لوگو
تاریخ: 1397/05/17    
انتصاب سرپرست معاونت خدمات شهري انتصاب سرپرست معاونت  خدمات شهري
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان منصوب شد
مهندس بهزاد حقاني طي حكمي از سوي قدرت اله نوروزي به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان منصوب شد.
 
اصفهان ، کیلومتر 5جاده اصفهان - نایین ، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
:آدرس


 031-35723030  :تلفـن

 

.تمامی حقوق متعلق به این سایت برای روابط عمومی شهرداری اصفهان محفوظ است