاه ارتفاعي بتني و ديسكي و ترازيابي 150 كيلومتري مسافت مابين اين نقاط به پايان رسيد. همچنين فاز دوم پروژه ترازيابي با احداث بالغ بر2000 نقطه ارتفاعي و حدود 800 كيلومتر ترازيابي عمليات اجرايي در حوزه جنوب، شرق و شمال اصفهان (مناطق 15-14-13-10-7-6-5-4) با احداث 1000  نقطه ارتفاعي و ترازيابي 600 كيلومتر  به اتمام رسيده است.

تاریخ:
1395/08/03
تعداد بازدید:
3833
منبع:
روابط عمومي