سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مشاور مديرعامل
مهدي
گل محمدي
 متولد: 1340، تحصيلات: كارشناسي مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار ( دانشگاه شهيد بهشتي تهران)/ كارشناسي ارشدمهندسي صنايع (دانشگاه صنعتي شريف)/ تلفن داخلي سازمان: 214/ پست الكترونيكي: mgm_isf@yahoo.com

 

 
 

مسئوليت ها و سوابق اجرايي

در وزارت راه و شهرسازي (از شهريورماه 1395 تا كنون):

سرپرست اداره كل دفتر معاونت وزير راه و شهر سازي

 دبير هيات مديره و دبير كمسيون ترك تشريفات سازمان ملي زمين و مسكن

مشاور معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن

عضو شوراي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي زمين و مسكن

نماينده تام الاختيار معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن در جلسات كمسييون مناقصات و حوزه

فناوري اطلاعات و ارتباطات و عضو كميته فني و بازرگاني مناقصات مذكور

 

در گروه مپنا ( از تيرماه 1390 تا شهريورماه 1395):

مدير امور سيستم ها و ICT شركت ساخت تجهيزات سپاهان (گروه مپنا)

مدير تعالي سازماني شركت ساخت تجهيزات سپاهان (گروه مپنا)

نماينده مديريت در سيستم هاي مديريت يكپارچه در شركت ساخت تجهيزات سپاهان (گروه مپنا)

نماينده شركت ساخت تجهيزات سپاهان در شبكه داخلي مديريت دانش گروه مپنا

مديرپروژه امكان سنجي پروژه SAP ERP در شركت ساخت تجهيزات سپاهان

مديرپروژه پياده سازي و استقرار پروژه SAP ERP در شركت ساخت تجهيزات سپاهان

عضو كميته هاي چارت سازماني، جذب، برنامه ريزي استراتژيك، انضباطي و آموزش شركت ساخت تجهييزات سپاهان (گروه مپنا)

عضو كميته سيستم ها و كيفيت بخش مهندسي و توليد گروه مپنا

عضو شوراي نمايندگان مدل جامع تعالي گروه مپنا

عضو تيم تدوين مدل جامع تعالي گروه مپنا

عضو كميته تخصصي ICT گروه مپنا

مدير امور اجرائي شركت مشاوره مديريت مپنا -مركز رافسيس

حامي پروژه (با تفويض اختيارات مديرعامل شركت مشاوره مديريت مپنا) در پروژه پياده سازي SAP ERP در هولدينگ نفت،گاز و پتروشيمي انتخاب (صنعتي- بازرگاني- حمل و نقل )

 

در شركت خدمات مهندسي مشاوره و مديريت فكرافزار (از فروردين ماه 1384 تا اسفند ماه 1389 ):

مديرعامل شركت فكرافزار (C4ICT)به مدت 5 سال

مدير پروژه "امكان سنجي فني و اقتصادي براي ايجاد مركز جذب پروژه هاي برونسپاري شده خارجي(ITO) در ايران"

مدير پروژه "تدوين طرح كسب و كار شركت ايران" ITO به عنوان متولي اولين IITOP

مدير پروژه " امكان سنجي فني و اقتصادي براي ايجاد مجتمع IT نجف آباد"

مدير پروژه "تدوين معماري سازماني براي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل اصفهان"

 

مدير عامل شركت اصفهان تكفا (شركت مهندسي مشاور مادر در حوزه ICT استان اصفهان (84-1382)

مدير فني پروژه  MIS  استان اصفهان ( 82-1381)

مديرعامل شركت فهيم افزار سپاهان از مجموعه شركتهاي اقماري صنعت مس(80-1376)

مدير مركز كامپيوتر و دفتر برنامه ريزي مجتمع معادن مس ميدوك (76-1375)

 

در سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمان(75-1372)

مدير مركز كامپيوتر سازمان همياري

مدير اجرايي منطقه 5 وزارت كشور در امور انفورماتيك(وزارت كشور(

مشاور استاندار كرمان در زمينة انفورماتيك

طراح سيستم سهام شركت توسعه سرمايه گذاري استان كرمان

 

در مجتمع فولاد مباركه (72 - 1371)

عضو تيم مديريت سيستمهاي پايه مجتمع فولاد مباركه

 

در شركت ملي صنايع مس ايران( 1367 تا 1371)

 سرپرست مركز عمليات مجتمع مس سرچشمه (مدير سايت mainframe)

مدير سيستم وقوق، دستمزد و معوقه شركت ملي صنايع مس ايران

 

عضو تيم طراحي مسير و نقشه برداري در شركتSAE ايتاليا براي خطوط انتقال نيرو از اصفهان به بنددرعباس(63-1360)

 

سوابق و فعاليت هاي مشاوره اي و صنفي

رئيس هيات مديره انجمن شركت هاي دانش بنيان (95-1394)

ارزياب جايزه ملي تعالي سازماني ايران از سال 1393

دو دوره عضو هيأت مديره سازمان نظام صنف رايانه اي استان اصفهان(90-1384)

رئيس كميسيون مشاورة سازمان نظام صنف رايانه اي استان اصفهان(90-1384)

رئيس كميسيون تخصصي مشاوران سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور(91-1387)

مدير مسؤول مجلة تخصصي نظام صنف رايانه اي استان اصفهان

رئيس كارگروه تعاملات بين المللي و منطقه اي كميته IT استان اصفهان

عضو كميته راهبري برگزاري آزمون مشاوران وقيقي سازمان مركزي نظام صنفي رايانهاي كشور

داور تخصصي چهار دوره جشنواره ملي شيخ بهائي

داور تخصصي شهرك علمي و تحقيقات اصفهان

 عضو كميتة ICT شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان (84-1383)

مشاور و همكار شورايعالي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور (86 -1385)

 مشاور تدوين سند استراتژي GIS شهرداري اصفهان

مشاور دانشگاه صنعتي اصفهان در پروژه تدوين سند راهبردي ICT استان اصفهان)1386)

مشاور و ناظر پروژه معماري سازماني شركت توزيع برق منطقهاي استان چهارمحال و بختياري (1386 )

مشاور پروژه "اولين بازار داد و ستد الكترونيك املاك و مسكن در ايران"

مشاور فاز صفر پروژه SAP-ERP گروه صنعتي انتخاب

 مشاور جشنواره منطقه اي بنياد نخبگان

رئيس هيأت مديره شركت پويندگان عصر اطلاعات سپاهان (آفا) - مجري اولين شبكه مهدهاي كودك الكترونيك در كشور

مشاور شركت سامسونگ در حوزه  ( 1380) IT

عضو شوراي هدايت طرح ارتقاي استان اصفهان (82-1381 )

مشاور بهبود فرآيندها در شركت ذغال سنگ كرمان

 

سوابق علمي، پژوهشي و فرهنگي

6 ترم كمك استاد دكتر شاهوردي در درس معادلات ديفرانسيل (شهيد بهشتي تهران) (67-1364)

 تدوين 6 جلد كناب در زمينه هاي متدولوژي هاي توسعه نرم افزار ، مديريت مراكز كامپيوتري ، قدر ت فناوري

اطلاعات، كسب و كار فناوري اطلاعات و بهبود خدمات و كاهش هزينه ها در حوزه فناوري اطلاعات

تاليف 40 مقالة در زمينه هاي برون سپاري پروژه هاي IT ، معماري سازماني ، دولت الكترونيك ، خدمات مديريت طرح در حوزه IT ، يكپارچه سازي سيستم هاي كاربردي و ساختار مراكز كامپيوتري

 ارائه بيش از 50 سمينار تخصصي در زمينه هاي، معماري سازماني ، بهبود خدمات و كاهش هزينه ها در حوزه فناوري اطلاعات ، رموز موفقيت مديران IT ، صنعت برونسپاري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، مراكز جذب برونسپاري براي پروژه هاي نرم افزاري ، راه حل هاي سيستم هاي يكپارچه اطلاعاتي و SAP ERP

 

موفقيت ها

 دريافت لوح زرين در چهارمين جشنواره ملي فنآفريني شيخ بهيايي در سال 1387 وكسب رتبة اول كشور در زمينة طرح هاي كسب و كار در حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات

دريافت تقديرنامه و اعطاي بيورس كارشناسي ارشد، از دانشكدة كارآفريني دانشگاه تهران بعنوان كارآفرين برگزيده كشور در حوزة فناوري اطلاعات

 دريافت لوح زرين بعنوان برگزيدة چهارمين جشنواره ملي فن آفريني شييخ بهايي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 دريافت لوح تقدير از وزارت كار و امور اجتماعي بعنوان طراح كسب و كار برتر كشور در زمينة IT

 دريافت لوح تقدير از همايش ICT گروه مپنا

 دريافت لوح تقدير از سازمان نظام رايانه اي كشور براي 6 سال فعاليت مستمر در ووزه مشاوره ونظارت

 دريافت جايزه دو ستاره تعالي سازماني براي شركت ساخت تجهيزات سپاهان در سال 1391

دريافت جايزه برترين شركت از شركت هاي گروه مپنا در ووزه HSE در سال 1391

دريافت بيش از يكصد لوح تقدير از همايش ها ، مجامع صنفي و مراجع مختلف فناوري اطلاعات كشور