لوگو
تاریخ: 1399/02/09    
زيارت اهل قبور در ايام ويروس كرونا زيارت اهل قبور در ايام ويروس كرونا
نكات لازم جهت زيارت اهل قبور در ايام ويروس كرونا

*زيارت اهل قبور در ايام ويروس كرونا*

  با توجه به اتخاذ تدابير ويژه مبني بر عدم برگزاري مراسم زيارت اهل قبور در ايام پاياني سال گذشته  و همچنين مراسم مرتبـط  با ايام سال نو در آرامستانها و با عنايت به اينكه در راسـتاي رعايت پروتكل و دستور العمل هاي بهداشـتي به منظور كنترل شيوع  بيماري كرونا ، مراسـم زيارت اهل قبور توسط عموم مردم، برگزار نگرديد ، ضمن تشـكر و قدرداني از هـمراهي و همكاري شـهروندان محتـرم در ايام تعطيلي آرامـستان باغ رضوان و عرض تسليت به همه خانواده هايي كه سوگوار عزيزان خود بوده و به علت شرايط  به وجود آمده به اجبار در عزلت و تنهايي در فراق عزيزان ازدست رفته خود  به سوگ نشسته بوده اند به اطلاع مي رساند اكنون كه  فرصت زيارت اهل قبور براي بازماندگان و بستگان مهيا است؛ همشهريان محترم در جهت پيشگيري از شيوع بيشتر بيماري كرونا  علاوه بر توجه به اصول و دستورالعمل هاي بهداشتي با رعايت موارد ذيل ، براي زيارت اهل قبور و انجام مناسك خاكسپاري اموات به آرامستان باغ رضوان و ساير آرامستان ها مراجعه نمايند. 
- از هرگونه تجمع و ازدحام بويژه در محيط هاي سربسته جداً خودداري گردد .
- رعايت فاصله گذاري هوشمند در مراسم ها و تجمعات الزامي مي باشد.
- برگزاري مراسم ها و حضور افراد در محوطه آرامستان و همچنين زيارت اهل قبور مي بايست  در كوتاهترين زمان ممكن صورت پذيرد. 
- اصول بهداشتي را رعايت و حتماً از ماسك و دستكش استفاده گردد .
- از توزيع هرگونه مواد خوردني و آشاميدني در قالب پذيرايي ، خيرات و نذورات به شدت پرهيز گردد.

روابط عمومي وامور فرهنگي  

سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان

 
اصفهان ، کیلومتر 5جاده اصفهان - نایین ، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
:آدرس


 031-35723030  :تلفـن

 

.تمامی حقوق متعلق به این سایت برای روابط عمومی شهرداری اصفهان محفوظ است