سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
سامانه نقشه پوياي شهر
.

سامانه نقشه پوياي شهر: در اين سامانه، اطلاعات معابر و اماكن عمومي جهت استفاده شهروندان در درگاه الكترونيكي(پورتال) شهرداري بارگذاري شده است.

 

طراحي و پياده سازي Web GIS شهرداري:

هدف اين پروژه ارائه خدمات اطلاعات املاك به كاربران شهرداري به صورتWeb Base در مناطق و دفاتر كارگزاري شهرسازي بوده است. خدمات مورد نظر شامل: مشخصات هندسي، اطلاعات توصيفي، ميزان عقب نشيني نسبت به طرح تفصيلي و مشخصات ارتفاعي املاك  در محدوده جغرافيايي مناطق پانزده گانه شهرداري به كاربران مي باشد.

 

تاریخ:
1395/08/03
تعداد بازدید:
3518
منبع:
روابط عمومي