IRT  |   GMT
فارسی | English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
میراث فرهنگی ناملموس
 ميراث فرهنگي در بناهاي تاريخي و مجموعه اي از آثار و اشياء خلاصه نمي شود بلكه سنتها، باورها و آداب زندگي كه از اجداد و نياكان به ما ارث رسيده و سينه به سينه منتقل مي شود نيز ميراث فرهنگي ما از نوع ناملموس محسوب مي گردند. ميراث فرهنگي ناملموس به جنبه‌هاي غير فيزيكي يك فرهنگ گفته مي‌شود و اغلب آداب و رسوم جامعه در يك دوره زمانـــي را دربر مي‌گيرد يا راه و روش رفتار در جامعه كه معمولاً قوانين رسمي عمومي براي كاركرد در يك فضاي فرهنگي خاص هستند.
آخرین اخبار
نوروز؛ جشن فروردگان 3 علفه؛ درگذشتگان ميهمان زندگان
علفه؛ درگذشتگان ميهمان زندگان
دبيرخانه منطقه اي شبكه بين المللي همكاري هاي بين شهري در پاسداشت ميراث فرهنگي ناملموس، به منظور شناخت و معرفي و باززنده سازي فرهنگ ها و آيين هاي مرتبط با نوروز و حفظ و پاسداشت و انتقال بين نسلي آن، قصد دارد در قالب مطالبي كوتاه و خواندني، آئين ها و آداب وابسته به نوروز را معرفي نمايد.
1393/12/23
نوروز؛ جشن فروردگان 2 نوروزخواني
نوروزخواني
دبيرخانه منطقه اي شبكه بين المللي همكاري هاي بين شهري در پاسداشت ميراث فرهنگي ناملموس، به منظور شناخت و معرفي و باززنده سازي فرهنگ ها و آيين هاي مرتبط با نوروز و حفظ و پاسداشت و انتقال بين نسلي آن، قصد دارد در قالب مطالبي كوتاه و خواندني، آئين ها و آداب وابسته به نوروز را معرفي نمايد.
1393/12/20
نوروز؛ جشن فروردگان 1 نوروز، شاه ستون آيين هاي ايراني
نوروز، شاه ستون آيين هاي ايراني
دبيرخانه منطقه اي شبكه بين المللي همكاري هاي بين شهري در پاسداشت ميراث فرهنگي ناملموس، به منظور شناخت و معرفي و باززنده سازي فرهنگ ها و آيين هاي مرتبط با نوروز و حفظ و پاسداشت و انتقال بين نسلي آن، قصد دارد در قالب مطالبي كوتاه و خواندني، آئين ها و آداب وابسته به نوروز را معرفي نمايد.
1393/12/20
ايران و ميراث جهاني 9 قصه هاي شفاهي
قصه هاي شفاهي
جمهوري اسلامي ايران، از سال 1388 خورشيدي تا كنون، موفق به ثبت 10 اثر در فهرست ميراث فرهنگي ناملموس جهان شده است.
1393/12/19
ايران و ميراث جهاني 8 رديف جهاني
رديف جهاني
جمهوري اسلامي ايران، از سال 1388 خورشيدي تا كنون، موفق به ثبت 10 اثر در فهرست ميراث فرهنگي ناملموس جهان شده است.
1393/12/19
 
کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه منطقه ای ICCN - اصفهان می باشد.