لوگو
تاریخ: 1397/04/14    
مدير عامل اتحاديه آرامستان هاي كشور : از شهردار اصفهان به دليل انتخاب سيد رضا جعفريان فر به عنوان مدير عامل باغ رضوان تشكر مي كنم. مدير عامل اتحاديه آرامستان هاي كشور : از شهردار اصفهان به دليل انتخاب سيد رضا جعفريان فر به عنوان مدير عامل باغ رضوان تشكر مي كنم.
توهمي مديرعامل اتحاديه آرامستان هاي كشوردر حاشيه نخستين كارگاه آموزشي غسالان استان اصفهان ضمن بازديد از سازمان آرامستان شهرداري اصفهان؛باغ رضوان را الگوي كشوري معرفي كرد و از شهردار اصفهان به دليل انتخاب جعفريان فر به عنوان مدير عامل اين سازمان تشكر كرد.

مدير عامل اتحاديه آرامستان هاي كشور :

از شهردار اصفهان به دليل انتخاب سيد رضا جعفريان فر به عنوان مدير عامل باغ رضوان تشكر مي كنم.

توهمي مديرعامل اتحاديه آرامستانهاي كشور در حاشيه همايش غسالان استان اصفهان پس از بازديد از باغ رضوان عنوان كرد:

معتقدم آرامستان بايد به باغ مزار تبديل شود چرا كه مردم با خواسته هايي  دشوار و در بدترين شرايط ممكن روحي به آرامستان مراجعه مي كنند.پس بايد  براي ايجاد محيطي آرام و دلنشين در آرامستان تلاش كرد و از سوي ديگر يكي از مهم ترين امورات شرعي  مردم در آرامستان ها انجام مي شود و به همين جهت بايد حساسيت ويژه اي در اين زمينه وجود داشته باشد.

 وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تمجيد از مدير عامل سازمان آرامستان باغ رضوان و تشكر از شهردار اصفهان به دليل انتخاب چنين مديري افزود: محيط باغ رضوان شبيه يك كارگاه بزرگ  عمراني شده است.پروژه هاي مختلف به صورت همزمان در حال ساخت و تكميل مي باشند تا در جهت كاهش آلام روحي مراجعه كنندگان موثر واقع شوند.توجه ويژه مدير عامل باغ رضوان به كاهش آلام روحي مراجعه كنندگان بسيار ارزشمند و قابل ستايش مي باشد.

وي جعفريان فر را مديري جهادي دانست  كه با دلسوزي در حال تو سعه باغ رضوان مي باشد.

وي افزود ازين پس باغ رضوان را به عنوان آرامستان  نمونه كشور در نظر خواهيم  گرفت و براي ما  الگوي ديگر آرامستان ها خواهد بود. 

 
اصفهان ، کیلومتر 5جاده اصفهان - نایین ، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
:آدرس


 031-35723030  :تلفـن

 

.تمامی حقوق متعلق به این سایت برای روابط عمومی شهرداری اصفهان محفوظ است