لوگو
 • *
  *
 • بازديد از مجتمع مطبوعاتي و خبرگزاري ايمنا به مناسبت روز خبرنگار
  بازديد از مجتمع مطبوعاتي و خبرگزاري ايمنا به مناسبت روز خبرنگار
 • دريافت لوح تقدير ،تنديس و رتبه عالي روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
  دريافت لوح تقدير ،تنديس و رتبه عالي روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
 • *
  *
 • *
  *
 • دريافت جايزه ملي تعالي سازماني توسط سازمان تاكسيراني اصفهان
  دريافت جايزه ملي تعالي سازماني توسط سازمان تاكسيراني اصفهان
 • تقدير از مقام آوردن ورزشي شهرداري اصفهان
  تقدير از مقام آوردن ورزشي شهرداري اصفهان
 • بازديد زند اور ريس كميسيون حمل ونقل و محمدي ريس كميسيون اجتماعي شوراي شهر اصفهان از ستاد ارايه خدمات به رانندگان ...كاورهاي جداكننده
  بازديد زند اور ريس كميسيون حمل ونقل و محمدي ريس كميسيون اجتماعي شوراي شهر اصفهان از ستاد ارايه خدمات به رانندگان ...كاورهاي جداكننده
 • توزيع ماسك و دستكش بين رانندگان محترم تاكسي
  توزيع ماسك و دستكش بين رانندگان محترم تاكسي
 • توزيع ماسك و دستكش بين رانندگان
  توزيع ماسك و دستكش بين رانندگان
 • *
  *
 • كسب مقام سوم مسابقات فوتسال سازمانها و مناطق شهرداري اصفهان توسط تيم سازمان تاكسيراني
  كسب مقام سوم مسابقات فوتسال سازمانها و مناطق شهرداري اصفهان توسط تيم سازمان تاكسيراني
 • نخستين دوره ارزيابي ملي تعالي سازمان تاكسيراني باحضور ارزيابان ملي در محل سازمان تاكسيراني برگزار گرديد
  نخستين دوره ارزيابي ملي تعالي سازمان تاكسيراني باحضور ارزيابان ملي در محل سازمان تاكسيراني برگزار گرديد
 • 🔺معرفي سازمان تاكسيراني اصفهان به عنوان سازمان برتر جشنواره تعالي سازماني
  🔺معرفي سازمان تاكسيراني اصفهان به عنوان سازمان برتر جشنواره تعالي سازماني
 • مانور بزرگ ناوگان تاكسيراني به مناسبت 12 بهمن- سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ايران
  مانور بزرگ ناوگان تاكسيراني به مناسبت 12 بهمن- سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ايران
 • مانور بزرگ ناوگان تاكسيراني به مناسبت 12 بهمن- سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ايران
  مانور بزرگ ناوگان تاكسيراني به مناسبت 12 بهمن- سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ايران
 • مانور بزرگ ناوگان تاكسيراني به مناسبت 12 بهمن- سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ايران
  مانور بزرگ ناوگان تاكسيراني به مناسبت 12 بهمن- سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ايران
 • حضور مدير عامل سازمان تاكسيراني در مراسم آيين بهره برداري از سامانه هاي هوشمند و تجهيزات زيرساختي ترافيكي اصفهان
  حضور مدير عامل سازمان تاكسيراني در مراسم آيين بهره برداري از سامانه هاي هوشمند و تجهيزات زيرساختي ترافيكي اصفهان
 • دكتر نوروزي در برنامه صداي شهر:20 درصد افزايش استفاده از تاكسي و 15 درصد افزايش استفاده از مترو و اتوبوس
  دكتر نوروزي در برنامه صداي شهر:20 درصد افزايش استفاده از تاكسي و 15 درصد افزايش استفاده از مترو و اتوبوس
 • مراسم شب يلداي رانندگان فرودگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر زند آور و مهندس منوچهري و ساير مديران سازمان تاكسيراني
  مراسم شب يلداي رانندگان فرودگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر زند آور و مهندس منوچهري و ساير مديران سازمان تاكسيراني
نصب بار كد خوان روي يك هزار و پانصد تاكسي نصب بار كد خوان روي يك هزار و پانصد تاكسي
دريافت لوح تقدير ،تنديس و رتبه عالي روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان دريافت لوح تقدير ،تنديس و رتبه عالي روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
امكان پرداخت كرايه تاكسي با باركد خوان QR در يك‌هزار تاكسي شهر امكان پرداخت كرايه تاكسي با باركد خوان QR در يك‌هزار تاكسي شهر
امكان پرداخت الكترونيك كرايه در هزار تاكسي اصفهان فراهم شد امكان پرداخت الكترونيك كرايه در هزار تاكسي اصفهان فراهم شد
براي اولين بار آغاز رنگ آميزي و بهسازي ايستگاههاي تاكسي شهر توريستي اصفهان براي اولين بار آغاز رنگ آميزي و بهسازي ايستگاههاي تاكسي شهر توريستي اصفهان
سامانه اصكيف سامانه اصكيف
 دريافت جايزه ملي تعالي سازماني توسط سازمان تاكسيراني اصفهان دريافت جايزه ملي تعالي سازماني توسط سازمان تاكسيراني اصفهان
 مراسم تقدير از مقام آوردن ورزشي شهرداري اصفهان برگزار گرديد . مراسم تقدير از مقام آوردن ورزشي شهرداري اصفهان برگزار گرديد .
اصكيف شرايط رانندگان تاكسي را تسهيل مي كند اصكيف شرايط رانندگان تاكسي را تسهيل مي كند
 افزايش 25 درصد نرخ كرايه تاكسي افزايش 25 درصد نرخ كرايه تاكسي
80 درصد هوشمند سازي تاكسي هاي شهر تا پايان سال 80 درصد هوشمند سازي تاكسي هاي شهر تا پايان سال
سامانه ثبت نام دوگانه سوزكردن رايگان خودروهاي عمومي آغاز بكار كرد سامانه ثبت نام دوگانه سوزكردن رايگان خودروهاي عمومي آغاز بكار كرد
امكان پرداخت كرايه تاكسي با استفاده از باركد خوان #QR امكان پرداخت كرايه تاكسي با استفاده از باركد خوان #QR
بازديد زند اور رئيس كميسيون حمل و نقل و محمدي رئيس كميسيون اجتماعي شوراي شهر اصفهان از ستاد ارايه خدمات به رانندگان توليد كاورهاي جداكننده بازديد زند اور رئيس كميسيون حمل و نقل و محمدي رئيس كميسيون اجتماعي شوراي شهر اصفهان از ستاد ارايه خدمات به رانندگان توليد كاورهاي جداكننده
توزيع رايگان 5 هزار كاور جداكننده ويژه تاكسي‌هاي فعال شهر توزيع رايگان 5 هزار كاور جداكننده ويژه تاكسي‌هاي فعال شهر
واريز سهميه سوخت رانندگان آژانس‌هاي تاكسي تلفني واريز سهميه سوخت رانندگان آژانس‌هاي تاكسي تلفني
ليست كارت معيشت رانندگان فروشگاه هاي افق كوروش ليست كارت معيشت رانندگان فروشگاه هاي افق كوروش
 تعيين تكليف هزينه سرويس مدارس تا دو هفته آينده تعيين تكليف هزينه سرويس مدارس تا دو هفته آينده
رانندگان حمل و نقل عمومي لطفا از خود و مسافران خود در برابر بيماري كرونا محافظت كنيد رانندگان حمل و نقل عمومي لطفا از خود و مسافران خود در برابر بيماري كرونا محافظت كنيد
🔶امكان پرداخت كرايه تاكسي با استفاده از باركدخوان QR 🔶امكان پرداخت كرايه تاكسي با استفاده از باركدخوان QR

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني به شماره   10002000200023

 آدرس سايت:new.isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرام و اينستاگرام تاكسي خبر  TAXIKHABAR@