لوگو
 • فوري:مراجعه رانندگان محترم سازمان تاكسيراني جهت پيگيري بيمه رانندگان به شركتهاي تحت پوشش
  فوري:مراجعه رانندگان محترم سازمان تاكسيراني جهت پيگيري بيمه رانندگان به شركتهاي تحت پوشش
 • ديدار حجتي مدير كل ارتباطات و روابط بين الملل شهرداري اصفهان با مدير عامل سازمان تاكسيراني
  ديدار حجتي مدير كل ارتباطات و روابط بين الملل شهرداري اصفهان با مدير عامل سازمان تاكسيراني
 • ديدار مدير عامل سازمان تاكسيراني و شهردار منطقه13
  ديدار مدير عامل سازمان تاكسيراني و شهردار منطقه13
 • ديدار جناب آقاي منوچهري مدير عامل محترم سازمان با مديران شركتهاي حمل ونقل درون شهري و سرويسهاي مدارس
  ديدار جناب آقاي منوچهري مدير عامل محترم سازمان با مديران شركتهاي حمل ونقل درون شهري و سرويسهاي مدارس
 • ديدار جناب آقاي منوچهري مدير عامل محترم سازمان با مديران شركتهاي حمل ونقل درون شهري و سرويسهاي مدارس
  ديدار جناب آقاي منوچهري مدير عامل محترم سازمان با مديران شركتهاي حمل ونقل درون شهري و سرويسهاي مدارس
 • انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
  انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
 • انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
  انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
 • انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
  انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
 • تاكسيهاي هيبريدي در اصفهان
  تاكسيهاي هيبريدي در اصفهان
 • خدمت رساني ناوگان تاكسيراني به ميهمانان نوروزي
  خدمت رساني ناوگان تاكسيراني به ميهمانان نوروزي
 • *
  *
 • معرفي رانندگان حرفه‌اي استان اصفهان-سركار خانم كريمي و جناب آقاي پهلواني
  معرفي رانندگان حرفه‌اي استان اصفهان-سركار خانم كريمي و جناب آقاي پهلواني
 • افتتاح مركز طب سلامت و بهداشت HSE زير نظر سازمان تاكسيراني با حضور استاندار و شهردار اصفهان جهت ارائه خدمات به ناوگان تحت پوشش سازمان تاكسيراني.
  افتتاح مركز طب سلامت و بهداشت HSE زير نظر سازمان تاكسيراني با حضور استاندار و شهردار اصفهان جهت ارائه خدمات به ناوگان تحت پوشش سازمان تاكسيراني.
 • برگزاري مانور پرشكوه 12 بهمن با حضور 1000 دستگاه تاكسي در شهر اصفهان
  برگزاري مانور پرشكوه 12 بهمن با حضور 1000 دستگاه تاكسي در شهر اصفهان
 • برگزاري مانور پرشكوه 12 بهمن با حضور 1000 دستگاه تاكسي در شهر اصفهان
  برگزاري مانور پرشكوه 12 بهمن با حضور 1000 دستگاه تاكسي در شهر اصفهان
 • برگزاري دوره آموزشي توان مندي سازي مهارتهاي رانندگان تاكسي در حوزه خدمات گردشگري
  برگزاري دوره آموزشي توان مندي سازي مهارتهاي رانندگان تاكسي در حوزه خدمات گردشگري
 • برگزاري دوره آموزشي توان مندي سازي مهارتهاي رانندگان تاكسي در حوزه خدمات گردشگري
  برگزاري دوره آموزشي توان مندي سازي مهارتهاي رانندگان تاكسي در حوزه خدمات گردشگري
 • تهيه گزارش راديويي از نحوه عملكرد بازرسين سازمان تاكسيراني
  تهيه گزارش راديويي از نحوه عملكرد بازرسين سازمان تاكسيراني
 • اكيپ هاي بازرسي سازمان تاكسيراني ويژه سرويس مدارس
  اكيپ هاي بازرسي سازمان تاكسيراني ويژه سرويس مدارس
 • حضور بازرسين سازمان تاكسيراني در آيين افتتاحيه مراسم ستاد مهر 96 شهر اصفهان
  حضور بازرسين سازمان تاكسيراني در آيين افتتاحيه مراسم ستاد مهر 96 شهر اصفهان
نرخ کرایه تاکسی
تاکسی های گردشی و خطی
بر اساس پارامترهای سامانه هوشمند تاکسی محاسبه و شهروندان می توانند در صورت لزوم پرینت کرایه خود را از رانندگان مطالبه نمایند
آژانس
گالری تصاویر
اخبار سازمان
با مسافربرهاي شخصي اينترنتي مخالفيم با مسافربرهاي شخصي اينترنتي مخالفيم
آدرس محلهاي صندوق راي گيري انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان آدرس محلهاي صندوق راي گيري انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان
اولين دوره انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان اولين دوره انتخابات شوراي رانندگان تاكسي گردشي شهر اصفهان
طرح نوسازي تاكسيهاي فرسوده به صورت كليد به كليد اجرايي ميشود طرح نوسازي تاكسيهاي فرسوده به صورت كليد به كليد اجرايي ميشود
فوري:مراجعه رانندگان جهت پيگيري بيمه رانندگان به شركتهاي تحت پوشش فوري:مراجعه رانندگان جهت پيگيري بيمه رانندگان به شركتهاي تحت پوشش
وعده تامين اجتماعي براي حل مشكل بيمه‌ رانندگان تاكسي و اتوبوس وعده تامين اجتماعي براي حل مشكل بيمه‌ رانندگان تاكسي و اتوبوس
ديدار حجتي مدير كل ارتباطات و روابط بين الملل شهرداري اصفهان با مدير عامل سازمان تاكسيراني ديدار حجتي مدير كل ارتباطات و روابط بين الملل شهرداري اصفهان با مدير عامل سازمان تاكسيراني
ديدار مدير عامل سازمان تاكسيراني و شهردار منطقه13 ديدار مدير عامل سازمان تاكسيراني و شهردار منطقه13
انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري انتصاب مدير عامل جديد سازمان تاكسيراني جناب آقاي هادي منوچهري
اطلاعيه نوسازي ناوگان اطلاعيه نوسازي ناوگان
برليانس به نصف جهان رسيد برليانس به نصف جهان رسيد
شرايط فروش تاكسي طرح توسعه و نوسازي برليانس H230 شرايط فروش تاكسي طرح توسعه و نوسازي برليانس H230
آغاز ثبت‌نام "تاكسي برليانس " آغاز ثبت‌نام "تاكسي برليانس "
امور فرهنگي رفاهي سازمان تاكسيراني اصفهان: جهت ارائه خدمات دندانپزشكي به رانندگان با 40 درصد تخفيف امور فرهنگي رفاهي سازمان تاكسيراني اصفهان: جهت ارائه خدمات دندانپزشكي به رانندگان با 40 درصد تخفيف
اهداء جوائز كپسول آتش نشاني اتومبيل به شركت كنندگان در نمايشگاه حمل و نقل با مشاركت شركت به سازان سراي مهر آهنگ اهداء جوائز كپسول آتش نشاني اتومبيل به شركت كنندگان در نمايشگاه حمل و نقل با مشاركت شركت به سازان سراي مهر آهنگ
تاكسيرانان، مرام ملت ايران را به گردشگران خارجي منتقل كنند تاكسيرانان، مرام ملت ايران را به گردشگران خارجي منتقل كنند
هيبريدي به مراكز گردشگري شهر مي آيند هيبريدي به مراكز گردشگري شهر مي آيند
بازديد شهردار اصفهان و ديگر مسولان حمل و نقل ترافيك از غرفه سازمان تاكسيراني وتوضيحات مدير عامل سازمان درباره عملكرد تاكسيهاي هيبريدي بازديد شهردار اصفهان و ديگر مسولان حمل و نقل ترافيك از غرفه سازمان تاكسيراني وتوضيحات مدير عامل سازمان درباره عملكرد تاكسيهاي هيبريدي
آغاز اولين نمايشگاه تخصصي حمل و نقل پاك. آغاز اولين نمايشگاه تخصصي حمل و نقل پاك.
حال بهتر شهر با تاكسيهاي هيبريدي حال بهتر شهر با تاكسيهاي هيبريدي

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani