سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
تاریخ: 1397/10/26    
آسيب‌ديدگي لوله گاز در ايستگاه خط دو مترو جزئي است آسيب‌ديدگي لوله گاز در ايستگاه خط دو مترو جزئي است
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان و حومه گفت: حادثه برخورد بيل مكانيكي به يكي از لوله هاي گاز در ايستگاه عاشق اصفهاني خط دو قطارشهري اصفهان باعث آسيب ديدگي جزئي شد و خوشبختانه خسارتي بر جا نگذاشت.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان، محمدرضا بنكدار اظهاركرد: در جريان حفاري ايستگاه عاشق اصفهاني خط دو قطار شهري اصفهان، به دليل برخورد بيل مكانيكي به يكي از لوله‌هاي گاز، اين لوله دچار آسيب‌ديدگي جزئي شد.

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان و حومه با بيان اينكه براي احتياط بيشتر و پيشگيري از آسيب‌هاي احتمالي محوطه اطراف حادثه محصور شده است، خاطرنشان كرد:  در اين حادثه خوشبختانه آسيبي به كسي وارد نشد و در حال حاضر همه چيز تحت كنترل است.

وي تصريح كرد: در حال حاضر عوامل شركت گاز مشغول فعاليت بوده و لولههاي گاز را كنترل ميكنند تا شريان اصلي گاز را قطع و سپس نسبت به تعمير لوله آسيب ديده اقدام كنند.

حادثه كنترل شد

به گزارش ايمنا، مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان نيز در اين باره به خبرنگار ايمنا گفت: حادثه شكستگي لوله اصلي گاز ميدان عاشق اصفهاني ساعت 17:26 دقيقه عصر امروز به ستاد فرماندهي آتش نشاني اصفهان اعلام شد.

محسن گلابي افزود: پس از اطلاع از وقوع اين حادثه اكيپ‌هايي از ايستگاه‌هاي هفت و 19 به محل اعزام و ساعت 17:29 دقيقه ماموران آتش نشاني در محل حاضر شدند.

وي تصريح كرد: با توجه به نشت گاز، هفت دستگاه اطفائيه و خودرو نور رسان و 19 نفر نيرو از ايستگاه‌هاي شماره شش، هشت و 24 آتش نشاني نيز به محل اعزام و اقدامات ايمني در محل انجام شد.

مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان خاطرنشان كرد: با حضور نيروهاي حوادث گاز حادثه كنترل شده و نيروهاي اعزام شده تا اين لحظه در حال انجام عمليات هستند.

گاز تا 4 ساعت آينده وصل مي شود

موسوي، مدير روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان در مورد لوله گاز آسيب ديده در خيابان عاشق اصفهاني گفت: در حين انجام عمليات و حفاري براي قطار شهري در اين منطقه، لوله گاز دچار آسيب و تركيدگي شده است.

وي افزود: گازرساني به بخشي از منطقه تا انجام تعميرات قطع شده است اما حداكثر تا چهار ساعت آينده تعميرات انجام شده و مشكل گازرساني به اين منطقه برطرف خواهد شد.

 

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!