لوگو
سياست اين سازمان تاریخ: 1396/12/08    
سياست اين سازمان  سياست اين سازمان
سياست اين سازمان
مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان:

مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان گفت: سياست اين سازمان در جهت مكانيزه كردن دستگاه ها و استفاده از آخرين تجهيزات روز دنيا در ارتباط با وظايف محوله است.صبور گفت كه شهرها در روند توسعه وگسترش خود به سوي ماشيني شدن خدمت و امكانات شهري پيش مي روند.وي اظهارداشت: در واقع ماشيني شدن شهرها، در نتيجه تحول شهرها از حالت كلاسيك و سنتي خود به شكل شهري و امروزي مي باشد و در نتيجه شهرها مي بايستي با سياست گذاري هاي كلان اجتماعي – اقتصادي خود در زمينه اداره عمومي شهر و با استفاده از تكنولوژي هاي نوين، روند اين تحولات را تسريع كنند و به تبع آن جايگاه سازمان خدمات موتوري در زمينه ارائه امكانات بسيار شايان توجه مي باشد.مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان تاكيد كرد: اين سازمان تلاش مي كند با استفاده از پرسنل متخصص و كارشناس و با ايجاد ماشين آلات نوين و كارآمد گام مهم و ارزشمندي را در جهت ارائه خدمات شهري بردارد و تلاش دارد با استفاده از امكانات و ارائه طرح هاي نوين و مبتكرانه خود، شهري زيبا با امكانات گسترده ماشيني ايجاد كند.وي سياست سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان را در جهت مكانيزه كردن دستگاه ها و استفاده از آخرين تجهيزات روز دنيا در ارتباط با وظايف محوله دانست و گفت: در اين ارتباط سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان نسبت به خريد چهار دستگاه ماشين آلات مكانيزه جارو اقدام كرده كه سه دستگاه آن جاروهاي بزرگ براي خيابان ها و معابر اصلي و يك دستگاه جاروي كمرشكن كوچك براي معابر كم عرض است.صبور خاطر نشان كرد: اين اقدام در جهت افزايش بهره وري و افزايش مكانيزه تر شده نظافت سطح شهر انجام شده است.وي يادآور شد: جاروهاي مكانيزه براي پاكيزگي معابر مناطق 15 گانه شهر اصفهان است و ما سعي داريم كه به صورت اولويت بندي، هر منطقه كه مورد نياز است را پوشش دهيم.مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان اظهارداشت: در صدد هستيم با جذب اعتبارات دستگاه هاي بيشتري را خريداري كرده تا كل اصفهان به صورت مكانيزه تميزشود.

 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه