شرکت مترو منطقه اصفهان
تاریخ: 1394/11/25    
اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون كتبي مورخ 2/11/94 اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون كتبي مورخ 2/11/94
بدينوسيله اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون كتبي مورخ 2/11/94 ،در رشته هاي كارداني برق و مكانيك شركت مترو منطقه اصفهان بشرح ذيل اعلام مي گردد.

بسم الله الرحمن الرحيم

با درود و صلوات بر محمد مصطفي (ص)  و آل محمد ، بدينوسيله اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون كتبي مورخ 2/11/94 ،در رشته هاي كارداني برق و مكانيك شركت مترو منطقه اصفهان بشرح ذيل اعلام مي گردد.

1-   باتوجه به آزمون برگزار شده و ظرفيت تعيين شده ، صرفاً اسامي افراديكه درآزمون كتبي رشته كارداني برق حائز رتبه هاي اول تا سي ام و در رشته مكانيك حائز رتبه هاي اول تا بيست و پنجم ام بوده در سايت اعلام گرديده، لذا براي ساير متقاضيان آرزوي توفيق روزافزون ، از خداوند متعال خواستاريم.

2-   پذيرفته شدگان  مرحله اول لازم است هنگام مراجعه  جهت انجام مصاحبه  عمومي وتخصصي (مطابق جدول زمان بندي شده) نسبت به ارايه مدارك مربوطه شامل: اصل و تصوير شناسنامه ، كارت ملي، كارت پايان خدمت ،مدرك كارداني، مدارك ايثارگري و بسيج فعال،  ومدارج  ورزشي به امور اداري شركت  مترو منطقه اصفهان واقع در خيابان كاوه جنب پايانه مسافر بري كاوه ، ساختمان سازمان قطار شهري اصفهان  طبقه پنجم اقدام نمايند.

3-   پس از انجام مصاحبه عمومي و تخصصي واخذ جوابيه طب كار از بين متقاضيان اعلام شده ، افرادي به مرحله گزينش نهايي راه خواهند يافت كه پس از جمع بندي و معدل گيري امتياز هاي كتبي و مصاحبه هاي عمومي و تخصصي واجد تمام شرايط تعيين شده از سوي شركت مترو بوده و اطلاعات ارائه شده آنها نيز مغاير با موارد مندرج در فرم اطلاعات اوليه نباشد.

4-   در صورت اثبات هرگونه تخطي در صحت مدارك و موارد مندرج در فرم هاي ارائه نموده از سوي شركت كنندگان در آزمون و مراحل مصاحبه حضوري شركت مترو مختار است نسبت به حذف اسامي متقاضيان اقدام نمايد.

5-   عدم حضور به موقع در زمان تعيين شده به منزله انصراف تلقي  مي شود.

6-   اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول درسايت جهاد دانشگاهي به آدرس Azmoongroup.ir و سايت شركت مترو منطقه اصفهان به آدرس metro.isfahan.ir اعلام و پس از آن نيز هر گونه اطلاع رساني در اين رابطه از طريق سايت هاي مذكور اعلام خواهد شد.متقاضيان موظفند فرايند كار خود را شخصا از طريق سايت شركت مترو پيگيري نمايند.

 
اصفهان – خيابان كاوه – مجاور پايانه مسافربري كاوه – ساختمان قطار شهري – طبقه پنجم –  شركت مترو منطقه اصفهان
:آدرس
137
:سامانه ارتباط مردمي
 34358400 – 34358040 - 34358050
 :تلفـن


34358500
 :نمابر
.تمامي حقوق متعلق به اين سايت براي روابط عمومي شهرداري اصفهان محفوظ است