سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مدير اطلاعات مكاني
احمد رضا
كروندي

متولد: 1352 /تحصيلات: كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري/ داخلي سازمان: 209/

پست الكترونيكي:a.karvandi@gmail.com و karvandi@isfahan.ir

 
 
 
 
مسئوليت هاي قبلي در سازمان

مدير پروژه تهيه نقشه هاي شهرداري اصفهان

مدير پروژه پشتيباني و بروزرساني نقشه هاي GIS شهر اصفهان

-مسئول پشتيباني نرم افزار

-مدير اطلاعات مكاني

سوابق اجرايي و تجربيات

تهيه دستورالعمل ها و استنداردهاي تهيه و بروزرساني نقشه ها ي پايه  75 ، 82 و 92 شهر اصفهان

ارائه روش ها و استندارد هاي اطلاعات مكاني جهت استفاده در سيستم هاي مكاني: وب و سيستم شهرسازي

تهيه و ساماندهي نقشه هاي پايه سال 75

 برورساني نقشه هاي سال 75 از سال هاي 79 الي 91

پياده سازي و بازترسيم طرح هاي  تفصيلي معاونت شهرسازي اصفهان بر روي نقشه هاي پايه 75 از سال 79 الي 90

تهيه و ساماندهي نقشه هاي پايه سال 82

 تهيه نقشه هاي سه بعدي شهر اصفهان و ارائه تحليل هاي سه بعدي

عكسبرداري ديجيتال سال 92

تهيه نقشه هاي سال 92

بروزرساني نقشه هاي سال 92 از سال هاي 94 تا 97

پياده سازي و بازترسيم طرح هاي  تفصيلي معاونت شهرسازي اصفهان بر روي نقشه هاي پايه 92 از سال 94 الي 97

آماده سازي نقشه هاي پايه و طرح تفصيلي مورد نياز سيستم شهرسازي اصفهان از سال 94 تا 97              

سوابق شغلي

سال 1377 الي 1379 كارشناس GIS سازمان جغرافيايي تهران در طي خدمت سربازي

 نوع فعاليت : همكاري در تهيه نقشه هاي سازمان جغرافيايي ارتش با استفاده از نرم افزار هاي اتوكد و GIS به همراه  ورود و تحليل اطلاعات مكاني و توصيفي اين نقشه ها

سال 1377 الي 1379 كارشناس پروژه هاي شهرسازي و معماري شركت مهندسين مشاور شهرسازي و معماري نقش محيط تهران به صورت پاره وقت/ نوع فعاليت : همكاري در تهيه و تحليل نقشه هاي شهرسازي و تفصيلي  شهرهاي مختلف ايران

سال 1380الي1386 كارشناس پروژه هاي شهرسازي و معماري شركت مهندسين مشاور شهرسازي و معماري شهروخانه اصفهان به صورت پاره وقت / نوع فعاليت : آموزش نرم افزارهاي ARCGIS و اتوكد - همكاري در تهيه و تحليل نقشه هاي شهرسازي و تفصيلي  شهرهاي مختلف ايران

1379 تا كنون حضور در واحد اطلاعات مكاني سازمان فاوا / نوع فعاليت : مدير  پروژه هاي :  بروزرساني تهيه نقشه هاي سه بعدي تهيه نقشه هاي فتوگرامتري شهرسازي فضاي سبز -معابر- Webgis بازترسيم طرح تفصيلي

1382 تا 1398 مشاور شهر هاي استان اصفهان/ نوع فعاليت : مشاور و نظارت در زمينه نرم افزارهاي gis ،  تهيه نقشه فتوگرامتري  و طرح هاي شهرسازي

 

  حوزه زيرمجموعه
 

          احسان فروتن

سيستم ها، داده ها و زيرساخت مكاني
 كارشناسي ارشد جي.آي.اس
 

شرح وظايف مديريت اطلاعات مكاني

داده‌هاي مكاني:

1.        تامين داده هاي مكانمند مورد نياز شهرداري اصفهان  (تصاوير رسته اي و‌اطلاعات نقشه اي)

2.        به‌روزرساني لايه هاي مختلف نقشه اي

 

زيرساخت مكاني:

1.      ايجاد و گسترش شبكه­ هاي مسطحاتي نقاط GPS

2.      ايجاد و گسترش شبكه ­هاي ارتفاعي و ترازيابي شهر اصفهان

3.      ايجاد و پشتيباني ايستگاه دائم GPS شهر اصفهان

4.      ارائه سرويس هاي لازم جهت برداشت‌هاي مرتبط با تهيه و به‌روزرساني نقشه هاي پايه، نقشه هاي فضاي سبز و كليه اطلاعات مكاني مورد نياز شهرداري اصفهان

5.      مشاركت در SDI جهت به اشتراك گذاري اطلاعات شبكه نقاط موجود در شهر اصفهان با ساير ارگان‌ها

6.      ارائه‌ي سرويس‌هاي مختلف نقشه‌‌برداري و GPS

7.      پشتيباني سيستم‌هاي مكانمند 

  سيستم‌هاي مكاني:

1.      مديريت منسجم و توأم اطلاعات مكاني و داده‌هاي توصيفي از طريق پايگاه داده مكاني شهرداري اصفهان

2.      توليد و عملياتي‌سازي سيستم يكپارچه مكان مبنا

3.      توليد سرويس هاي مكانمند براي ارائه به سيستم هاي ديگر

4.      انتقال دانش و مستندات لازم جهت پشتيباني و توسعه موردي سيستم هاي مكانمند

 وظايف مشترك :

1.      مديريت پروژه هاي اطلاعات مكاني

2.      شناسايي نيازهاي مكانمند حوزه‌هاي بهره‌بردار

3.      تدوين شرح نيازمندي ها، شرح خدمات و پيش نويس قراردادها با همكاري واحد بازرگاني و تداركات

4.      كنترل سطح خدمات سرويس هاي مكانمند در سازمان با همكاري معاونت نرم افزار

5.      تدوين استاندارد و استراتژي لازم در حوزه اطلاعات مكاني بر اساس اسناد بالادستي

6.      شناسايي تكنولوژي­ها و روش­هاي نوين در حوزه‌ي GIS منطبق با استراتژي هاي كلي سازمان

7.      شناسايي خدمات مكانمند الكترونيكي مورد نياز حوزه‌هاي بهره‌بردار و شهروندان  با همكاري واحد خدمات الكترونيكي مديريت امور مشتريان سازمان