سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
تاریخ: 1397/10/06    
تيغه برشي 60 تني ماشين‌هاي حفاري خط دوم مترو وارد اصفهان شد تيغه برشي 60 تني ماشين‌هاي حفاري خط دوم مترو وارد اصفهان شد
تيغه برشي «تي بي ام» خط دوم قطار شهري پس از ورود به اصفهان وارد شفت ورودي تي بي ام خط در شهرك امام حسين (ع) اصفهان شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان، كاترهد يا تيغه برشي ماشين حفاري تونل خط دوم قطارشهري اصفهان (تي بي ام) به وزن تقريبي 60 تن و قطر نزديك به هفت متر (6.92 متر) از طريق حمل بار ترافيكي وارد شهر اصفهان شد.

اين قطعه كه به عنوان تيغه برشي «تي بي ام» خط دوم قطار شهري اصفهان محسوب مي‌شود، از پيمانكار حفر تونل خط دوم با بودجه بالغ بر 816 هزار يورو خريداري شده و قرار است بر روي دستگاه S227 در تونل غربي خط دوم نصب شود.

پس از نصب اين قطعه بر ماشين حفار و با توجه به تكميل و آماده‌سازي «تي بي ام» خط دوم، عمليات حفاري تونل اين خط آغاز خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، حفاري تونل خط دوم متروي اصفهان از شفت ورودي شهرك امام حسين (ع) در شمال شرقي اصفهان به صورت دو تونله با دو «تي بي ام» به قطر 7 متر و همچنين از ايستگاه مدرس نجفي در غرب اصفهان به صورت تك تونله با يك «تي بي ام» به قطر 9 متر آغاز خواهد شد.

در مرحله نخست قرار است پس از نصب كاترهد و قطعات جانبي، حفاري دو تونل از شمال شرق اصفهان در شهرك امام حسين (ع) تا ميدان امام علي (ع) انجام شود. در اين مرحله دستگاه مكانيزه حفار با عبور از ايستگاه‌هاي زينبيه، عاشق اصفهاني، مهديه، لاله، شاهد، قدس، ابن‌سينا و امام علي (ع) از شفت خروجي ايستگاه امام علي (ع) خارج خواهد شد.

در مرحله بعدي نيز، حفاري تك تونله با دستگاه مكانيزه حفار تك تونله با قطر 9 متر، از غرب اصفهان در ايستگاه مدرس نجفي آغاز خواهد شد و با عبور از ايستگاه‌هاي خرازي، كاشاني، خلجا، امام حسين (ع) فلسطين و حافظ به ايستگاه امام علي (ع) ختم مي‌شود.

عمليات عمراني ايستگاه‌هاي خط دوم متروي اصفهان به طول 24.7 از ابتداي سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر ايستگاه‌هاي شهيد غفاري، زينبيه، عاشق اصفهاني و مهديه در حال اجراست.

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!