سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مديرعامل سازمان
سيد حميدرضا
ابطحي

تاريخ شروع خدمت:97/10/10

تاريخ پايان خدمت: ادامه دارد

متولد: 1353/ تحصيلات: مهندسي كامپيوتر- سخت افزار، كارشناسي ارشد مديريت اجرايي- استراتژيك/ تلفن داخلي سازمان: 105 / پست الكترونيكي: hr.abtahi@isfahan.ir

سوابق اجرايي  و  تجربيات

- بازرس سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان (1399تا كنون)

- بازرس سازمان پسماند شهرداري اصفهان (1396 تا كنون)

- معاون اداري، مالي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان (1391 تا  1397)

- مديرعامل و عضو هيأت مديره صندوق قرض الحسنه شوق جوان(1384 تا كنون)

- مدرس دروس مديريت دانشگاه هاي غيرانتفاعي راغب، اشرفي اصفهاني و موسسات آموزشي اصفهان(1384 تا كنون)

- عضو كميسيون تحويل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان (1390 تا كنون)

- كارمند نمونه شهرداري اصفهان(1389)

- رييس اداره آموزش شهرداري اصفهان(1387 تا 1391)

- مدير اداره مالي سازمان بازيافت شهرداري اصفهان(1386 تا 1387)

- مدير اجرايي در سازمان بازيافت شهرداري اصفهان- مديريت پيمانكاران(1384 تا 1386)

- كارشناس آموزش شركت نوسازي صنايع ايران(1383 تا 1384)

- مشاور شركت هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه هاي برنامه ريزي استراتژيك، بازاريابي و بهبود سازماني(1382 تا 1386)

- كارشناس شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان(1383)

- عضو هيات مديره و معاون آموزشي مركز فرهنگي امام صادق(ع)(1372 تا 1381)

- همكاري با صنايع شيميايي اصفهان در حوزه شبكه و سخت افزار(1377 الي 1379)

- مديرعامل شركت رايه پژوه سپاهان(1376 الي 1378)

- مدرس مركز فرهنگي امام صادق(ع) و فرهنگسراي شهيد محمد منتظري(1372 الي 1383)

تاليف كتب و مقاله:

 - كتاب مديريت اجرايي(1382) انتشارات دانش پژوهان- گروه مؤلفان

- كتاب مهندسي صنايع(1383) انتشارات دانش پژوهان- گروه مؤلفان

- مقاله آسيب شناسي آموزش(1390)