لوگو
 • اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست*اين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوست
  اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست*اين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوست
 • مراسم آئيني غدير تا محرم ويژه رانندگان تاكسي شهر اصفهان
  مراسم آئيني غدير تا محرم ويژه رانندگان تاكسي شهر اصفهان
 • مراسم آئيني غدير تا محرم ويژه رانندگان تاكسي شهر اصفهان
  مراسم آئيني غدير تا محرم ويژه رانندگان تاكسي شهر اصفهان
 • مراسم آئيني غدير تا محرم ويژه رانندگان تاكسي شهر اصفهان
  مراسم آئيني غدير تا محرم ويژه رانندگان تاكسي شهر اصفهان
 • ديدار مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني با مدير عامل سازمان آرامستانها
  ديدار مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني با مدير عامل سازمان آرامستانها
 • ديدار مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني با مدير عامل سازمان پايانه ها
  ديدار مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني با مدير عامل سازمان پايانه ها
 • ديدار مدير عامل و اعضاء سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان با امام جمعه اصفهان آيت الله طباطبايي
  ديدار مدير عامل و اعضاء سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان با امام جمعه اصفهان آيت الله طباطبايي
 • بازديد نصر رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر از روند بر گزاري انتخابات نمايندگان خطوط ويژه تاكسي شهر اصفهان
  بازديد نصر رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر از روند بر گزاري انتخابات نمايندگان خطوط ويژه تاكسي شهر اصفهان
 • *
  *
 • بازديد اعضاي كميسيون حمل ونقل شوراي شهر ،معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري از سازمان تاكسيراني
  بازديد اعضاي كميسيون حمل ونقل شوراي شهر ،معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري از سازمان تاكسيراني
 • بازديد اعضاي كميسيون حمل ونقل شوراي شهر ،معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري از سازمان تاكسيراني
  بازديد اعضاي كميسيون حمل ونقل شوراي شهر ،معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري از سازمان تاكسيراني
 • بازديد اعضاي كميسيون حمل ونقل شوراي شهر ،معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري از سازمان تاكسيراني
  بازديد اعضاي كميسيون حمل ونقل شوراي شهر ،معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري از سازمان تاكسيراني
 • برگزاري انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان
  برگزاري انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان
 • برگزاري انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان
  برگزاري انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان
 • ديدار حجتي مدير كل ارتباطات و روابط بين الملل شهرداري اصفهان با مدير عامل سازمان تاكسيراني
  ديدار حجتي مدير كل ارتباطات و روابط بين الملل شهرداري اصفهان با مدير عامل سازمان تاكسيراني
 • ديدار مدير عامل سازمان تاكسيراني و شهردار منطقه13
  ديدار مدير عامل سازمان تاكسيراني و شهردار منطقه13
 • ديدار جناب آقاي منوچهري مدير عامل محترم سازمان با مديران شركتهاي حمل ونقل درون شهري و سرويسهاي مدارس
  ديدار جناب آقاي منوچهري مدير عامل محترم سازمان با مديران شركتهاي حمل ونقل درون شهري و سرويسهاي مدارس
 • ديدار جناب آقاي منوچهري مدير عامل محترم سازمان با مديران شركتهاي حمل ونقل درون شهري و سرويسهاي مدارس
  ديدار جناب آقاي منوچهري مدير عامل محترم سازمان با مديران شركتهاي حمل ونقل درون شهري و سرويسهاي مدارس
 • انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
  انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
 • انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
  انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
نرخ کرایه تاکسی
تاکسی های گردشی و خطی
بر اساس پارامترهای سامانه هوشمند تاکسی محاسبه و شهروندان می توانند در صورت لزوم پرینت کرایه خود را از رانندگان مطالبه نمایند
آژانس
گالری تصاویر
اخبار سازمان
نصر اصفهاني : هزينه سرويس مدارس بر عهده شركت هاي حمل و نقل دانش آموزي است نصر اصفهاني : هزينه سرويس مدارس بر عهده شركت هاي حمل و نقل دانش آموزي است
اصفهان از كم شكايت ترين شهرهاي كشور در موضوع سرويس مدارس است اصفهان از كم شكايت ترين شهرهاي كشور در موضوع سرويس مدارس است
مهر امسال 72 هزار دانش آموز با سرويس به مدرسه مي‌روند مهر امسال 72 هزار دانش آموز با سرويس به مدرسه مي‌روند
نشست خبري ستاد مهر سال تحصيلي 98-97 نشست خبري ستاد مهر سال تحصيلي 98-97
نشست خبري ستاد مهر در سال تحصيلي 98-97 نشست خبري ستاد مهر در سال تحصيلي 98-97
ليست شركتهاي ارائه دهنده خدمات اداري سازمان تاكسيراني ليست شركتهاي ارائه دهنده خدمات اداري سازمان تاكسيراني
تاكسيهاي زرد به چرخه حمل ونقل اينترنتي اضافه مي شوند تاكسيهاي زرد به چرخه حمل ونقل اينترنتي اضافه مي شوند
نشاط اجتماعي در بين رانندگان تاكسي محقق مي شود نشاط اجتماعي در بين رانندگان تاكسي محقق مي شود
مراسم مولودي خواني و آئيني غديرتامحرم ويژه رانندگان تاكسي مراسم مولودي خواني و آئيني غديرتامحرم ويژه رانندگان تاكسي
ليست شركتهاي ارائه دهنده سرويس مدارس شهر اصفهان ليست شركتهاي ارائه دهنده سرويس مدارس شهر اصفهان
 منشور اخلاقي متقاضيان دريافت خدمات سرويس مدارس منشور اخلاقي متقاضيان دريافت خدمات سرويس مدارس
منشور اخلاقي رانندگان سرويس مدارس در سال تحصيلي 98-97 منشور اخلاقي رانندگان سرويس مدارس در سال تحصيلي 98-97
نظام پيشنهادات سازمان تاكسيراني نظام پيشنهادات سازمان تاكسيراني
آگهي مزايده خودرو شخصي و تاكسي و موتور سيكلت در سازمان تاكسيراني آگهي مزايده خودرو شخصي و تاكسي و موتور سيكلت در سازمان تاكسيراني
ديدار مدير عامل و اعضاء سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان ديدار مدير عامل و اعضاء سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان
با مسافربرهاي شخصي اينترنتي مخالفيم با مسافربرهاي شخصي اينترنتي مخالفيم
آدرس محلهاي صندوق راي گيري انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان آدرس محلهاي صندوق راي گيري انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان
اولين دوره انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان اولين دوره انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان
طرح نوسازي تاكسيهاي فرسوده به صورت كليد به كليد اجرايي ميشود طرح نوسازي تاكسيهاي فرسوده به صورت كليد به كليد اجرايي ميشود
فوري:مراجعه رانندگان جهت پيگيري بيمه رانندگان به شركتهاي تحت پوشش فوري:مراجعه رانندگان جهت پيگيري بيمه رانندگان به شركتهاي تحت پوشش

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani