سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نرم‌افزار

فرهنگي اجتماعي
      ·        تامين App موبايل واقعيت افزوده مراكز گردشگري

·        سامانه هر شهروند يك داوطلب

    عمران شهري

·        توسعه نرم‌افزار تحت وب تدبير (پي وب) در سال 1399

       ·    توسعه نرم‌افزار آزمايشگاه خاك، بتن و آسفالت در سال 98-1397

·        توسعه نرم‌افزار آمار و اطلاعات قراردادهاي حوزه عمران در سال 1399

·        تامين سيستم مديريت پل‌ها (BMS)

·        سيستم نگهداري و تعميرات ساختمان‌هاي شهرداري

·        توسعه نرم‌افزار آزمايشگاه خاك، بتن و آسفالت در سال 1399

·        توسعه سيستم نظارت بر حفاري‌ها در سال 1399

·         توسعه سيستم مديريت روسازي معابر (PMS) در سال 1399

شهرسازي

     ·         توسعه سيستم يكپارچه شهرسازي و درآمد در سال 1399

      ·      ايجاد ارتباط سيستم مديريت اسناد شهرداري با سيستم شهرسازي سرا

·        طراحي منطقه مجازي شهرسازي شهرداري اصفهان

خدمات شهري

·        سيستم هوشمند و مكانمند قراردادهاي خدمات شهري و فضاي سبز و نگهداري و تعميرات (نت)

·        توليد نرم‌افزار توزين خدمات شهري

·        تامين نرم‌افزار جديد AVL خدمات شهري

·        مديريت و ساماندهي مكانمند دكل‌هاي خدمات شهري

·        سامانه نظارت بر قراردادهاي فضاي سبز و نگهداري و تعميرات

·        مانيتورينگ شبكه پساب سپاهان‌شهر

·        توسعه سيستم مديريت نگهداري و تعميرات (PM) در سال 1399

·        توسعه سيستم هوشمند و مكانمند قراردادهاي خدمات شهري و فضاي سبز و نگهداري و تعميرات (نت) در سال 1399

·        توسعه نرم‌افزار توزين خدمات شهري در سال 1399

·        طراحي و پياده سازي خدمات الكترونيكي شهروندي در حوزه خدمات شهري

        حمل و نقل و ترافيك

·        توسعه نرم‌افزار اينترنتي وضعيت ترافيك شهر (Traffic Online) در سال 1399

     ·       توسعه وب‌سايت پويش مردمي ترافيك

·        ارائه خدمات مشاوره درخصوص بانك اطلاعاتي و سرويس‌هاي وابسته سامانه محدوده طرح ترافيك

·        توسعه نرم‌افزار كنترل هوشمند چراغ‌هاي راهنمايي در سال 99-1398

·        سامانه اعمال قانون زوج و فرد از درب منازل

·        مشاوره سالانه كارگروه ITS در سال 1399

·        ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص سامانه يكپارچه پرداخت الكترونيكي و مديريت ناوگان اتوبوسراني 

·        ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص پلتفرم پرداخت الكترونيكي با باركد دوبعدي در سال 1399

·        ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص سامانه مكانيزه كنترل پارك حاشيه‌اي و پرداخت الكترونيكي 

·        ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات درخصوص مديريت طرح ترافيك در سال 1399

 مالي و درآمد

·        يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي حوزه معاونت مالي اقتصادي شهرداري اصفهان - فاز يك

·        تامين سامانه مناقصات شهرداري اصفهان

·        يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي حوزه معاونت مالي اقتصادي شهرداري اصفهان - فاز دو

·        توسعه موردي سالانه سيستم گام در سال 1399

·        توسعه موردي سالانه سيستم بام در سال 1399

·        توسعه سيستم آزادسازي تحت وب در سال 1399

·        سامانه متمركز و يكپارچه پرداخت الكترونيكي قبوض

      برنامه ريزي

     ·   تامين سيستم مديريت اسناد شهرداري 
      ·   تهيه وب سايت مركز فناوري‌هاي نوين و خلاقيت شهرداري اصفهان

·        سامانه كنترل عمليات و مديريت پروژه‌هاي شهرداري - فاز 2

·        تامين سامانه ميز خدمت شهرداري اصفهان

·        پياده سازي و يكپارچه‌سازي سرويس‌هاي منابع انساني - فاز دو

·        توسعه نرم‌افزار مديريت دانش در سال 1398

·        توسعه سامانه شهروندي در سال 1398

·        تامين سامانه باشگاه شهروندي

·        طرح توسعه و بهبود مستمر زيرساخت توليد نرم‌افزار

·        تامين نرم‌افزار مديريت جلسات و پيگيري مصوبات

·        طراحي نرم‌افزار جامع بانك اطلاعاتي امور مناطق و سازمان‌ها

·        خريد، نصب و راه‌اندازي گيت ورود و خروج در مبادي ساختمان شهرداري

·        توسعه موردي سالانه سيستم بودجه در سال 1399

·        توسعه موردي سالانه سيستم نرم‌افزار رستوران باشگاه‌هاي شهرداري در سال 1399

·        توسعه سيستم آرشيو اطلاعات پزشكي كاركنان شهرداري در سال 1399

·        توسعه نرم‌افزار مديريت دانش در سال 1399

·        ارائه خدمات تامين داده به حوزه‌هاي مختلف شهرداري در سال 1399

·        تدوين طرح مديريت اسناد در شهرداري اصفهان

·        طرح معماري داده هاي شهرداري - فاز اول: معماري داده هاي حوزه ترافيك

·        شناسايي و تهيه API هاي مورد نياز شهرداري اصفهان

·        ايجاد انباره داده مرجع شهرداري

·        ايجاد و يكپارچه سازي داشبورد اطلاعات شهرداري

·        توسعه API-GIS شهرداري اصفهان در سال 1399

·        توسعه خدمات الكترونيكي در سال 1399

·        تامين و استقرار زيرساخت مديريت فرآيند

·        توسعه سيستم جامع آموزش شهرداري

·        طرح سامانه جامع نگهداري و تعميرات شهرداري اصفهان

·        طرح شناسايي و توسعه روش هاي جديد ارائه خدمات الكترونيكي

      ·        راه اندازي مديريت پيكربندي (Configuration Management)
  حوزه شهردار

·        طراحي و توليد نرم‌افزار جديد درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

·        تامين سامانه جديد اداره كل بازرسي شهرداري

·        تامين نسخه جديد نرم‌افزار 137

·        سيستم يكپارچه مديريت منابع انساني و كارتابل درون سازماني

·        اَپ اصفهان

·        توسعه سامانه صبا

·        توسعه سامانه مصوبات شوراي شهر

·        توليد درگاه جامع اطلاع‌رساني شوراي اسلامي شهر

·        وب سايت تقويم رويدادهاي شهرداري اصفهان

·        توسعه سيستم كميته نظارتي شوراي شهر

·        سامانه مديريت و ساماندهي تبليغات محيطي

·        توسعه موردي نرم‌افزار دعاوي حقوقي در سال 1399

·        تهيه وب سايت‌هاي شهرداري در سال 1399

·        ارائه خدمات موبايل در زمينه هاي مديريت جلسات، كميته هاي نظارتي شورا و مصوبات شوراي شهر

·        توسعه وب سايت جديد خبرگزاري ايمنا در سال 1399

·        توسعه وب سايت تقويم رويدادهاي شهرداري اصفهان در سال 1399

·        تامين سامانه رصد اخبار (بولتن خبري)

·        مديريت ملاقات هاي مردمي

·        راه اندازي سرويس تلفني خدمات مردمي شوراي شهر 

 
پروژه هاي پشتيباني و نگهداري

 
     ·         پشتيباني نرم افزار فرابر در سال 99-1398
     ·         پشتيباني سيستم نظارت بر حفاري‌ها در سال 1399

·        پشتيباني نرم‌افزار قرض ‌الحسنه آزادي شهرداري اصفهان در سال 1399

·        پشتيباني سيستم عوارض خودرو در سال 1399

·        پشتيباني سامانه مصوبات شوراي شهر در سال 1399

·        نگهداري و پشتيباني محصولات كاربردي و پايگاه داده هاي شهرداري اصفهان در سال 1399

·        پشتيباني سيستم رستوران باشگاه هاي شهرداري در سال 1399

·        پشتيباني نرم‌افزار دعاوي حقوقي در سال 1399

·        پشتيباني سيستم كميته نظارتي شوراي شهر در سال 1399

·        پشتيباني نرم افزار درگاه الكترونيكي (پرتال) و زيرسايت هاي شهرداري اصفهان در سال 1399

·        پشتيباني سيستم آزمايشگاه خاك، بتن و آسفالت در سال 1399

·        پشتيباني سامانه مركز تماس (Call Center) در سال 1399

·        پشتيباني سيستم يكپارچه شهرسازي و درآمد در سال 1400-1399

·        پشتيباني سيستم اتوماسيون اداري گام در سال 1400-1399

·        پشتيباني سيستم جامع آموزش منابع انساني (جام) در سال 1399

·        پشتيباني سيستم تحت وب حمل و نقل در سال 1400-1399

·        پشتيباني سامانه مديريت شهري 137 در سال 1399

·        پشتيباني سيستم فضاي سبز و تعميرات و نگهداري معاونت خدمات شهري در سال 1400-1399

·        پشتيباني سيستم دندانپزشكي در سال 1399

·        پشتيباني نرم افزار شيرپوينت خدمات شهري در سال 1400-1399

·        پشتيباني و نگهداري از نرم افزارهاي GIS در سال 1400-1399

·        نگهداري و پشتيباني نرم‌افزار جديد خبرگزاري ايمنا در سال 1400-1399

·        پشتيباني سيستم حضور و غياب شهرداري اصفهان در سال 1400-1399

·        پشتيباني نرم‌افزار جامع خبرنامه الكترونيكي (بولتن خبري) در سال 1400-1399

·        نگهداري و پشتيباني سامانه پيامك شهرداري اصفهان سال 1400-1399

·        پشتيباني نرم‌افزار اينترنتي وضعيت ترافيك شهر (Traffic Online) در سال 1400-1399

·        پشتيباني نرم‌افزار پارس دانلودر در سال 1399

·        پشتيباني سيستم مديريت اسناد شهرداري در سال 1400-1399

·        پشتيباني سيستم آرشيو اطلاعات پزشكي كاركنان شهرداري در سال 1400-1399

·        پشتيباني نرم‌افزار نظرسنجي كامراد در سال 1400-1399

·        پشتيباني سيستم انبار و اموال در سال 1400-1399

·        پشتيباني نرم‌افزار تحت وب تدبير (پي وب) در سال 1400-1399

·        پشتيباني وب‌سايت‌هاي تحت دروپال شهرداري در سال 1399

·        پشتيباني سيستم مديريت نگهداري و تعميرات (PM) خدمات شهري در سال 1400-1399

·        ميزباني وب سايت خبرگزاري ايمنا در سال 1400-1399

·        پشتيباني سيستم تحت وب نظارت بر قراردادهاي خدمات شهري در سال 1400-1399

·        پشتيباني نرم‌افزار مديريت دانش در سال 1399

·        پشتيباني سيستم نظارت تصويري ايراني مركز كنترل ترافيك در سال 1400-1399

·        پشتيباني نرم‌افزار داشبورد مديريت صدف در سال 1400-1399

·        پشتيباني نرم‌افزار كنترل عمليات و مديريت پروژه‌هاي شهرداري در سال 1400-1399

·        ارتقاء بسته فهرست بهاي سامانه پي وب در سال 1399

·        پشتيباني سامانه تطبيق شغل و شاغل در سال 1399

·        نصب و راه اندازي سرويس ديتاگارد براي اتوماسيون اداري شهرداري

·        پشتيباني نرم‌افزار آمار و اطلاعات قراردادهاي حوزه عمران در سال 1399

·        پشتيباني نرم افزار كنترل هوشمند چراغ هاي راهنمايي در سال 1399