معاونت حمل و نقل و ترافیک
  • .
    .
  • .
    .
1399/10/09
سهم منابع مختلف در انتشار آلاينده هاي هواي اصفهان سهم منابع مختلف در انتشار آلاينده هاي هواي اصفهان
هوا يكي از پنح عنصر ضروري براي ادامه حيات انسان است.هر فرد روزانه نزديك به 22 هزار بار تنفس مي كند و تقريبا به 15 كيلوگرم هوا در روز نياز دارد.
آلودگي هوا در اين روزها عرصه براي نفس كشيدن را سخت تنگ كرده و پديده وارونگي هوا و پايداري جوي اين وضعيت را دوچندان نموده است.
عمده آلاينده هاي هوا كه بيشتر مورد توجه است ذرات معلق PM2.5 ،مونواكسيد كربن و دي اكسيد گوگرد مي باشد.
 ذرات معلق هوا (PM: Particulate Matter) بيش از هر نوع آلاينده‌ ديگر مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهند. اجزاي اصلي تشكيل دهنده ذرات معلق هوا عبارتند از سولفات‌ها، نيترات‌ها، آمونيوم، سديم كلريد، كربن سياه، ذرات معدني و آب. مواجهه مزمن با ذرات معلق هوا سبب بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي، ريوي و همچنين سرطان ريه مي‌گردد.
براساس آمار پروژه "تعيين سهم منابع آلاينده در آلودگي گازي جو پايين و تهيه سياهه آلاينده هاي گازي كلان شهر اصفهان" بيشترين حجم ذرات معلق در انتشار آلاينده هاي هوا  به ترتيب متعلق به صنايع با 70 درصد،
 صنوف با 21 درصد  
و كاميون ها با 1.44 درصد مي باشد.
همچنين متحرك هاي غير جاده اي با يك درصد و موتورسيكلت با 0.88 درصد نيز در رده هاي بعدي انتشار ذرات معلق قرار دارند.
مونوكسيد كربن،گازي است كه بر اثر سوختن ناقص كربن به وجود مي‌آيد. اين گاز بسيار سمي است اما رنگ و بوي خاصي ندارد. به همين دليل كربن مونوكسيد قاتل نامرئي ناميده مي‌شود و جالب است كه بدانيم 
بيش از 59 درصد از انتشار گاز مونوكسيد كربن توسط خودروها توليد مي شود. صنايع با 15 درصد و موتورسيكلت با 9.75 درصد  نيز در رده هاي بعدي اين آمار قرار دارند.
گوگرد دي‌اكسيد يك تركيب شيميايي به شكل گاز با فرمول شيميايي SO2 مي‌باشد. اين ماده توسط آتشفشان‌ها و بسياري از فعاليت‌هاي صنعتي توليد مي‌شود. سوختن نفت و زغال سنگ به علت وجود تركيبات گوگردي در آن‌ها با توليد اين گاز همراه است.
صنايع استان با 70 درصد در رأس اين آلودگي قرار دارند. همچنين نيروگاهها با 7.8 درصد و خودروهاي سواري با 7 درصد در رده هاي بعدي انتشار اين تركيب خطرناك هستند.
درهنگام آلودگي و انباشت آلاينده ها در هوا، سه گروه از اقشار جامعه بيشتر در معرض خطر هستند:
گروه اول : آنهايي هستند كه ارگانيسمهاي داخلي بدن آنها به طور كامل رشد نكرده است ،‌ مانند كودكان
گروه دوم : آنهايي هستند كه ارگانيسمهاي داخل بدن آنها فرسوده شده باشد ، مانند : كهنسالان
گروه سوم : افرادي هستند كه ارگانيسمهاي داخل بدن آنها دچار مشكل شده است ،‌ مانند : بيماران قلبي و تنفسي.
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای معاونت حمل و نقل و ترافیک محفوظ می باشد | info@isfahan.ir
۱۴۰۰/۸/۲