سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
اعطاي تنديس و لوح 2ستاره تعالي سازماني و سرآمدي دومين جشنواره تعالي سازماني شهرداري اصفهان به سازمان فاوا -ارديبهشت ماه 1400
.
تاریخ:
1400/02/20
تعداد بازدید:
18
منبع: