icon
a
 • 17 مرداد روز خبرنگار مبارك
   17 مرداد روز خبرنگار مبارك
 • براي اولين بار در كشور؛ مجهز شدن تمامي آتش نشانان اصفهان به پلاك و گردن آويز اطلاعات شخصي
  براي اولين بار در كشور؛ مجهز شدن تمامي آتش نشانان اصفهان به پلاك و گردن آويز اطلاعات شخصي
 • تدوين دستورالعمل جايگاه هاي سوخت تك سكو توسط آتش نشاني اصفهان
  تدوين دستورالعمل جايگاه هاي سوخت تك سكو توسط آتش نشاني اصفهان
 • جدول برنامه آموزشي آتش نشان داوطلب در سال 1396
   جدول برنامه آموزشي آتش نشان داوطلب در سال 1396
 • مجلس مصوبه سخت و زيان آور بودن شغل آتش نشاني را تصويب كرد
  مجلس مصوبه سخت و زيان آور بودن شغل آتش نشاني را تصويب كرد
آدرس ستاد مرکزی:اصفهان،خیابان بزرگمهر،ابتدای خیابان سلمان فارسی، تلفن اداری: 26- 32647620